All posts by admin

Frequency of reality

Frequency of reality

I listened once to a radio program called Coast to Coast AM – https://www.coasttocoastam.com/

There they where talking about that American scientists had found out that the world has a frequency of 22 Trillion Hz (now I might think it can be a lot more than that)

Then somebody told me that humans vibrate at 6-8Trillion Hz.

Now i do not know if this two numbers are true, (it need to be tested and verified) but I can imagine that is, because of how the world and universe i build up and functioning.

If this is true then we are living inside an entity (I would say God) that makes the world move forward and make people walk, talk and think thru vibrations that is editing the atoms, photons and electrons state that make the shift in time and space.

It means the entity is self aware and aware of us humans and animals living on earth to make the story between people coherent and trustworthy.

Now if everything in the world, including universe, sun, planets etc are a frequency then there must be a higher intelligence that tells the vibration matter what to vibrate.

TIME AND COMPLEXITY ACCELERATION

Time acceleration

I came across some videos of Terrence Mckenna regarding his software TimeWaveo Zero. Now I do not support his use of drugs, or use of the book I Ching that is not the Bible, but still what he discovered is worth mentioning here.

He analyzed the 64 hexagrams in the Chinese book called I Ching. https://en.wikipedia.org/wiki/I_Ching

http://www.fractal-timewave.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Terence_McKenna

He put the 64 Hexagrams into a patten used in fractal software that the structure of 64 hexagrams in I Ching is played out as a map of time and increasing new thing and new details in a given time(called novelty) occurred in the future. Now I saw this with my own eyes that the chart went down during the financial crisis of 2008-2009.

I Ching was published late 9 the century BC(The 9th century BC started the first day of 900 BC and ended the last day of 801 BC.)

In this video I disagree with him:

Terence McKenna – Time Acceleration:

Because he says at the end of it that there is nobody in charge of this complexity and time acceleration. I know that there is someone in charge of it and that is God. That is why he is wrong. It is just so advanced that humans can not comprehend the complexity of it yet.

Another thing he says that there is evolution. It is now technological and knowledge evolution, but not human evolution. I think humans are the same now was they where in year 1 after Christ was born. Not more intelligent and not better running speed of humans now compared to year 1 after Christ

Now he might have found a global map of time and events in time thru his computer software called Fractal Time – TimeWave zero, but the Bible says that for each individual God has planned the beginning of your life, where you going to live etc, and when you are going to die. So there is a map of time hidden from people. This means there a several maps of time.

Watch for yourself:

Terence Mckenna Timewave zero explained in under ten minutes:

Terence McKenna – Timewave Zero:

It is really an original idea he presents in this videos.

Everybody feels the change of complexity in our life’s, and we feel the acceleration of time, and that is a know fact from Bible and church that time will at the end become shorter and shorter near the end as I have heard it is to make pain for humans short.

If somebody like “God” make a map over time and new events thru thousands of years, he has super powers compared to the technology we have today.

People who look alike. Confusing?

People who look alike. Confusing?

I have seen three people who look alike myself.

I have heard one person says she thinks I look alike another person.

I have seen an American in two different persons in different locations.

I have seen four people who look alike another Norwegian person.

I have seen over 20 persons that look alike a Ukrainian person. (I have images to prove some of them but I will not publish them without approval of this persons)

Now when you have seen 20 people in different places around in Europe that you know is not the same person, you start to wonder:

Is it a man or woman who had many children in the history that make this genetically similarities? Or a man that had many children with many women spread over a large territory?

Have they been cloning humans?

Is it a genetical “mirage” or “simulation people” that make confusion(play games with us) in the world?

And how can we then know if the person we marry is the same after a year if they have fake people that are look alike?

Some say each person has a duplicate in the world – systemic backup of your self, but that does not explain 20 copies of one person.

Some say that there is about 250 000 different templates of humans. Anybody any inputs on what I and other say

So when somebody say you did something that you know you did not? Then maybe we should seriously consider that at “clone” of you did it?

Pasienter med smerte – hva er den egentlige årsaken? Ukjent faktor X? Virtuelle Smerter?

Pasienter med smerte – hva er den egentlige årsaken?
Ukjent faktor X? Virtuelle Smerter?

Jeg prøver å bevise noen biter av et system som er i mørket som rent matematisk og logisk må være der som vi ikke ser, bare effekten av det vi ser. Det er ikke så lett å se inn i noen sin hjerne for å se hva som er galt eller riktig der.

Det var en statistikk som ble presentert for meg i år 2006, og det var at det var gjort 3 900 000 røntgenundersøkelser i året i Norge av en befolkning på 4 640 219.( modaliteter: røntgen, mammografi, ultralyd, CT og MR) kort sagt: « alle nordmenn går ca til en radiologisk undersøkelse i året.»

Det var et tall som ble forelagt meg som jeg fikk sjokke av. Det var at 80 % av de radiologiske undersøkelsene som omhandler symptomer på at pasienter har smerte har ingen patologisk funn(altså ingen ting på bildene som kan forklare smerten pasienten har)

Det vil si at ca 50 % av befolkningen har smerter, som er 2 320 109 (2006 tall) hvor av 80 % av dem (ca 1 856 087 mennesker) har smerter som ikke kan påvises med medisinske undersøkelser som radiologi. Dette er mange mennesker med nedsatt livskvalitet, nedsatt arbeidsevne og nedsatt evne til å fokusere. Det er ikke riktig å si at 1 086 087 mennesker har somatisk lidelser eller psykiatriske lidelser, det er for store tall til. I det hele tatt er for store tall, men man kan ikke la være å tro på pasienten (borgerne sine) at de ikke føler seg friske, når så mange sier det og det ikke er en åpenbar forklaring til det.

Her har jeg følgende å si:

Radiologi og undersøkelser av nerve systemet, helt ned på molekylært nivå og atom nivå for å undersøke om det er skader på nervetråder, muskler, sener og kunne utbedre skaden til at pasient er diagnostisert frisk igjen vil koste ca 12 millioner verdensøkonomier @ $ 130 trillioner dollar i året for 1 pasient. Så avansert og verdifull er en sunn kroppen!. Les her:

Så med fremtidige teknologi kan man finne mer i fremtiden enn hva vi kan i dag, så si vi kan diagnostisere og behandle kanskje 25 % av de 1 856 087 mennesker som er 464 021,75 . Da er vi ved nede i 1 392 065 mennesker som fremdeles lider.

Det er her legen tenker, hvis det ikke er somatisk så er det psykiatrisk. Ofte henger somatisk og psykiatri sammen.

Det er her jeg innfører en tredje faktor: faktor X – Virtuelle smerter altså ikke psykisk og heller ikke somatisk.

La oss si at psykiatrisk er 35 % av de tilfellene på 1 392 065 som fremdeles lider;=, noe som utgjør da: 487 222,75 personer som har psykiatriske problemer. Da står vi igjen med 904 842,25 personer ( ca 38 % av 2 320 109 personer med smerte som har Faktor X – Virtuelle smerter! Virtuelle smerter er smert som kommer fra en ekstern kilde utenfor kroppen. Kommer ikke fra skade/sykdom/somatisk problemer, og ikke fra det psykiske mental plan. Smertene kommer ikke fra sine egne tanker. Jeg vil skylle på Gud og djevelen som krangler med å lage “effekter for å å eie et menneske. Smerter som ikke er forenelig med hva man kan se av skade på kroppen(skade som ikke er der) er nok fra en ekstern kilde, fordi jeg tror ikke at hjernen er i stand til å lage slike merkelig ting/følelser, så fremt man ikke har hatt hjerneslag, eller prolaps i ryggraden hvor nervetråder er i beknip.

Her i dette bildet må vi utelukke de tilfellene av rus, narkotika misbruk eller alkoholmisbruk.

(Det finnes ingen sikre tall på hvor mange som er rusavhengige i Norge. Basert på ulike undersøkelser, anslår Folkehelseinstituttet at fra hver tiende til hver femte nordmann vil få en rusrelatert lidelse i løpet av livet)( Tall fra Samdata viser at i overkant av 20 000 menn og 10 000 kvinner mellom 18-90 år fikk tverrfaglig, spesialisert rusbehandling i 2015. Avhengighet av alkohol var de oftest registrerte ruslidelsene for begge kjønn. Lidelser knyttet til bruk av cannabis og opiater var vanligst for menn. Selv om kjønnsforskjellene minker, er det fortsatt flest unge menn blant personer med ruslidelser.)

Det er antatt at halvparten av verdensbefolkningen får en psykisk episode en eller flere ganger i livet. Her antar jeg ved å utelukke rus, at angst og post traumatisk stress er overrepresentert. Se mer data her:

https://www.fhi.no/publ/eldre/psykiske-lidelser-i-norge-et-folkeh/

Ved alkohol eller narkotikamisbruk så må man fot følge «pasienten» da og natt og sørge for at pasienten ikke får kjøpt, stjålet eller levert alkohol eller narkotika til seg. Pasient kan risikere mange måneder med avvenning i rusavenningsklinikk eller psykiatrisk. Det er viktig å forstå at det er som et dataprogram djevelen har som systematisk si hvert 15 sekunder lager abstinenser etter å ruse seg og belønning i rus(mindre smerte/angst/frustrasjon som er falskt belønning) .. Den gir seg ikke med det første med å ødlegge for pasienten så personen søker rus som ødelegger livet til personen, samfunnet, venner og familien rundt. Det er viktig selv å be og ha 3 andre kristne som ber om helbredelse til pasienten.

Det kan man se på Evangeliesenteret(EVANGELIESENTERET Oppsøker, hjelper og rehabiliterer mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av rus) https://www.evangeliesenteret.no/ som har med hjelp av religion fått mange ut av krisen! Hva jeg har blitt fortalt av tidligere rusmisbrukere er at det har fungert. Det første skrittet er å anerkjenne at man har et problem.

Det er angst for å dø, bli skadet, utfryst, mobbing.

Det er PTS for å ha sett eller opplevd krig, drap, mafia, utpressing økonomisk eller moralskt, ,voldtekt, sataniske handlinger, kriminalitet, vold, ulykker, økonomiske problemer, brudd i relasjoner med store konflikter. Det er også fra et religiøst perspektiv som kan utløse PTS da man forstår at person som synder kan forgå på grunn av synden de gjør/har gjort, både for ekstern person eller en selv.

Jeg har ikke så mye tro på psykiatrisk fordi jeg mener det er skapt og negativt ladet. Jeg har tro på et sunt og friskt sinn. Jeg har ikke tro på somatiske problemer da jeg tror på en frisk kropp. Det må utføres helbredelse, ikke stilles sykdomsdiagnoser, det må stilles friskdomsdiagnoser, man skal ikke dra til et sykehus når man er syk, man skal dra til et friskt hus og bli frisk! Det er perspektivet man har og det er forskjellig fra person til person.

En hver tanke og følelse kommer fra et sted(enten fra en selv, fra en som styrer tankene våres(i system) eller engler eller demon som planter tanker i oss, det bringer budskap om velbehag, smerte, glede, sorg, sinne og annet, og det går et sted,(sentralnervesystemet/ryggraden eller hjernen, eller ut av munnen eller i form av bevegelser av kroppen som noen andre ser og hører, hvor man tar avgjørelser på bakgrunn av hva man føler, hører og hva man gjør, hva man vet, hva man tenker og hva andres reaksjon er.

Det som er factor X – Virtuelle Smerter er følgende:

* Det er universet eller Gud som gjør det at man føler angst, stress, smerter, sinnsforvirring, unormalt mye glede(den andre veien kan det også gå).

* Det er utenomjordisk intelligens langt forbi vår egen. Utenomjordiske entiteter som er svært avansert som har så stor makt at verken myndigheter, politi, helsevesenet eller pasienten selv kan gjøre noe/stort med det. Det gjelder bare å forstå at det er der!

Pasienten er ikke somatisk eller psykisk syk, det er system bakenfor vår realitet som “putter på” signaler om at personen har vondt eller schizofren (vrangforestillinger) er sinnsforvirret. Pasientens hjerne og kropp er ikke syk. Pasienten er ikke sinnssyk og heller ikke gal; pasienten er plaget av ting som er der som vi ikke kan se men se effekten av.

* Det er Gud som straffer en fordi man har gjort noe galt, eller som belønning for å ha gjort noe bra ved å gi personen mulighet til å være ufør så personen slipper å jobbe. Det kan være djevelen som prøver å ødelegge for pasienten, bedrifter, staten, venner og familie.

* Eller djevelen som gjør det for å straffe noen eller oppfordre noen til å gjøre noe galt, altså djevelen torturer folk til å gjøre gale ting, fordi de gjør riktige ting. Det gjelder psykiatrisk og somatiske ting, man kan bli skadelidende av å gjort noe ondt, men like fullt skadelidende for å ha gjort noe riktig.

Uansett hva en psykisk pasient kan komme til å si av ekstreme ting så vet jeg at Universet kan gjøre det både i den fysisk og (psykisk virkeligheten) på det mental plan det personen opplever. (uten at jeg tror personen er psykisk syk.) Banalt eksempel. Pasienten sier den ser rosa elefanter i rommet. Da er det 4 mulig banale muligheter. Den første er at bildet av rosa elefant blir tegnet inne hodet til pasienten og blir lagt på som et video overlay av det bilde man ellers ser. Det andre er at det er en rosa elefant i rommet og jeg ser den ikke(da universet kan utelukke ting fra mitt synsfelt(det er har mer en nok regnekraft til å lage troverdig Hollywood scener.) Tredje pasienten lyver. Det fjerde er at ingenting oss av hva vi ser sammen i rommet er riktig. (total realitet sammenbrudd for både meg og pasient- også mulig)

* Det kan være for å gjøre noe som noen ikke skal finne ut av hva, hvor, hvorfor og hvordan.

* Virtuelle Smerter kan være like vonde og verre enn virkelig smerter fra f.eks skade eller kreft.

* Det kan være ånder som forfører og lager smertene.

* Det kan være demoner som skader sinnet eller kroppen til folk.

* Det kan være et somatisk eller psykisk våpen pasienten blir utsatt for. Se her: Elektromagnetisk angrep. I utgangspunktet kan det høres ut som noe fra Star Wars, men elektromagnetiske våpen har eksistert i årevis.https://www.nrk.no/urix/21-amerikanske-diplomater-syke-pa-cuba_-tre-teorier-om-hvem-og-hvordan-1.13697881 og i Kina: https://www.nrk.no/urix/amerikanske-diplomater-i-kina-syke-_-skal-ha-hort-mystisk-lyd-1.14073002

* Det kan være gifter i naturen. Pasienten kan være forgiftet!

* Det kan være kraftig magnetiske impulser, gammastråling fra verdensrommet og røntgen våpen eller ultralyd våpen. https://no.wikipedia.org/wiki/Ikke-d%C3%B8delige_v%C3%A5pen og https://en.wikipedia.org/wiki/Sonic_weapon

* Det kan være straff som følge av at verdenen er i nesten krig hele tiden, og hver ny krig, terrorhandling og terrorisering skaper en ny nedtur, enten økonomisk, politisk, ideologisk, følelsesmessig, helsemessig både somatisk og psykiatrisk og relasjonsmessig.

* Det kan være et system (kanskje datamaskin) som påvirker mennesker derfor virtuelle smerter. (f.eks at en føler at en fot mangler mens den vitterlig er der)

* Mange klager over mobilnettverk 4 G og 5G nettverk at de blir både fysisk og psykisk syk av de de antennen. En mobiltelefon sender på ca 2 watt, hvis du er i byen har du kanskje over 100 000 mobiler rundt deg som hver sender på 2 watt som blir til sammen 200 000 watt og det er mye og skadelig.

* Faktor X – Virtuelle Smerter er at det er unormalt høy konflikt nivå mellom mennesker, eller mot et menneske. Det kan tenkes at en datamaskin eller ond ånd får alle mennesker rundt et menneske til å angripe, lyve om personen og true personen.

* Systemet kan gi uvirkelig følelser eller ufyselige eller skremmende følelser i kroppen som ikke hjernen kan lage, men systemet bak mennesker lager det. Det er simulerte følelser, tanker og ord i sammensetning til hverandre, det er et system som gjør det,(utenfor kroppen til pasienten) og siden det er et system som gjør det(selvmotsigelse: en del av systemet er også inn pasienten – begge deler både innenfor og utenfor) og siden det er et system som gjør det og ikke virkeligheten så kaller man det for Faktor X Virtuelle Smerter.(og ubehag, mangel på søvn,depresjon osv)

* Det er et system (Universet og Gud) som menneske lever i og de er en del av systemet, både pasienten, Gud og universet. Jeg antar at Gud og systemet kan lagre et minne i inne i hodet ditt ved å flytte på atomer i hjernen. De kan også lese hva man tenker, og jeg antar at det elektrisk kan lage signaler om at du har det vondt, eller du sier noe rett ut som du selv ikke vet hvor kom fra. Noen sier det er den hellig ånd som utøses mellom mennesker for å fortelle sannheter og fortelle hva som er løgner.

* Blant annet mener jeg at det er en matrise kall det et net nett som binder mennesker sammen. Dvs at hvis man gjør noe galt med et menneske på den andre side av jorden, føler det andre mennesket i Norge det samtidig. For eksempel: Noen som er knyttet til personen som dør sier: nå døde «Per Hansen» uten å fått telefon, beskjed og heller ikke vært der «Per Hansen» var når han døde.

Jeg kan selv fortelle at når jeg ringte til familien som var på sykehuset og akkurat da jeg ringte så døde farfar min i samme som jeg ringte og de svarte, og i samme sekund datt undulaten i buret hjemme rett i bakken stein død. Ting er sammenkoblet i denne verdenen.

Jeg tror ikke mennesker bare får psykisk problemer ut av det blå!

En ting er angst og post traumatisk stress etter traumatiske hendelser, men for schizofreni så tror jeg det er et «system bak pasienten» som forvirrer ikke bare pasienten men behandlere, familie og venner/ medmennesker også.

Når noen får psykisk problemer som ser ut som det er i schizofreni spekteret bør man undersøke nærmere:

* Har noen økonomiske motiver for å prøve å gjøre den «syke» syk eller forverre situasjonen slik at pasient blir syk.(svart magi) terror, utpressing, usammenhengende adferd som skalper forvirring hos pasienten. Det kan være for å ta pasientens penger, gjeld, gjeldsbrev, forsikringspapirer, inntekt, bolig, firma, kunder, fond, aksjer, båt, hytte, eller ikke gi lovpålagt arv til personen(pasienten)

* Strafferettslig at noen vil prøve å gjøre og eller fremstille noen som psykiatrisk syk(som om det pasienten sier ikke er tilregnelig) for å unngå straff er en mulighet.

* Fall i sosial status og fall i moralsk status som følge av at pasienten vet at angriper har gjort noe kriminelt eller syndig.

* Religiøs forfølgning, religiøst idealer som noen prøver å tving ned på noen, eller å ta gode idealer som en person lever etter eller idealer i for eksempel i Bibelen som noen prøver å ta bort fra noen.

* Ideologiske retninger som konflikter og prøver å «discredit» noen.

* Politiske retninger som er i konflikt mer hverandre.

* Omfattende sataniske angrep på blant annet kristne for å få dem til å fremstilles som psykisk syke, kriminelle, voldelig og aggressive for å få lov til å gjøre videre urett mot seg selv og andre.

* For eksempel: feminist organisasjon på politisk radikal venstre siden rammer/angriper enten deg i sentrum og eller noen på høyre siden i politikken gjerne i relasjon til deg hvor du er en person som står midt imellom disse ytterpunktene og egentlig ikke har noe med den konflikten å gjøre, blir da dratt inn i en krig pasienten ikke har startet.

Den personen som går inn for å gjør noen syk må det rettes fokus mot og straffes med psykiatrisk behandling eller straffeforfølges for angrep på sinn og kropp, uansett om det fysisk eller psykisk eller faktor X – virtuelle smerter, til pasienten som er skadelidende blir frisk igjen fra symptomer..

Dvs at dette går på en måte under psykiatri, men det er viktig å understreke at personen ikke er somatisk eller psykisk syk, at hjernen(om noe redusert fokus/ tankekraft på grunn av smerter) ikke er noe galt med, men satt ut av spill/skadelidende av system X – Virtuelle smerter og virtuelle tanker, følelser og ubehag. som kan like fult oppleves som somatiske og psykiske problemer og skal være grunnlag for sykemelding om man har det.

Kjennetegnet til «Virtuelle smerter» er nok at de personene som lider av det, føler at de selv som et individet får vondt hvis de gjør noe riktig, og at noen prøver å styre en til å gjøre noe galt eller i mot din vilje, da kan det systemet begynne å stritte i mot. Det er som et dataprogram -et datavirus! Det bare systematisk angriper om og om igjen tilsynelatende evig, men jeg tror det gir seg når det forstår at det ikke kommer noen vei, fordi man lærer triksene til “data programmet” som det spiller på følelser, tanker og det mentale planet som omhandler bevisstheten om hva som er hva.

Det er systematisk og gjentagende. Det er som datavirus på hjernen som får deg til å tenke for eksempel ordet «dritt» hele dagen, eller får deg til å gjøre noe galt mot din vilje eller andres vilje. Som noen sier til meg: «faenskap hviler aldri» og det er sant. Det kan holde på 24 timer 7 dager i uken uten opphold. En datamaskin som “styrer en simulert virkelighet” blir ikke sliten som et biologisk menneske gjør.

Hvis verdenen er styrt av en verden simulerende maskin(se filmene Matrix 1,2 ,og 3) så er det som et virus som er meget vanskelig å få bort. Følelser, Tankene og handlingene våres i store og små trekk kan være system styrt av «djevler» eller kall det et virus i systemet i verdenen/universet, som systematisk forfølger og systematisk plager pasienter ved en type tanke om man skal for eksempel velg å gå til venstre i livet og gjør en en ting, eller gå til høyre å gjøre en annen ting. Skal du være sammen med Person A eller Person B, eller skal du stemme politsk rødt eller høyre som motpolseksempler. En annen ting det også gjør er å skape polarisering som skaper avstand mellom mennesker.

(en gammel oppskrift på dette å kurere personer er å finne 3 sanne troene kristne og at de i lag med pasienten ber en bønn muntlig (gjerne skriv bønnen ned på papir også som man leser da av) om at lidelsene går bort uansett om det er fysisk eller psykisk lidelse.) Prøv dette gjentatt ganger i 3 dager i strekk og se om det er noen forandring. Det er viktig å bruke ord i bønnen med respekt for Gud og Jesus som omhandler kjærlighet, omtanke og å bli frisk igjen og at sykdommen går bort.

Jeg har ingen tro på at medisiner eller behandling alene hjelper i seg selv, løser problemet, eller psykiatrisk behandling eller belte fast pasienten, det gjør det bare verre for pasienten og behandlerene da djevelen ikke lar seg medisinere da han er kjent i skriften for å være usynlig, og det er pasienten som er offeret.

Jeg tror ikke fult ut på leger, psykriatriker eller pskyloger da ingen av dem har klart å skape en pasient (eller friskt individ) som ikke dør av sykdom eller alderdom ennå.

Det hjelper ikke å medisinere ofre for djevelens (noen ganger samfunnets) sin psykose som ikke er pasienten sin psykose da pasienten bare er effekten av noe usynlig som foregår. Man ser ikke årsaken rett frem, man må tenkte seg den i mørke .En annen ting er et når noen er psykotisk så kan det være at et skjult system som gjør pasienten sint fordi noe syndig eller kriminelt har vært gjort mot pasienten eller noen andre (som pasienten ikke vet ennå) og de prøver i mørket og forklare det, ved for eksempel å endre adferd til pasienten og adferd til alle andre rundt.Det har ingen hensikt å plage pasienten, man må plage den og det (hva enn det er) som plager pasienten.

Et eksempel på ting et pasient kan vite er at det er f.eks ikke olje ressurser til all evighet og til alle i verdenen, og forstår at sult, krig og konflikter kan komme av det, samt lovmessig sammenbrudd, ressurssamdmenbrudd og økonomi kollaps i samfunnet, både hos stat, bedrifter og private. Det kan være dårlig råd pasienten, bedriften eller staten har. Det kan være samfunnets «feil» at det ikke er avansert nok til å løse problemene i samfunnet i det hele tatt eller ikke løser dem fort nok.

Man få finne veien bort fra sinnsforvirringen eller vrangforestillingen (schizofreni) , ved å vedkjenne seg hva som er sant og hva som er uvirkelig, hva som er virkelig, hva som er usant, hva som er feil, hva som er galt å gjøre, hva som er riktig og gjøre og hva som man bør gjøre nå?,for å komme fremover!

Et spørsmål ved avvikende adferd pleiere kan stille pasienten: er det riktig måte å gjøre det du gjør ting på nå? Er det vel overveid? Finnes det en bedre vei? Hvor tror du det du gjør nå fører til? Viktig å reflektere over sine og andres ord og handlinger.

Sinnet er veldig sammensatt. Når det krasjer tar det tid å bygge seg opp og restrukturer seg.

Grunnen til at jeg sier at det skal være bønn før behandling, er å se om problemet går bort av seg selv!

Grunnen til at jeg sier det skal være bønn ligger i at jeg har klart å bevise at det finnes en overmakt som skaper verdenen og en overmakt som skaper menneskene som du kan lese i disse artikkelen:

og

og andre artikler på nettstedet mitt www.unlimitedcomputing.no

Andre ting som kan gjøre pasienten syk er:

Det kan også være nanoteknologi/stoffer som skader kroppen. Nanoteknologi er så små partikler/eller nanoroboter at de kan gå igjennom huden din uten å lage sår..(de går rett og slett i mellom cellene i huden) Nanoteknologi finnes meget utbredt i dag! Alt fra CPU(hjernen i en datamaskin) til smart telefoner, felg rens, spionasjekamerar så små at du ikke ser dem i rommet er nanoteknologi.

Det kan også brukes som våpen som f.ekjs gir indre blødninger. Det er vanskelig å bevise på grunn av at de er så små.

Det er forgiftning av en person som er utført i mørket mens personen som blir utsatt for legemsbeskadigelse personen sover da; da angriper synderen/den kriminelle offeret med sovegass/narkosegass i soverommet til offeret så de kan rundstjele huset, skade pasienten fysisk eller putte plastikk ned i lunge /magesekk som lager infeksjoner man ikke finner ut av da plastikken ikke synes på på røntgenbildene da det er for lett og tynt materiale..

Det er så mye djevelsk og utspekulerte handlinger mennesker og dyr blir utsatt for.

Derfor mener jeg at selv om Faktor X – Virtuelle Smerter er vanskelig å bevise så er det den eneste forklaringen når man ikke finner somatisk eller psykiatriske årsaker. Det mest usannsynlig blir det eneste sannsynlighet når man har prøvd å eliminere problemene og står bare da igjen med noen få teorier.

Jeg tror man løser mye problemer ved å ikke se på en pasient som syk, men som plaget. At man ikke mistror pasienten i det han eller hun sier, (selv om den sier det er hallusinasjoner i rommet eller sier feil om hva noen har gjort,)

Jeg er sikker på at systemer i universet kan overstyre pasientens bevegelser, følelser og tale, for om ikke på et annet senere tidspunkt skal Gud vise politi, rettsvesen, helsearbeidere at dere har ikke peiling på hva dere gjør og heller ikke peiling på hva som er hva, hva som er sant og hva som er løgn.

Jesus sa på korset «Tilgi dem far for de vet ikke hva de gjør»

Mennesker har faktisk er forskjellig virkelighet for hvert individ, som de forskjellige menneskene i verdenen faktisk har, og at noen har «andre systemer» og andre vitenskapelige forståelser, og noen har også opplevd noe som bryter med naturlovene vi er omgitt av og har derfor et helt annet system i hodet enn i ikke troende.

After I published an article on this site the amount of hacking attempts on my website skyrocket!

After I published this article: https://unlimitedcomputing.no/news/not-enough-information-in-dna-to-build-the-body-up-from-scratch/

“NOT ENOUGH INFORMATION IN DNA TO BUILD THE BODY UP FROM SCRATCH”

I did nearly not have any attempt to break in to my website www.unlimitedcomputing.no before that article was published.

Now I count more than 1 352 IP that tried several times to hack my website: www.unlimitedcomputing.no

What brutal naked truth about God, reality and your existence is inside that article that people like and dislike that make people try to hack it to remove it! (Do not worry I got several backups, and I remember the content by mind.)

Because of this I allays backup to cloud, and offline storage.

After I published this article about: “Super Information Symmetry” https://unlimitedcomputing.no/news/mer-enn-tilfeldig/
and https://unlimitedcomputing.no/news/super-information-symmetry/ then more attack came! Here is why:

This Super information Symmetry “System” would with todays technology cost maybe 12 million “World Economies” at $ 130 Trillion dollar a year to make it, and my blessed this is working! It is working in real time live and alive!

Super information symmetry can make an atheist kneel down and pray to God – it is that powerful!(an atheist is a person who disbelieves or lacks belief in the existence of God or gods)

And now for the one trillion trillion trillion $ dollar questions is: Where is that Super Information Symmetry system located and who runs it, and what is it?

Even more hacking attempt happened after those two articles above.

There is so much crime on the internet. One thing is hacking of website, another is hacking of computers, network cameras, networks, and on top of that all the threatening e-mail that try to blackmail you or send viruses to your computer that deletes all the files so they can come with an offer to you so you pay them € 10 000 Euro in bitcoin to get your files back (if you even get them back) I have never spread viruses and I have newer hacked or destroyed: peoples, businesses and customers computers or smartphones to earn money or gain information.

Then is al the junk mail! It makes internet useless.

I have not given anybody the right to hack my website, smartphone, computers, network cameras.

I have not given anybody the right to send spam, but they still do!

Here is the list of IP addressees that do the crime of hacking into my website at www.unlimitedcomputing.no

They will be reported to the police!

IP Tried to log in as( oldest at top, newest at bottom)

5.45.72.83 admin (1 lockout)

93.179.69.55 admin (3 lockouts)

5.39.217.5 admin (1 lockout)

54.148.200.51 admin (1 lockout)

185.26.239.143 admin (8 lockouts)

158.255.215.31 admin (4 lockouts)

151.236.21.59 admin (6 lockouts)

94.249.190.200 admin (1 lockout)

50.93.200.221 admin (1 lockout)

94.23.103.179 admin (4 lockouts)

199.201.110.40 admin (1 lockout)

185.2.131.217 admin (1 lockout)

23.94.123.52 admin (1 lockout)

195.154.235.171 unlimitedcomputing (1 lockout), 666 (1 lockout), brandy (1 lockout), fire (1 lockout)

212.65.13.114 admin (1 lockout)

176.103.52.201 admin (5 lockouts)

195.154.241.119 unlimitedcomputing (2 lockouts), biteme (1 lockout), matt (1 lockout), hockey (1 lockout), rosebud (1 lockout)

91.207.60.205 admin (12 lockouts)

198.7.63.14 admin (1 lockout)

91.226.212.49 admin (2 lockouts)

5.104.175.107 admin (4 lockouts)

5.104.175.198 admin (4 lockouts)

5.104.175.106 admin (6 lockouts)

195.154.250.88 unlimitedcomputing (2 lockouts), daniel (1 lockout), saturn (1 lockout), andrew (1 lockout), apples (1 lockout)

80.255.192.237 admin (1 lockout)

91.207.61.205 admin (3 lockouts)

188.165.243.62 admin (2 lockouts)

91.200.12.5 admin (1 lockout)

188.163.75.7 admin (1 lockout)

94.23.71.69 admin (1 lockout)

195.154.250.248 unlimitedcomputing (1 lockout), summer (1 lockout), bonnie (1 lockout)

195.154.240.246 unlimitedcomputing (1 lockout), asshole (1 lockout), arsenal (1 lockout)

195.154.226.186 unlimitedcomputing (1 lockout)

195.154.236.110 unlimitedcomputing (3 lockouts), scooter (1 lockout), parker (1 lockout)

5.153.238.103 admin (1 lockout)

195.154.250.118 unlimitedcomputing (3 lockouts), cameron (1 lockout), 131313 (1 lockout), shaved (1 lockout)

200.42.102.8 admin (1 lockout)

130.185.155.74 admin (14 lockouts)

46.105.8.191 admin (1 lockout)

195.154.240.176 unlimitedcomputing (2 lockouts), panther (1 lockout)

195.154.250.180 unlimitedcomputing (3 lockouts), biteme (1 lockout), russia (1 lockout), great (1 lockout)

195.154.240.170 unlimitedcomputing (3 lockouts), amateur (1 lockout), Admin (1 lockout), unlimitedcomputingno (1 lockout)

115.146.123.157 admin (2 lockouts)

195.154.230.160 unlimitedcomputing (5 lockouts), eric (1 lockout), xxxx (1 lockout)

195.154.243.31 unlimitedcomputing (2 lockouts), amateur (1 lockout), Admin (1 lockout)

52.29.164.40 admin (4 lockouts)

104.219.251.2 admin (2 lockouts)

195.154.250.216 unlimitedcomputing (1 lockout), apple (1 lockout)

107.191.45.166 admin (3 lockouts)

188.163.78.47 admin (1 lockout)

5.153.234.154 admin (8 lockouts)

195.154.235.96 unlimitedcomputing (2 lockouts), Admin (1 lockout), admin@unlimitedcomputing.no (1 lockout), unlimitedcomputing.no (1 lockout)

195.154.241.153 unlimitedcomputing (2 lockouts)

45.63.82.189 admin (1 lockout)

51.254.124.24 admin (1 lockout)

166.62.123.1 admin (1 lockout)

62.244.56.8 admin (1 lockout)

198.12.158.233 admin (1 lockout)

130.185.155.10 admin (3 lockouts)

193.201.227.95 admin (2 lockouts)

195.154.241.120 unlimitedcomputing (1 lockout)

212.48.84.40 admin (1 lockout)

195.154.232.138 unlimitedcomputing (2 lockouts), Admin (1 lockout), admin@unlimitedcomputing.no (1 lockout), unlimitedcomputing.no (1 lockout)

37.147.70.119 admin (1 lockout)

46.165.6.109 admin (1 lockout)

130.185.155.82 admin (6 lockouts)

5.153.233.130 admin (12 lockouts)

133.242.84.125 admin (1 lockout)

77.81.105.6 admin (1 lockout)

37.209.212.52 admin (1 lockout)

178.33.48.193 admin (1 lockout)

212.18.209.107 admin (2 lockouts)

94.180.32.167 admin (1 lockout)

119.129.209.173 admin (4 lockouts)

213.61.149.100 admin (1 lockout)

54.89.139.149 admin (4 lockouts)

23.23.95.203 admin (2 lockouts)

144.76.40.238 admin (1 lockout)

91.194.91.65 unlimitedcomputing (1 lockout)

68.168.108.150 admin (3 lockouts)

54.174.115.148 admin (4 lockouts)

27.151.73.68 admin (1 lockout)

88.253.44.209 admin (1 lockout)

93.118.207.168 admin (1 lockout)

103.229.86.174 admin (1 lockout)

84.127.226.179 test (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout), admin (1 lockout)

193.86.27.95 test (1 lockout)

41.225.177.192 test (1 lockout)

79.118.48.91 test (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

180.149.98.206 test (1 lockout)

177.53.184.214 test (1 lockout)

201.247.52.16 test (1 lockout)

211.218.227.69 test (1 lockout)

124.107.247.44 test (1 lockout)

191.241.186.20 test (1 lockout)

92.232.135.67 test (1 lockout)

104.32.4.112 test (1 lockout)

180.249.190.40 test (1 lockout)

88.19.185.216 test (2 lockouts)

175.144.172.44 test (1 lockout)

177.148.169.148 test (1 lockout)

188.168.8.87 test (1 lockout)

197.160.29.195 test (1 lockout)

182.23.82.18 test (1 lockout)

120.28.82.219 test (1 lockout)

83.22.253.126 test (1 lockout)

41.33.143.230 test (1 lockout)

202.84.40.12 test (1 lockout)

60.50.227.174 test (1 lockout)

2.218.148.23 test (1 lockout)

197.88.8.23 test (1 lockout)

2.50.251.108 test (1 lockout)

84.113.130.161 unlimitedcomputing (1 lockout)

58.27.132.182 unlimitedcomputing (1 lockout)

37.11.163.69 unlimitedcomputing (1 lockout)

74.12.174.78 unlimitedcomputing (1 lockout)

14.186.134.95 unlimitedcomputing (1 lockout)

117.239.232.234 unlimitedcomputing (1 lockout)

72.1.59.52 unlimitedcomputing (1 lockout)

72.178.19.232 unlimitedcomputing (1 lockout)

76.183.12.114 unlimitedcomputing (1 lockout)

49.49.250.242 unlimitedcomputing (1 lockout)

115.98.247.0 unlimitedcomputing (1 lockout)

86.98.11.123 unlimitedcomputing (1 lockout), admin (1 lockout)

202.188.203.80 unlimitedcomputing (1 lockout)

64.119.200.160 unlimitedcomputing (1 lockout)

90.191.101.109 unlimitedcomputing (1 lockout)

109.252.62.70 unlimitedcomputing (1 lockout)

200.215.35.252 unlimitedcomputing (1 lockout)

103.52.192.2 unlimitedcomputing (1 lockout)

154.70.84.232 unlimitedcomputing (1 lockout)

112.209.39.199 unlimitedcomputing (1 lockout)

41.207.173.204 unlimitedcomputing (1 lockout)

120.29.81.41 unlimitedcomputing (1 lockout)

36.79.79.54 unlimitedcomputing (1 lockout)

37.201.193.126 unlimitedcomputing (1 lockout)

88.207.118.167 unlimitedcomputing (1 lockout)

82.135.200.225 unlimitedcomputing (1 lockout)

139.0.29.133 unlimitedcomputing (1 lockout)

78.159.206.131 unlimitedcomputing (1 lockout)

183.87.106.126 unlimitedcomputing (1 lockout)

37.211.232.206 admin (1 lockout)

116.193.139.91 admin (1 lockout)

190.83.153.173 admin (1 lockout)

79.61.164.35 admin (1 lockout)

120.147.145.101 admin (1 lockout)

142.160.100.155 admin (1 lockout)

88.249.208.7 admin (1 lockout)

124.82.30.231 admin (1 lockout)

84.29.66.93 admin (1 lockout)

197.200.75.225 admin (1 lockout)

66.215.69.142 admin (1 lockout)

92.83.232.123 admin (1 lockout)

124.82.78.75 admin (1 lockout)

178.158.114.49 admin (1 lockout)

117.195.6.149 admin (1 lockout)

39.54.14.2 admin (1 lockout)

14.186.161.4 admin (1 lockout)

112.198.103.10 admin (1 lockout)

101.103.165.13 admin (1 lockout)

37.228.243.106 admin (1 lockout)

31.8.159.216 admin (1 lockout)

182.69.163.117 admin (1 lockout)

101.177.77.203 admin (1 lockout)

200.117.148.195 admin (1 lockout)

36.228.197.59 admin (1 lockout)

79.97.55.97 admin (1 lockout)

109.197.218.237 admin (1 lockout)

86.25.153.22 admin (1 lockout)

203.215.116.209 test (1 lockout)

70.74.219.66 test (1 lockout)

49.148.193.141 test (1 lockout)

115.134.60.5 test (1 lockout)

112.200.77.56 test (1 lockout)

190.231.197.112 test (1 lockout)

62.201.218.82 test (1 lockout)

95.42.90.145 test (1 lockout)

89.152.156.10 test (1 lockout)

41.89.54.216 test (1 lockout)

200.75.4.38 test (1 lockout)

78.40.176.54 test (1 lockout)

79.193.95.216 test (1 lockout)

112.201.198.16 test (1 lockout)

23.240.228.39 test (1 lockout)

127.0.0.1 test (4 lockouts)

103.246.18.51 unlimitedcomputing (1 lockout)

119.129.210.70 admin (1 lockout)

203.185.28.44 unlimitedcomputing (1 lockout)

91.149.144.90 admin (1 lockout)

54.193.54.196 admin (4 lockouts)

52.24.47.140 unlimitedcomputing (4 lockouts)

52.41.68.240 admin (4 lockouts)

181.198.54.53 unlimitedcomputing (1 lockout)

91.228.199.44 admin (1 lockout)

80.77.173.84 admin (2 lockouts)

95.110.194.252 admin (1 lockout)

213.108.251.177 admin (1 lockout)

45.40.132.103 unlimitedcomputing (1 lockout)

79.125.111.42 admin (1 lockout)

210.140.163.133 unlimitedcomputing (4 lockouts)

198.100.146.192 admin (2 lockouts)

117.1.177.159 admin (1 lockout)

74.220.207.81 admin (1 lockout)

178.137.164.171 admin (2 lockouts)

149.202.72.202 admin (1 lockout)

54.210.197.212 admin (4 lockouts)

200.19.203.102 admin (2 lockouts)

203.151.186.234 admin (1 lockout)

134.249.116.78 admin (1 lockout)

189.89.125.52 admin (4 lockouts)

52.196.129.24 admin (8 lockouts)

192.119.122.225 admin (1 lockout)

51.254.212.37 admin (1 lockout)

192.169.213.216 admin (1 lockout)

88.198.110.130 admin (1 lockout)

87.118.116.90 admin (1 lockout)

85.25.103.119 admin (2 lockouts)

54.206.63.105 admin (4 lockouts)

80.66.222.6 admin (1 lockout)

52.54.21.147 admin (4 lockouts)

144.217.39.127 admin (1 lockout)

104.238.101.205 admin (2 lockouts)

213.251.182.103 admin (1 lockout)

210.109.0.83 admin (1 lockout)

54.183.78.181 admin (8 lockouts)

185.51.65.231 admin (1 lockout)

110.164.93.90 admin (1 lockout)

158.69.116.177 admin (1 lockout)

119.59.107.214 admin (1 lockout)

118.69.173.152 admin (1 lockout)

77.244.145.250 admin (1 lockout)

186.202.120.146 admin (1 lockout)

40.68.173.226 admin (1 lockout)

109.99.162.14 admin (1 lockout)

62.210.201.58 admin (1 lockout)

195.154.199.140 admin (1 lockout)

144.76.187.107 admin (1 lockout)

195.154.199.145 admin (1 lockout)

88.85.171.103 admin (1 lockout)

52.68.19.169 admin (4 lockouts)

198.199.86.4 admin (3 lockouts)

13.54.13.158 admin (4 lockouts)

223.73.159.239 admin (1 lockout)

180.97.215.97 admin (3 lockouts)

121.78.145.53 admin (6 lockouts)

203.66.57.176 admin (2 lockouts)

91.200.12.86 admin (3 lockouts)

185.185.68.48 admin (2 lockouts)

158.69.108.229 admin (2 lockouts)

213.251.182.114 admin (1 lockout)

130.211.177.25 admin (2 lockouts)

89.163.216.64 admin (2 lockouts)

121.42.13.194 admin (1 lockout)

194.242.11.11 admin (1 lockout)

213.202.233.138 admin (2 lockouts)

91.200.12.185 admin (3 lockouts)

195.154.251.120 Admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout), admin@unlimitedcomputing.no (1 lockout), unlimitedcomputing.no (1 lockout)

104.199.11.13 admin (2 lockouts)

103.215.82.17 admin (1 lockout)

104.199.51.172 admin (2 lockouts)

173.212.207.108 admin (4 lockouts)

80.84.63.164 admin (3 lockouts)

220.227.234.129 admin (53 lockouts)

201.212.5.138 admin (1 lockout)

35.185.235.60 admin (2 lockouts)

208.43.173.10 admin (1 lockout)

149.56.218.228 admin (5 lockouts)

54.202.50.32 admin (1 lockout)

104.154.215.136 admin (2 lockouts)

104.194.2.161 admin (2 lockouts)

107.174.44.155 admin (1 lockout)

175.138.65.218 admin (1 lockout)

92.63.91.108 admin (1 lockout)

54.202.155.201 admin (1 lockout)

145.131.169.85 admin (12 lockouts)

198.12.152.136 admin (1 lockout)

121.78.145.18 admin (1 lockout)

91.200.12.91 admin (5 lockouts)

104.155.188.105 admin (2 lockouts)

107.161.158.115 admin (1 lockout)

195.154.233.112 Admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout), unlimitedcomputingno (1 lockout), unlimitedcomputing@unlimitedcomputing.no (1 lockout)

95.37.194.115 admin (4 lockouts)

93.120.169.71 unlimitedcomputing.no (3 lockouts)

139.129.14.230 admin (1 lockout)

139.59.25.153 admin (6 lockouts)

35.186.148.210 admin (1 lockout)

201.18.18.173 admin (4 lockouts)

35.188.176.83 admin (1 lockout)

5.45.62.154 admin (1 lockout)

35.184.250.231 admin (2 lockouts)

79.143.179.76 admin (2 lockouts)

142.54.166.220 Admin (1 lockout)

88.99.255.141 admin (1 lockout)

104.37.212.67 admin (5 lockouts)

113.140.10.30 admin (12 lockouts)

138.128.240.243 admin (3 lockouts)

42.96.149.69 admin (1 lockout)

91.236.239.63 admin (1 lockout)

91.200.12.22 admin (3 lockouts), unlimitedcomputing (2 lockouts), demo (1 lockout)

201.16.141.182 admin (4 lockouts)

158.85.93.40 admin (2 lockouts)

35.187.37.28 admin (2 lockouts)

37.140.192.97 unlimitedcomputing (1 lockout)

35.202.163.67 admin (1 lockout)

35.198.139.138 admin (1 lockout)

35.202.244.251 admin (2 lockouts)

5.62.47.16 admin (1 lockout)

91.134.206.26 admin (1 lockout)

198.204.224.82 Admin (2 lockouts), admin (2 lockouts)

45.64.75.111 admin (1 lockout), no (1 lockout)

37.59.178.110 admin (4 lockouts)

82.77.48.25 admin (1 lockout)

144.217.159.20 admin (1 lockout)

89.36.213.32 admin (1 lockout)

130.211.174.134 admin (1 lockout)

104.197.246.72 admin (2 lockouts)

52.191.164.206 admin (1 lockout)

35.189.5.98 admin (2 lockouts)

35.189.22.50 admin (2 lockouts)

108.61.196.65 admin (2 lockouts)

104.168.141.224 admin (1 lockout)

103.212.222.180 Admin (3 lockouts), admin (1 lockout)

185.7.215.83 admin (2 lockouts)

183.87.114.130 admin (1 lockout)

91.205.173.48 unlimitedcomputing (1 lockout)

198.12.123.199 admin (2 lockouts)

35.192.127.162 admin (1 lockout)

35.160.225.219 admin (1 lockout)

18.220.218.50 admin (2 lockouts)

13.93.152.210 admin (5 lockouts)

178.159.37.114 admin (1 lockout)

66.70.148.99 admin (1 lockout)

82.98.191.52 admin (2 lockouts)

54.37.49.77 admin (1 lockout)

177.70.22.249 admin (1 lockout)

103.18.246.62 admin (2 lockouts)

204.12.241.98 Admin (1 lockout), admin (1 lockout), www (1 lockout)

103.43.93.26 admin (50 lockouts)

74.208.40.185 admin (1 lockout)

93.113.206.65 admin (1 lockout)

5.62.41.36 admin (2 lockouts)

5.62.41.89 admin (1 lockout)

5.62.41.4 admin (1 lockout)

5.62.41.3 admin (1 lockout)

5.62.41.82 admin (1 lockout)

69.30.244.10 Admin (1 lockout), admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout), unlimitedcomputingno (1 lockout)

62.210.152.119 admin (2 lockouts)

162.144.153.191 admin (1 lockout)

35.201.220.191 admin (2 lockouts)

95.110.180.161 admin (1 lockout)

96.89.96.197 admin (1 lockout)

146.185.223.5 admin (4 lockouts)

74.208.42.58 admin (1 lockout)

185.189.112.165 admin (1 lockout)

13.84.148.243 admin (1 lockout)

173.208.149.138 Admin (1 lockout), admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout), unlimitedcomputingno (1 lockout)

54.174.23.79 admin (1 lockout)

142.54.164.58 Admin (1 lockout)

176.8.89.80 admin (4 lockouts)

74.208.41.102 admin (2 lockouts)

103.229.125.115 admin (1 lockout)

77.234.46.184 admin (1 lockout)

35.192.123.127 admin (2 lockouts)

82.165.70.195 admin (3 lockouts)

35.226.49.159 admin (3 lockouts)

35.227.35.89 admin (1 lockout)

35.227.35.174 admin (1 lockout)

35.227.72.10 admin (1 lockout)

18.217.51.45 admin (1 lockout)

108.61.207.194 admin (1 lockout)

146.185.223.91 admin (1 lockout)

35.185.108.37 admin (2 lockouts)

192.95.3.69 admin (2 lockouts)

77.68.90.242 admin (1 lockout)

212.68.40.82 admin (1 lockout)

195.22.127.23 Admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout), unlimitedcomputingno (1 lockout), unlimitedcomputing@unlimitedcomputing.no (1 lockout)

46.101.48.46 admin (2 lockouts)

35.188.83.255 admin (2 lockouts)

31.145.188.25 admin (1 lockout)

198.71.56.204 admin (1 lockout)

104.236.254.104 admin (1 lockout)

166.62.90.110 admin (1 lockout)

92.222.29.57 unlimitedcomputing (1 lockout)

51.4.207.124 admin (1 lockout)

18.218.198.176 admin (1 lockout)

86.110.118.3 admin (4 lockouts)

35.229.18.211 admin (1 lockout)

176.31.106.171 admin (1 lockout)

54.38.40.43 admin (1 lockout)

37.59.178.104 admin (1 lockout)

18.222.10.101 admin (1 lockout)

144.217.210.86 admin (2 lockouts)

41.79.77.19 admin (2 lockouts)

195.22.125.5 Admin (1 lockout), admin (1 lockout), www (1 lockout), admin@unlimitedcomputing.no (1 lockout)

149.202.33.10 unlimitedcomputing (1 lockout)

54.152.92.50 admin (1 lockout)

185.63.254.15 admin (1 lockout)

216.56.7.226 admin (1 lockout)

213.59.146.33 admin (1 lockout)

52.185.148.199 admin (2 lockouts)

167.114.131.202 admin (2 lockouts)

74.208.211.146 admin (1 lockout)

82.165.140.254 admin (1 lockout)

13.114.251.8 admin (1 lockout)

52.185.148.229 admin (1 lockout)

211.13.209.37 admin (1 lockout)

34.200.225.244 admin (1 lockout)

18.222.50.128 admin (1 lockout)

89.34.72.139 admin (2 lockouts)

52.174.148.147 admin (1 lockout)

104.36.19.158 admin (1 lockout)

47.74.32.28 admin (1 lockout)

212.92.119.23 admin (1 lockout)

115.28.212.181 admin (1 lockout)

185.234.217.222 Admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout), unlimitedcomputingno (1 lockout)

202.29.65.205 admin (2 lockouts)

75.151.57.114 admin (1 lockout)

192.180.156.172 admin (1 lockout)

162.213.39.191 admin (2 lockouts)

34.215.179.149 admin (2 lockouts)

18.216.130.46 admin (1 lockout)

18.191.103.246 admin (1 lockout)

128.199.157.152 admin (1 lockout)

109.86.115.141 admin (2 lockouts)

134.249.50.185 admin (1 lockout)

172.98.94.59 admin (1 lockout)

115.28.111.201 admin (2 lockouts)

168.62.48.174 admin (2 lockouts)

54.199.175.229 admin (1 lockout)

35.198.153.42 admin (1 lockout)

181.215.195.223 admin (1 lockout)

185.234.217.30 Admin (1 lockout), www (1 lockout), unlimitedcomputing@unlimitedcomputing.no (1 lockout), webmaster@unlimitedcomputing.no (1 lockout)

31.184.192.185 admin (1 lockout)

198.13.45.172 admin (1 lockout)

54.36.68.106 admin (1 lockout)

104.36.17.27 admin (1 lockout)

210.140.152.114 admin (1 lockout)

54.36.68.96 admin (2 lockouts)

178.137.165.32 admin (1 lockout)

162.255.85.25 admin (1 lockout)

162.255.85.149 admin (2 lockouts)

78.46.109.165 admin (1 lockout)

35.237.17.134 admin (2 lockouts)

185.234.217.32 Admin (1 lockout), www (1 lockout), unlimitedcomputing@unlimitedcomputing.no (1 lockout), www.unlimitedcomputing.no (1 lockout)

62.210.196.97 admin (1 lockout)

100.32.29.134 admin (1 lockout)

178.32.52.73 admin (1 lockout)

67.227.237.12 admin (1 lockout)

91.215.152.189 admin (1 lockout)

207.136.209.21 admin (1 lockout)

37.97.203.107 admin (1 lockout)

78.100.247.31 admin (1 lockout)

185.234.217.164 Admin (1 lockout), www (1 lockout), unlimitedcomputing@unlimitedcomputing.no (1 lockout), www.unlimitedcomputing.no (1 lockout)

74.208.178.179 admin (2 lockouts)

94.23.204.188 admin (1 lockout)

104.219.42.163 admin (1 lockout)

59.42.120.227 admin (1 lockout)

96.69.20.133 admin (1 lockout)

54.249.90.236 admin (1 lockout)

104.168.7.39 admin (1 lockout)

193.169.252.114 Admin (1 lockout), www (1 lockout), unlimitedcomputing.no (1 lockout), www.unlimitedcomputing.no (1 lockout)

120.27.6.97 admin (1 lockout)

178.62.230.188 admin (1 lockout)

85.128.142.86 admin (1 lockout)

13.230.216.153 admin (1 lockout)

5.188.62.117 admin (1 lockout)

128.199.128.104 admin (1 lockout)

35.198.130.85 admin (1 lockout)

35.190.189.147 admin (1 lockout)

68.171.217.98 fredrik (1 lockout)

212.114.191.104 unlimitedcomputing (1 lockout)

184.105.169.203 admin (2 lockouts)

95.142.40.35 fredrik (1 lockout)

68.66.248.7 that (1 lockout), admin (1 lockout)

5.189.134.138 this (1 lockout)

77.55.252.131 have (1 lockout)

51.38.81.241 data (1 lockout)

164.132.160.230 brain (1 lockout)

50.62.177.214 supercomputing (1 lockout)

148.72.232.109 brain (2 lockouts)

198.71.235.11 people (1 lockout)

176.28.118.42 universe (1 lockout)

139.99.157.106 people (1 lockout), data (1 lockout)

5.101.156.204 admin (2 lockouts), this (1 lockout)

198.71.226.54 admin (1 lockout)

191.232.167.181 information (1 lockout)

207.154.193.126 people (1 lockout)

198.46.224.161 system (1 lockout), unlimited (1 lockout)

192.169.189.50 people (1 lockout), admin (1 lockout)

85.206.149.103 unlimited (1 lockout)

87.236.20.141 have (1 lockout), what (1 lockout)

103.227.176.23 information (1 lockout)

80.87.197.140 brain (1 lockout)

185.114.157.173 computing (1 lockout)

192.69.235.189 supercomputing (1 lockout)

128.199.34.56 what (1 lockout)

159.253.20.130 people (1 lockout)

184.168.200.210 computing (1 lockout)

148.66.146.2 this (1 lockout)

104.237.2.41 this (1 lockout)

121.50.42.120 what (1 lockout)

94.23.220.140 unlimited (1 lockout)

173.230.244.106 people (1 lockout)

14.102.148.43 system (1 lockout)

195.161.41.159 people (1 lockout)

23.238.16.4 this (1 lockout)

47.88.151.176 this (1 lockout)

5.188.62.5 admin (18 lockouts)

94.23.156.20 admin (1 lockout)

54.36.65.80 admin (1 lockout)

51.75.141.94 admin (2 lockouts)

148.72.232.158 admin (1 lockout)

91.211.88.84 admin (2 lockouts)

163.172.120.80 admin (1 lockout)

51.254.125.56 admin (1 lockout)

140.117.176.78 admin (1 lockout)

179.189.29.3 admin (1 lockout)

103.15.20.66 admin (1 lockout)

89.31.97.49 admin (1 lockout)

77.234.46.251 admin (1 lockout)

79.137.39.15 admin (1 lockout)

92.63.98.87 admin (1 lockout)

198.71.234.36 admin (1 lockout)

64.207.144.156 admin (1 lockout)

112.78.4.91 admin (1 lockout)

149.56.251.139 admin (1 lockout)

173.239.37.134 admin (1 lockout)

118.24.63.246 admin (1 lockout)

13.231.230.172 admin (1 lockout)

13.78.24.40 admin (1 lockout)

134.249.55.216 acli (1 lockout)

176.8.89.33 admin (3 lockouts)

193.169.252.185 Admin (2 lockouts), www (1 lockout), unlimitedcomputing@unlimitedcomputing.no (1 lockout)

212.92.112.121 admin (1 lockout)

202.144.158.248 admin (4 lockouts)

120.24.60.115 admin (1 lockout)

115.28.229.143 admin (1 lockout)

115.28.240.215 admin (1 lockout)

51.75.89.10 admin (2 lockouts)

120.27.103.132 admin (1 lockout)

51.75.193.40 admin (2 lockouts)

185.143.221.44 admin (1 lockout)

84.51.56.27 admin (1 lockout)

46.118.155.222 admin (3 lockouts)

51.75.168.243 admin (3 lockouts)

191.252.2.84 admin (8 lockouts)

134.249.141.24 admin (2 lockouts)

185.234.219.230 Admin (1 lockout), admin (1 lockout), www (1 lockout), unlimitedcomputingno (1 lockout)

46.101.157.25 admin (4 lockouts)

54.37.4.239 admin (2 lockouts)

46.119.124.124 admin (1 lockout)

35.196.92.87 admin (2 lockouts)

185.197.75.104 admin (1 lockout)

46.101.155.56 admin (1 lockout)

46.101.168.232 admin (1 lockout)

185.254.188.213 admin (1 lockout)

194.113.106.13 admin (1 lockout)

37.115.188.53 admin (1 lockout)

194.113.106.11 admin (1 lockout)

163.172.107.228 admin (1 lockout)

193.238.46.254 admin (2 lockouts)

46.118.126.87 admin (2 lockouts)

43.248.20.129 admin (2 lockouts)

46.119.121.84 admin (1 lockout)

194.113.106.124 admin (1 lockout)

51.75.168.171 admin (1 lockout)

68.183.139.65 admin (6 lockouts)

119.29.5.68 admin (1 lockout)

139.129.40.112 admin (1 lockout)

51.68.77.204 admin (8 lockouts)

37.115.184.19 admin (3 lockouts)

51.75.17.188 admin (2 lockouts)

158.69.19.38 admin (1 lockout)

187.45.176.107 admin (1 lockout)

168.62.198.175 admin (1 lockout)

45.77.244.61 admin (1 lockout)

97.74.228.245 admin (4 lockouts)

104.128.68.216 admin (1 lockout)

51.77.212.150 admin (2 lockouts)

212.83.189.173 admin (1 lockout)

46.118.155.61 admin (1 lockout)

34.73.30.74 admin (2 lockouts)

37.115.191.132 admin (1 lockout)

54.39.190.65 admin (1 lockout)

192.99.11.224 admin (1 lockout)

47.104.104.123 admin (1 lockout)

37.59.54.172 admin (1 lockout)

94.23.4.73 admin (1 lockout)

142.4.212.175 admin (1 lockout)

192.99.12.35 admin (2 lockouts)

54.37.78.0 admin (1 lockout)

46.105.96.164 admin (1 lockout)

192.99.13.20 admin (1 lockout)

115.28.43.234 admin (1 lockout)

176.8.91.216 admin (6 lockouts)

190.104.8.19 admin (1 lockout)

172.107.2.69 admin (1 lockout)

46.105.102.218 admin (1 lockout)

185.204.186.233 admin (1 lockout)

89.188.111.179 admin (1 lockout)

206.189.216.18 admin (1 lockout)

144.22.71.110 admin (1 lockout)

46.211.97.186 admin (1 lockout)

45.13.30.142 admin (1 lockout)

62.24.109.83 admin (1 lockout)

109.224.54.180 admin (1 lockout)

139.255.25.106 admin (1 lockout)

178.219.171.43 admin (1 lockout)

104.46.61.20 admin (1 lockout)

144.76.45.24 admin (1 lockout)

3.15.155.185 admin (1 lockout)

167.99.40.249 admin (1 lockout)

51.89.229.7 admin (1 lockout)

46.118.152.141 admin (2 lockouts)

144.217.190.197 admin (3 lockouts)

167.99.247.210 admin (1 lockout)

112.87.70.244 admin (1 lockout)

110.5.102.238 admin (1 lockout)

36.25.243.51 admin (1 lockout)

178.137.86.30 admin (2 lockouts)

46.246.37.238 admin (2 lockouts)

157.245.57.147 admin (1 lockout)

137.74.19.196 admin (1 lockout)

200.89.178.40 admin (1 lockout)

129.28.85.212 admin (2 lockouts)

159.89.49.217 admin (1 lockout)

115.28.245.132 admin (1 lockout)

178.137.86.189 admin (1 lockout)

167.71.186.103 admin (1 lockout)

118.123.19.159 admin (3 lockouts)

174.54.127.133 admin (1 lockout)

167.71.105.170 admin (1 lockout)

45.136.109.101 users (1 lockout)

51.158.113.142 admin (1 lockout)

185.79.15.101 admin (1 lockout)

42.51.34.202 admin (1 lockout)

51.158.98.121 admin (1 lockout)

54.39.245.162 admin (1 lockout)

134.249.141.83 admin (3 lockouts)

123.27.3.246 admin (1 lockout)

51.158.99.51 admin (1 lockout)

213.159.214.43 admin (1 lockout)

178.239.151.100 admin (1 lockout)

51.158.111.229 admin (1 lockout)

85.187.247.58 admin (1 lockout)

46.119.174.102 admin (11 lockouts)

51.77.109.63 admin (1 lockout)

158.69.158.103 admin (5 lockouts)

144.76.174.7 admin (1 lockout)

151.80.167.84 admin (1 lockout)

46.119.180.141 admin (1 lockout)

89.30.96.166 admin (1 lockout)

13.73.159.163 admin (1 lockout)

194.61.24.29 admin (3 lockouts)

89.33.44.108 unlimitedcomputing (1 lockout)

176.123.10.97 admin (2 lockouts)

185.2.5.71 unlimitedcomputing (1 lockout)

188.125.161.226 admin (1 lockout)

113.11.255.24 admin (1 lockout)

54.39.47.196 admin (1 lockout)

87.250.123.7 admin (1 lockout)

117.212.193.196 admin (1 lockout)

163.172.190.160 admin (1 lockout)

200.89.178.218 admin (1 lockout)

51.38.140.4 admin (1 lockout)

111.229.246.143 admin (3 lockouts)

35.204.111.160 admin (4 lockouts)

118.126.110.28 admin (3 lockouts)

52.14.234.228 admin (2 lockouts)

115.96.201.231 admin (8 lockouts)

193.45.95.20 admin (1 lockout)

178.31.20.32 test (1 lockout)

47.240.106.33 admin (2 lockouts)

111.229.197.203 admin (2 lockouts)

47.240.107.210 admin (2 lockouts)

96.9.246.180 admin (2 lockouts), unlimitedcomputing (2 lockouts)

82.223.83.64 admin (1 lockout)

119.94.100.208 admin (16 lockouts), unlimitedcomputing (4 lockouts)

185.86.4.57 admin (1 lockout)

47.240.39.67 admin (2 lockouts), unlimitedcomputing (2 lockouts)

132.232.68.172 admin (2 lockouts)

207.148.119.18 admin (2 lockouts)

103.226.169.90 admin (1 lockout)

197.204.132.228 admin (4 lockouts)

47.240.109.177 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

91.208.99.2 admin (1 lockout)

148.70.7.149 admin (3 lockouts)

103.62.48.236 admin (3 lockouts)

125.143.5.154 admin (1 lockout)

170.246.86.69 admin (1 lockout)

217.165.145.37 admin (1 lockout)

183.81.20.158 admin (1 lockout)

14.243.168.2 admin (1 lockout)

90.154.128.136 admin (1 lockout)

14.174.36.218 admin (1 lockout)

14.161.41.246 admin (1 lockout)

125.94.12.10 admin (1 lockout)

58.11.30.32 admin (1 lockout)

103.62.48.237 admin (1 lockout)

107.178.15.132 admin (1 lockout)

111.231.225.87 admin (2 lockouts)

95.217.116.58 admin (1 lockout)

185.200.117.168 admin (3 lockouts)

102.160.204.213 admin (4 lockouts)

128.199.128.126 admin (5 lockouts)

13.92.133.123 admin (3 lockouts)

216.250.126.60 admin (1 lockout)

102.162.63.55 unlimitedcomputing (4 lockouts)

68.183.179.184 admin (11 lockouts)

158.69.158.101 admin (5 lockouts)

47.75.186.204 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

197.167.27.82 admin (4 lockouts)

41.130.141.133 admin (4 lockouts)

149.28.232.120 admin (2 lockouts)

193.148.16.251 admin (4 lockouts)

52.168.138.134 admin (2 lockouts)

41.40.126.144 admin (1 lockout)

105.158.48.113 admin (1 lockout)

168.227.12.228 admin (1 lockout)

221.150.128.90 admin (1 lockout)

200.74.4.204 admin (1 lockout)

45.176.113.222 admin (1 lockout)

187.19.248.197 admin (1 lockout)

31.23.205.175 admin (1 lockout)

92.80.248.61 admin (1 lockout)

191.187.80.242 admin (1 lockout)

37.239.94.16 admin (1 lockout)

186.235.157.62 admin (1 lockout)

95.10.207.77 admin (1 lockout)

98.198.7.251 admin (1 lockout)

81.214.10.154 admin (1 lockout)

197.15.243.248 admin (1 lockout)

168.196.5.251 admin (1 lockout)

87.19.94.119 admin (1 lockout)

45.6.149.39 admin (1 lockout)

47.240.172.144 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

177.138.30.23 admin (1 lockout)

175.100.60.15 admin (1 lockout)

171.76.234.176 admin (1 lockout)

149.154.236.245 admin (1 lockout)

212.200.115.49 admin (1 lockout)

78.163.217.96 admin (1 lockout)

14.160.147.218 admin (1 lockout)

41.105.27.40 admin (1 lockout)

125.25.234.191 admin (1 lockout)

88.230.203.128 admin (1 lockout)

80.89.75.85 admin (1 lockout)

14.175.100.161 admin (1 lockout)

88.229.79.138 admin (1 lockout)

49.207.63.42 admin (1 lockout)

82.102.25.136 admin (6 lockouts)

47.240.68.136 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

104.42.144.175 admin (1 lockout)

197.89.45.24 admin (4 lockouts)

62.210.188.102 admin (4 lockouts)

188.240.208.26 admin (6 lockouts), unlimitedcomputing (1 lockout)

149.129.87.58 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

168.62.176.195 admin (4 lockouts)

91.162.188.186 admin (4 lockouts)

47.75.179.199 admin (4 lockouts), unlimitedcomputing (3 lockouts)

118.24.45.97 admin (1 lockout)

89.187.162.139 admin (2 lockouts)

47.244.207.236 admin (2 lockouts), unlimitedcomputing (2 lockouts)

51.79.111.220 admin (2 lockouts)

103.70.198.121 admin (4 lockouts)

103.70.198.218 admin (4 lockouts)

46.217.28.243 admin (1 lockout)

47.56.229.33 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

178.220.99.19 admin (10 lockouts), unlimitedcomputing (1 lockout)

89.35.39.180 admin (14 lockouts), wocaoaaaa (5 lockouts)

162.211.38.119 admin (4 lockouts), unlimitedcomputing (4 lockouts)

5.14.67.8 admin (4 lockouts)

158.69.38.240 admin (1 lockout)

157.32.2.225 admin (4 lockouts)

157.32.42.137 admin (4 lockouts)

157.32.83.81 admin (3 lockouts), unlimitedcomputing (1 lockout)

157.32.92.144 unlimitedcomputing (2 lockouts)

157.32.148.151 unlimitedcomputing (1 lockout)

157.32.204.49 unlimitedcomputing (3 lockouts)

41.209.80.57 admin (4 lockouts)

49.34.107.136 admin (1 lockout)

49.34.104.17 admin (4 lockouts)

41.209.78.86 admin (1 lockout)

47.56.154.54 admin (3 lockouts), unlimitedcomputing (3 lockouts)

41.209.76.124 admin (2 lockouts)

47.56.126.247 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

188.165.195.184 admin (1 lockout)

111.231.194.239 admin (1 lockout)

148.70.212.52 admin (3 lockouts)

178.238.8.75 admin (3 lockouts)

199.188.201.161 admin (1 lockout)

120.29.108.177 admin (1 lockout)

171.224.181.185 admin (1 lockout)

120.29.117.67 admin (1 lockout)

87.110.0.132 admin (1 lockout)

94.178.17.55 admin (1 lockout)

202.51.69.64 admin (1 lockout)

95.174.204.251 admin (1 lockout)

81.215.9.232 admin (1 lockout)

84.54.92.136 admin (1 lockout)

77.40.3.8 admin (1 lockout)

186.147.145.155 admin (1 lockout)

102.190.65.234 admin (1 lockout)

49.48.222.153 admin (1 lockout)

189.100.94.55 admin (1 lockout)

139.155.2.183 admin (2 lockouts)

132.232.61.196 admin (6 lockouts)

95.76.2.202 admin (4 lockouts)

51.89.204.188 admin (1 lockout)

47.105.67.205 admin (1 lockout)

80.82.64.212 admin (1 lockout)

111.231.194.190 admin (2 lockouts)

23.102.179.143 admin (6 lockouts)

78.96.81.99 admin (4 lockouts)

167.99.86.88 admin (1 lockout)

132.232.58.9 admin (1 lockout)

52.167.23.152 admin (4 lockouts)

47.56.240.181 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

178.137.95.244 admin (1 lockout)

195.54.167.190 admin (4 lockouts)

132.232.1.109 admin (1 lockout)

185.200.117.167 admin (3 lockouts)

182.211.118.209 admin (5 lockouts), unlimitedcomputing (4 lockouts)

111.229.251.83 admin (2 lockouts)

137.135.102.8 admin (1 lockout)

47.56.255.231 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

89.187.178.188 admin (1 lockout)

47.74.0.87 admin (1 lockout)

47.52.44.7 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

178.137.82.147 admin (1 lockout)

180.76.101.165 admin (1 lockout)

42.51.34.174 admin (2 lockouts)

52.158.244.252 admin (1 lockout)

92.114.82.81 admin (4 lockouts)

92.114.82.74 admin (2 lockouts), unlimitedcomputing (2 lockouts)

110.34.0.205 admin (1 lockout)

181.43.13.41 admin (1 lockout)

14.1.227.221 admin (1 lockout)

218.214.101.190 admin (1 lockout)

177.137.250.36 admin (1 lockout)

182.176.96.134 admin (1 lockout)

187.37.44.45 admin (1 lockout)

200.59.110.4 admin (1 lockout)

187.22.190.38 admin (2 lockouts)

118.42.44.46 admin (1 lockout)

190.202.209.251 admin (1 lockout)

221.167.127.198 admin (1 lockout)

217.113.22.37 admin (1 lockout)

77.222.115.29 admin (1 lockout)

93.109.73.168 admin (1 lockout)

61.58.210.35 admin (1 lockout)

89.212.141.224 admin (1 lockout)

114.79.7.105 admin (1 lockout)

189.62.148.112 admin (1 lockout)

145.255.21.70 admin (1 lockout)

34.212.205.178 admin (2 lockouts)

62.210.205.141 admin (1 lockout)

52.229.36.144 admin (1 lockout)

52.170.57.16 salami99aunty (1 lockout)

52.250.3.108 admin (4 lockouts)

98.193.127.94 admin (4 lockouts)

47.75.76.54 admin (2 lockouts), unlimitedcomputing (2 lockouts)

47.244.244.136 admin (2 lockouts), unlimitedcomputing (2 lockouts)

188.52.209.66 admin (4 lockouts)

178.137.132.68 admin (1 lockout)

132.232.31.117 admin (4 lockouts)

47.244.172.73 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

1.38.180.226 admin (3 lockouts)

41.237.206.70 admin (4 lockouts)

1.38.88.173 admin (2 lockouts)

1.38.92.162 unlimitedcomputing (4 lockouts)

41.237.211.33 admin (1 lockout)

47.56.255.209 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

189.13.7.92 admin (1 lockout)

173.228.198.85 admin (1 lockout)

210.186.79.137 admin (1 lockout)

186.91.70.40 admin (1 lockout)

176.41.78.7 admin (1 lockout)

72.27.164.147 admin (1 lockout)

119.155.81.141 admin (1 lockout)

1.36.18.191 admin (1 lockout)

178.159.219.56 admin (1 lockout)

154.120.230.250 admin (1 lockout)

31.60.128.52 admin (1 lockout)

191.109.19.162 admin (1 lockout)

181.209.83.34 admin (1 lockout)

91.189.217.230 admin (1 lockout)

112.205.120.175 admin (1 lockout)

197.14.130.21 admin (1 lockout)

106.70.165.237 admin (1 lockout)

190.134.80.70 admin (1 lockout)

213.59.135.66 admin (1 lockout)

188.213.49.210 wocaoaaaa (2 lockouts), admin (2 lockouts)

132.232.19.197 admin (1 lockout)

178.135.92.24 admin (4 lockouts)

47.91.197.186 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

139.155.2.240 admin (5 lockouts)

178.135.93.16 admin (1 lockout)

46.217.0.32 admin (1 lockout)

52.152.164.54 admin (1 lockout)

40.121.51.176 admin (2 lockouts)

139.155.2.15 admin (8 lockouts)

18.216.12.91 admin (1 lockout)

47.244.170.243 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

139.99.218.107 admin (3 lockouts)

70.37.66.118 admin (5 lockouts)

206.248.97.34 admin (8 lockouts), unlimitedcomputing (4 lockouts)

128.199.103.104 admin (4 lockouts)

47.244.204.61 admin (2 lockouts), unlimitedcomputing (1 lockout)

132.232.35.65 admin (3 lockouts)

8.210.78.82 admin (1 lockout)

13.77.169.253 admin (2 lockouts)

188.146.102.149 admin (4 lockouts)

132.232.160.234 admin (1 lockout)

142.44.251.104 admin (1 lockout)

188.146.106.66 unlimitedcomputing (4 lockouts)

188.146.100.110 unlimitedcomputing (1 lockout), admin (3 lockouts)

47.56.151.78 admin (1 lockout)

191.5.144.202 admin (1 lockout)

83.8.228.18 admin (1 lockout)

41.97.8.133 admin (1 lockout)

181.16.5.12 admin (1 lockout)

79.106.209.197 admin (1 lockout)

37.208.179.144 admin (1 lockout)

14.199.43.109 admin (1 lockout)

37.214.34.30 admin (1 lockout)

201.215.235.202 admin (1 lockout)

79.106.209.200 admin (1 lockout)

81.196.54.8 admin (1 lockout)

5.133.150.0 admin (1 lockout)

41.108.199.137 admin (1 lockout)

185.115.102.209 admin (1 lockout)

98.144.172.143 admin (1 lockout)

176.195.58.49 admin (1 lockout)

149.167.130.242 admin (4 lockouts)

149.167.141.242 admin (4 lockouts)

52.171.34.129 admin (4 lockouts)

40.88.39.230 admin (1 lockout)

47.91.231.107 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

39.49.97.168 admin (2 lockouts)

187.22.58.197 admin (4 lockouts)

178.32.104.221 admin (3 lockouts)

68.13.245.118 admin (4 lockouts)

84.17.46.228 fpik (1 lockout)

39.49.8.27 admin (4 lockouts)

39.49.36.68 admin (1 lockout)

39.49.52.105 admin (2 lockouts)

39.49.86.224 admin (4 lockouts)

47.240.250.136 admin (1 lockout)

178.137.135.156 admin (1 lockout)

39.49.64.143 unlimitedcomputing (4 lockouts)

52.160.71.135 admin (2 lockouts)

84.17.46.225 admin (1 lockout)

84.17.46.204 admin (1 lockout)

39.49.41.76 admin (1 lockout)

39.49.109.122 admin (4 lockouts)

39.49.0.106 admin (4 lockouts)

47.56.223.58 admin (3 lockouts), unlimitedcomputing (3 lockouts)

123.56.83.239 admin (1 lockout)

39.49.121.177 admin (4 lockouts)

46.0.184.9 admin (1 lockout)

213.14.146.226 admin (1 lockout)

178.220.132.37 admin (1 lockout)

41.107.201.1 admin (1 lockout)

80.83.21.244 admin (1 lockout)

93.185.29.249 admin (1 lockout)

103.149.104.112 admin (1 lockout)

114.5.103.198 admin (1 lockout)

103.197.104.100 admin (1 lockout)

176.240.172.54 admin (1 lockout)

49.228.201.53 admin (1 lockout)

61.247.22.246 admin (1 lockout)

201.17.88.93 admin (1 lockout)

171.76.251.109 admin (1 lockout)

91.122.226.230 admin (1 lockout)

93.136.222.47 admin (1 lockout)

49.36.74.213 admin (1 lockout)

194.61.24.102 admin (2 lockouts)

46.118.123.27 admin (1 lockout)

86.99.17.120 admin (1 lockout)

54.36.244.196 admin (1 lockout)

185.128.27.99 admin (1 lockout)

197.221.253.7 admin (4 lockouts)

51.104.208.250 admin (12 lockouts)

180.83.224.64 admin (5 lockouts)

212.54.195.80 admin (4 lockouts)

47.56.227.92 admin (1 lockout)

139.155.2.133 admin (1 lockout)

104.214.49.108 admin (2 lockouts)

37.179.49.156 admin (6 lockouts), unlimitedcomputing (3 lockouts)

47.240.238.184 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

87.116.181.124 admin (2 lockouts)

87.116.180.77 admin (4 lockouts)

139.47.66.218 admin (4 lockouts)

5.62.58.237 admin (4 lockouts)

87.116.180.122 admin (3 lockouts), unlimitedcomputing (1 lockout)

47.104.176.235 admin (1 lockout)

87.116.181.189 unlimitedcomputing (4 lockouts)

102.133.167.0 admin (3 lockouts)

139.155.87.237 admin (4 lockouts)

47.75.72.26 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

87.116.183.254 unlimitedcomputing (3 lockouts), admin (1 lockout)

87.116.181.79 admin (4 lockouts)

20.185.245.209 admin (1 lockout)

157.55.190.215 admin (1 lockout)

200.59.11.227 admin (4 lockouts)

178.137.88.65 admin (2 lockouts)

118.24.14.106 admin (2 lockouts)

213.149.51.4 admin (12 lockouts), unlimitedcomputing (6 lockouts)

52.255.202.128 admin (1 lockout)

103.12.196.54 admin (12 lockouts), unlimitedcomputing (6 lockouts)

103.150.238.110 admin (14 lockouts), unlimitedcomputing (6 lockouts)

116.206.166.26 admin (11 lockouts), unlimitedcomputing (7 lockouts)

139.59.34.38 admin (1 lockout)

52.250.23.70 admin (1 lockout)

51.116.188.64 admin (1 lockout)

13.71.162.189 admin (1 lockout)

45.87.184.24 admin (1 lockout)

157.48.195.100 admin (11 lockouts)

40.124.4.194 admin (5 lockouts)

52.170.157.176 admin (2 lockouts)

82.102.25.142 admin (2 lockouts)

40.85.207.32 admin (6 lockouts)

47.75.70.153 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

213.217.0.7 admin (1 lockout)

108.62.116.179 admin (1 lockout)

197.61.79.158 admin (4 lockouts)

51.104.32.10 admin (4 lockouts)

132.232.109.224 admin (2 lockouts)

20.37.105.136 admin (4 lockouts)

157.46.235.80 admin (4 lockouts)

156.196.55.138 admin (4 lockouts)

157.55.188.218 admin (1 lockout)

156.196.176.198 unlimitedcomputing (3 lockouts), admin (1 lockout)

94.100.56.160 admin (4 lockouts)

157.48.208.135 admin (3 lockouts), unlimitedcomputing (1 lockout)

157.48.146.112 unlimitedcomputing (1 lockout)

40.69.155.91 admin (1 lockout)

111.231.198.37 admin (1 lockout)

157.48.196.254 unlimitedcomputing (4 lockouts)

157.44.113.37 unlimitedcomputing (1 lockout)

52.163.243.214 admin (1 lockout)

108.49.208.92 admin (8 lockouts)

181.188.164.115 admin (4 lockouts)

42.116.33.250 admin (4 lockouts)

157.48.180.101 unlimitedcomputing (4 lockouts)

79.156.25.105 admin (4 lockouts)

102.141.84.17 admin (20 lockouts), unlimitedcomputing (12 lockouts)

178.59.21.60 admin (20 lockouts), unlimitedcomputing (8 lockouts)

185.69.185.239 admin (15 lockouts)

41.1.89.8 admin (1 lockout)

47.240.248.16 admin (2 lockouts), unlimitedcomputing (2 lockouts)

157.48.59.187 unlimitedcomputing (1 lockout)

157.48.174.53 unlimitedcomputing (4 lockouts)

41.1.89.49 admin (8 lockouts)

123.20.107.3 admin (1 lockout)

45.165.33.55 admin (1 lockout)

77.106.29.136 admin (1 lockout)

93.41.193.212 admin (1 lockout)

5.79.132.254 admin (1 lockout)

95.52.229.199 admin (1 lockout)

85.204.246.240 unlimitedcomputing (2 lockouts)

95.186.103.249 admin (4 lockouts)

13.68.246.6 admin (2 lockouts)

222.254.49.109 admin (1 lockout)

61.181.65.6 admin (1 lockout)

183.88.240.176 admin (1 lockout)

14.161.49.97 admin (1 lockout)

114.231.193.120 admin (1 lockout)

113.172.58.79 admin (1 lockout)

190.194.79.178 admin (1 lockout)

14.162.221.185 admin (1 lockout)

50.208.57.202 admin (1 lockout)

182.73.45.186 admin (1 lockout)

123.21.8.171 admin (1 lockout)

91.237.200.120 admin (1 lockout)

200.63.106.88 admin (1 lockout)

218.28.211.3 admin (1 lockout)

122.241.226.152 admin (1 lockout)

123.20.105.43 admin (1 lockout)

113.172.245.80 admin (1 lockout)

194.29.183.21 admin (4 lockouts)

157.48.150.229 admin (4 lockouts)

47.244.230.238 admin (3 lockouts), unlimitedcomputing (3 lockouts)

157.48.152.154 admin (2 lockouts)

212.102.33.220 admin (1 lockout)

185.242.10.125 admin (1 lockout)

195.181.168.170 admin (1 lockout)

212.102.33.187 admin (1 lockout)

212.102.33.138 admin (1 lockout)

212.102.33.139 admin (1 lockout)

108.20.230.233 admin (2 lockouts)

47.56.244.244 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (2 lockouts)

78.57.226.43 admin (4 lockouts), unlimitedcomputing (9 lockouts)

41.1.95.43 admin (4 lockouts), unlimitedcomputing (5 lockouts)

20.188.108.164 admin (1 lockout)

176.235.182.136 admin (4 lockouts)

119.27.172.62 admin (1 lockout)

151.255.129.65 admin (3 lockouts)

222.73.22.8 admin (4 lockouts)

157.48.56.51 admin (4 lockouts)

80.39.223.111 admin (1 lockout)

67.44.240.52 admin (1 lockout)

157.48.199.36 admin (3 lockouts)

185.54.231.65 admin (1 lockout)

103.48.105.8 admin (4 lockouts)

151.255.158.77 admin (3 lockouts)

51.103.137.35 admin (1 lockout)

67.44.240.41 admin (1 lockout)

157.48.149.147 admin (1 lockout)

157.47.113.57 admin (1 lockout)

157.48.199.39 admin (5 lockouts)

79.158.51.16 admin (1 lockout)

41.1.141.57 admin (7 lockouts)

200.84.12.242 admin (1 lockout)

191.179.133.74 admin (1 lockout)

177.247.96.188 admin (1 lockout)

170.254.145.103 admin (1 lockout)

14.230.247.144 admin (1 lockout)

211.219.150.225 admin (1 lockout)

67.44.240.249 admin (2 lockouts)

171.51.213.177 admin (4 lockouts)

116.73.183.214 unlimitedcomputing (4 lockouts)

157.48.193.215 admin (1 lockout)

83.230.41.140 admin (1 lockout)

95.185.19.135 admin (4 lockouts)

157.47.84.168 admin (3 lockouts)

164.163.211.101 admin (1 lockout)

78.62.85.33 admin (1 lockout)

126.84.84.203 admin (1 lockout)

103.105.196.2 admin (1 lockout)

202.67.34.24 admin (1 lockout)

157.48.159.53 admin (1 lockout)

13.90.145.200 admin (1 lockout)

47.240.239.35 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

151.255.205.161 admin (2 lockouts)

108.73.184.13 admin (4 lockouts)

93.34.151.210 admin (5 lockouts), unlimitedcomputing (7 lockouts)

91.148.94.83 admin (26 lockouts), unlimitedcomputing (17 lockouts)

180.76.58.149 admin (3 lockouts)

129.28.101.206 admin (2 lockouts)

51.161.59.72 admin (3 lockouts)

67.44.240.169 admin (1 lockout)

103.115.26.52 admin (34 lockouts), unlimitedcomputing (12 lockouts)

119.27.169.88 admin (1 lockout)

35.171.164.237 admin (3 lockouts)

188.250.139.133 admin (4 lockouts), unlimitedcomputing (5 lockouts)

67.44.241.56 admin (1 lockout)

190.140.100.62 admin (1 lockout)

36.73.126.218 admin (1 lockout)

118.163.147.182 admin (1 lockout)

118.200.127.32 admin (1 lockout)

93.185.29.82 admin (1 lockout)

49.49.240.55 admin (1 lockout)

93.169.211.45 admin (4 lockouts), unlimitedcomputing (8 lockouts)

41.1.83.203 admin (6 lockouts)

88.157.147.198 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

39.62.187.237 admin (1 lockout)

103.100.129.190 admin (1 lockout)

62.74.239.210 admin (1 lockout)

109.89.34.30 admin (1 lockout)

148.70.93.108 admin (1 lockout)

129.28.39.234 admin (2 lockouts)

67.44.240.24 admin (2 lockouts)

40.88.121.213 admin (1 lockout)

203.96.190.13 admin (1 lockout)

41.104.195.61 admin (1 lockout)

105.225.60.135 admin (1 lockout)

45.167.107.88 admin (1 lockout)

213.32.243.48 admin (1 lockout)

168.121.165.226 admin (1 lockout)

49.235.130.109 admin (1 lockout)

118.24.6.27 admin (4 lockouts)

54.198.101.83 admin (1 lockout)

185.219.179.86 admin (4 lockouts)

221.125.166.65 admin (1 lockout)

90.168.168.95 admin (1 lockout)

195.24.140.254 admin (1 lockout)

89.103.141.195 admin (1 lockout)

87.116.160.192 admin (1 lockout)

195.154.183.184 admin (16 lockouts)

47.244.235.248 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

185.219.177.137 admin (4 lockouts)

67.44.240.174 admin (1 lockout)

158.69.38.243 admin (1 lockout)

52.183.253.220 admin (3 lockouts)

200.85.152.111 admin (3 lockouts)

34.95.216.186 admin (2 lockouts)

197.61.93.221 unlimitedcomputing (4 lockouts)

13.82.196.232 admin (1 lockout)

5.41.75.31 unlimitedcomputing (3 lockouts)

34.66.190.65 admin (1 lockout)

95.187.92.245 unlimitedcomputing (3 lockouts), admin (5 lockouts)

112.134.195.67 admin (3 lockouts)

112.134.196.5 admin (3 lockouts), unlimitedcomputing (1 lockout)

106.53.18.22 admin (4 lockouts)

190.218.63.87 admin (4 lockouts)

112.134.199.229 unlimitedcomputing (1 lockout)

112.134.198.48 unlimitedcomputing (3 lockouts), admin (1 lockout)

132.232.27.49 admin (1 lockout)

103.125.234.209 admin (2 lockouts)

3.22.63.25 admin (1 lockout)

20.44.106.192 kwoods (1 lockout)

52.183.24.235 admin (4 lockouts)

95.186.73.168 admin (4 lockouts)

47.89.34.5 admin (2 lockouts), unlimitedcomputing (1 lockout)

80.179.57.250 admin (5 lockouts)

35.187.226.118 admin (2 lockouts)

47.56.253.59 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

196.251.228.182 admin (4 lockouts)

196.251.228.191 unlimitedcomputing (4 lockouts)

5.54.51.89 admin (4 lockouts)

80.39.222.240 admin (4 lockouts), unlimitedcomputing (5 lockouts)

196.251.229.62 admin (3 lockouts)

5.54.11.211 admin (4 lockouts)

118.126.114.15 admin (2 lockouts)

141.255.20.82 unlimitedcomputing (3 lockouts), admin (1 lockout)

5.54.36.224 admin (3 lockouts)

5.54.36.188 admin (1 lockout)

3.120.158.238 admin (4 lockouts)

40.114.54.111 admin (1 lockout)

80.179.57.218 unlimitedcomputing (1 lockout), admin (3 lockouts)

160.153.250.141 admin (2 lockouts)

5.41.155.157 admin (3 lockouts)

51.83.21.216 admin (1 lockout)

113.29.230.198 admin (2 lockouts)

193.25.110.75 admin (24 lockouts), unlimitedcomputing (12 lockouts)

20.57.32.247 admin (1 lockout)

47.240.242.19 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

119.153.43.124 admin (4 lockouts)

182.190.27.61 admin (4 lockouts)

203.101.162.213 admin (4 lockouts)

101.53.248.51 admin (1 lockout)

34.231.109.73 admin (2 lockouts)

190.44.117.170 admin (1 lockout)

197.249.227.99 admin (1 lockout)

78.170.239.216 admin (1 lockout)

111.119.170.79 admin (1 lockout)

197.52.251.29 admin (1 lockout)

181.114.103.251 admin (1 lockout)

39.45.168.169 admin (1 lockout)

146.255.75.206 admin (1 lockout)

177.74.135.5 admin (1 lockout)

187.121.91.215 admin (1 lockout)

186.84.90.121 admin (1 lockout)

178.137.208.162 admin (1 lockout)

182.190.19.187 admin (4 lockouts)

13.76.253.107 admin (2 lockouts)

119.157.108.122 admin (2 lockouts), unlimitedcomputing (2 lockouts)

119.153.47.145 unlimitedcomputing (4 lockouts)

88.243.234.201 admin (4 lockouts)

89.187.162.135 admin (1 lockout)

152.44.97.42 admin (1 lockout)

119.153.42.91 unlimitedcomputing (4 lockouts)

88.243.197.205 admin (2 lockouts), unlimitedcomputing (2 lockouts)

119.157.249.85 unlimitedcomputing (1 lockout)

119.157.252.10 unlimitedcomputing (2 lockouts)

88.245.197.45 admin (4 lockouts)

182.190.28.38 unlimitedcomputing (2 lockouts)

37.213.126.49 admin (1 lockout)

202.29.223.226 admin (1 lockout)

36.65.33.83 admin (1 lockout)

186.216.143.190 admin (1 lockout)

213.37.185.18 admin (2 lockouts)

119.157.252.128 unlimitedcomputing (4 lockouts)

119.157.103.6 admin (4 lockouts)

182.190.16.101 admin (1 lockout)

47.75.161.114 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

119.157.253.117 admin (1 lockout)

119.153.46.143 admin (4 lockouts)

109.96.69.226 admin (1 lockout)

171.99.152.2 admin (1 lockout)

179.214.64.92 admin (1 lockout)

83.53.65.254 unlimitedcomputing (4 lockouts)

118.24.119.45 admin (1 lockout)

67.44.240.32 admin (1 lockout)

180.191.239.113 admin (4 lockouts)

80.82.64.229 admin (1 lockout), unlimitedcomputing.no (1 lockout)

14.231.110.78 admin (1 lockout)

49.149.221.109 admin (1 lockout)

177.183.39.237 admin (1 lockout)

78.173.35.95 admin (1 lockout)

217.165.87.174 admin (1 lockout)

96.9.69.64 admin (4 lockouts)

67.44.240.136 unlimitedcomputing (1 lockout)

40.84.238.37 admin (2 lockouts)

222.87.198.62 admin (1 lockout)

67.44.241.24 unlimitedcomputing (2 lockouts)

67.44.240.157 unlimitedcomputing (3 lockouts)

193.37.32.147 admin (3 lockouts)

40.117.73.218 admin (2 lockouts)

67.44.241.10 unlimitedcomputing (1 lockout)

52.252.5.207 admin (1 lockout)

118.24.106.33 admin (2 lockouts)

83.53.213.90 unlimitedcomputing (3 lockouts)

51.116.189.135 admin (4 lockouts)

163.172.111.182 admin (1 lockout)

49.36.169.235 admin (4 lockouts)

49.36.171.13 unlimitedcomputing (4 lockouts)

13.88.219.27 admin (4 lockouts)

20.52.41.142 admin (2 lockouts)

13.74.190.53 admin (3 lockouts)

49.235.173.198 admin (4 lockouts)

184.176.139.163 admin (5 lockouts)

67.44.241.23 unlimitedcomputing (4 lockouts)

119.45.159.220 admin (1 lockout)

13.82.177.55 admin (1 lockout)

193.37.32.15 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (3 lockouts)

193.37.32.34 admin (2 lockouts)

193.37.32.56 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

123.231.125.226 admin (4 lockouts)

193.37.32.8 unlimitedcomputing (1 lockout), admin (3 lockouts)

83.53.66.94 unlimitedcomputing (1 lockout)

45.140.17.190 admin (1 lockout)

52.142.59.88 admin (1 lockout)

123.231.84.160 unlimitedcomputing (1 lockout), admin (3 lockouts)

111.231.227.35 admin (1 lockout)

67.44.240.194 unlimitedcomputing (1 lockout)

2.50.15.241 admin (8 lockouts)

119.27.161.231 admin (2 lockouts)

67.44.240.128 unlimitedcomputing (1 lockout)

137.117.99.213 admin (1 lockout)

47.52.223.57 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (1 lockout)

49.205.249.126 admin (5 lockouts)

67.44.240.222 unlimitedcomputing (2 lockouts)

185.130.184.214 admin (1 lockout)

3.85.216.35 admin (2 lockouts)

168.63.246.65 admin (5 lockouts)

178.137.165.159 admin (1 lockout)

67.44.240.220 admin (1 lockout)

195.54.160.72 admin (1 lockout)

68.183.40.209 admin (1 lockout)

210.209.89.74 admin (1 lockout)

67.44.240.181 admin (4 lockouts)

212.178.233.131 admin (1 lockout)

104.140.54.35 admin (6 lockouts)

139.59.248.247 admin (1 lockout)

40.124.24.206 admin (2 lockouts)

212.178.247.155 admin (4 lockouts)

46.118.114.118 admin (1 lockout)

125.163.170.250 admin (2 lockouts)

185.200.117.171 admin (3 lockouts)

18.206.14.230 admin (2 lockouts)

116.0.23.224 unlimitedcomputing1 (1 lockout)

112.175.232.169 admin (1 lockout)

125.212.219.42 admin (1 lockout)

34.220.73.237 admin (1 lockout)

103.26.81.8 admin (4 lockouts)

91.213.50.99 admin (1 lockout)

40.66.32.170 admin (1 lockout)

36.68.218.147 admin (1 lockout), unlimitedcomputing (3 lockouts)

67.44.240.22 admin (1 lockout)

122.163.105.71 admin (4 lockouts)

116.68.105.51 admin (4 lockouts)

106.200.73.129 unlimitedcomputing (1 lockout)

Regular Backup of data is important

If you get a lightning strik on your computer or a solar storm data on computer might get lost. Hardware storage like SSD og mechanical HDD can fail without any external source doing the damage of it.

Viruses can delete all files on your computer.

Hacker can also damage or delete all files on your computer and and for a ransom money to get the data back again.

Now you can backup to a USB flashdrive, HDD og SSD USB disk, or you can backup CD/DVD or Blueray disc.

The nice thing wtih CD/DVD/Blueray is that it does not get easy damaged by solar storms, magnetic forces. Always store the backup medium in another location/house and in a safe.

Important when burning a CD/DVD/Blueray is that you can set the burning speed to example: 48X. But if you want to make a better and stronger backup you can choose example 24X recording speed. It takes longer time, but the laser is longer time on each byte on the disc, then the track pattern gets more clear and strong so it is readable even if backup disc get some scratches on it will survive, and recording errors, or buffer underrun(that should result in that the burning software says the disc failed because of buffer underrun.) causes are less likely to happen.

Always remember to close all apps(not included backup software)s and documents before running the backup.

Make it a regular task to take backup.

After backup is completed, remove USB dongle, USB SSD/HDD or disc from the computer and put it in a safe or secure location. Remember to keep the backup medium away from: strong heat, sun, humidity and frost.

E-post til politiet blir borte på veien.

Jeg fant ut at etter å ha sent e-post til Politiet i Norge at e-post til politiet i Norge(sendt innenfor Norges grenser) blir rutet til en server i USA som har en IP adresse som ikke hører til politiet, og et domenenavn (privat) som ikke er eid av politiet.

Jeg er redd at noen i USA som er kriminelle stjeler og leser all posten til politiet i Norge.

Jeg har anmeldt det og forklart det muntlig på politistasjonen at e-post kommer på avveie, men det har ikke vært gjort noe og jeg har heller ikke fått noen tilbakemelding.

Anbefaler å levere brev til politiet på politi stasjonen eller per analogt papir l post.

På den måte føler jeg at noen har overtaket på politiet og sivile mennesker som følge av dette.

Politiet burde hatt en sikker tjeneste man kan sende kryptert e-post slik som digipost eller en nettside som bekrefter identiteten til avsender med Bank ID. Man kan da i Digipost få kopi av at brevet er levert, og svar der på kryptert måte

Dinosaurer, var de utdødd eller aldri ferdig skapt?

Dinosaurer, var de utdødd eller aldri ferdig skapt?

https://en.wikipedia.org/wiki/Dinosaur

Les bibelen om hva Gud gjør med knokler så det samler seg, kommer kjøtt på menneske skjellete og tilslutt liv i den døde menneskekroppen!.

Se her:

https://no.bibelsite.com/nor/ezekiel/37.htm

Kanskje de våkner til live igjen for å ha et glupsk måltid hvor mennesker står på menyen? Gud skapte dyrene først se skapelsberetningen:

https://no.bibelsite.com/nor/genesis/1.htm

Det kan jo være at dinosaurene var skapt før mennesket og at de ble lagt døde av praktiske grunner fordi de er demoniske skapninger som ville spist alle dyrene og menneske i verdenen de kom over.

Det er fire andre muligheter:

  1. Du lever i en simulert virkelighet og de har satt atomene tilstand til å være flere millioner år gamle på skjellete når de tar en karbon datering av skjellet for å finne ut ca hvor gammelt det der. Dette fordi kanskje man vil at man ikke skal stole blindt på vitenskapelige test metoder.
  2. Noen sa Gud plantet dem der for å teste troen mennesker hadde til historien i bibelen at den er ca 6 000 år gammel(at historien bare får ca 4000 år før Kristus fødsel i år 0, i forhold til den vitenskapelig beregningen som sier at jorden er: Jorden er omkring 4570 millioner år gammel. De eldste bergartene man hittil har funnet er nær 4000 millioner år gamle. I Norge er de eldste bergartene omkring 3000 millioner år gamle.
  3. Da de skapte denne jorden så brukte de masser fra en annen planet som hadde disse dinosaurene på seg; altså masser fra denne eksterne planeten som enten hadde dinosaurene som er i live eller som døde dinosaur skjellet og ble transportert til denne planeten hvor de ble begravd på denne jorden også funnet av arkeologer hvor de testet karbondateringen av skjelletet til dino er f.eks eldre enn denne planeten eller annet liv på denne planeten.. “Alt kan tukles med hvis man bruker nok tid og krefter på det” Derfor kan masser og dyr komme fra annet sted i universets om gjør at karbondateringen av denne planeten er slik den er i dag, mens selve planeten er bare 6000 å gammel, men massene fra andre planeten som ble brukt til å lage denne planeten er ca 4570 millioner år gamle.
  4. En fjerde forklaring er at dinosaurene er monstre fra verdensrommet eller at de har utslippet helvete og kommet opp på denne jorden, hvor de ble drept av enten mennesker eller Gud fordi de er farlige for dyr og mennesker.

https://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_history_of_life

Religious Symbols and knowledge in the times we live in!

How is the physics of the quantum world work and how it is related to nearly supersmart reality – look below.

Some of this science below can indicate a higher intelligence than what a human has, is controlling reality – a divine creator and divine reality that is run on divine processes every day to make this reality work.

There a symbols that the time is near of the second coming of Jesus.

From the Bible: Zephaniah 3:9
For then will I turn to the people a pure language, that they may all call upon the name of the LORD, to serve him with one consent.

Genesis 11:7

Come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other.”

Genesis 11:1
Now the whole earth had one language and one speech.

A place in the Old Testament in the Bible ( I just can find the verse again) I have read that when the Lord comes again he will speak on language that all can understand.

Now we have Google Translate: https://translate.google.com/

God can then speak one language (Example English) and everybody with a smartphone can install Google Translate on it and set it to listen to English speech – and select their own language (example Russian) and they can understand what God or Jesus says in their own language as Google Translate translate speech directly to text or voice in another language.

Or he just comes with a language that he makes us understand instantly.

Another symbol: Apple computers and iPhones.

This one has root in the beginning of time in Edens Garden.

God forbid them to eat of the fruit of the tree of knowledge in Edens Garden

They did it anyway, and they got thrown out of Edens Garden where they had everything they needed, and came into a world that was new and scary, not safe and they had to work hard.

29th of June 2007 the first Apple iPhone was released.

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_iPhone

https://en.wikipedia.org/wiki/IPhone_(1st_generation)

Then in 2007 the financial crisis started to build up! When it hit at full force one year later and on the stock market went down 50-60 % around the world. It was panic all over the world, desperation and chaos like no other time in history.

What was it? Well the apple that is eaten of is symbol of the history when Adam and Eva ate off the fruit of three and knowledge.

Well the same time the iPhone got released and Apple logo on the iPhone is an apple that is eaten off.

The iPhone symbolizes that we had now a device that had the ability to communicate in every corner of the world to any other corner, we could communicate and translate text, send video, sound, e-mail, take and send pictures and video to anybody, find any location with GPS, a device that had access to all of the information in the world(the Internet) at your finger tips. (tree of knowledge)

And what does it look like when we hold “The Apple” iPhone is in front of our face/ mouth while we are talking in phone? It looks like we are chewing / eating of an Apple!

The symbolism of this is a masterpiece.


After that the world with all people got thrown into a scary and new world.

Now a look to the apple(“forbidden fruit of the tree of knowledge”) in Edens Garden that was eaten off!:

Maybe a horse ate off that apple(“the forbidden fruit of the tree of knowledge”)in Edens Garden?

God told Adam and Eva not to eat of the “forbidden fruit of the tree of knowledge”)

There is no story of that God told told the horse not to eat of the “forbidden fruit of the tree of knowledge”

and then maybe Adam and Eva is innocent?

When somebody dies:
When somebody dies a relativ can in remote location from the person that dies, without being told, read, phoned or listen to other persons; they can pinpoint the exact time “George” died. It is that they instantly know that the person is dead. What is this type of communication between people thru the univers to other people?

They say people often dies on Thursdays.

It says that the soul weighs 21 grams, and that when people die they go down 21 grams in weight.

https://en.wikipedia.org/wiki/21_grams_experiment

They made a movie about it called 21 grams:

https://en.wikipedia.org/wiki/21_Grams

In science: “The God particle” called Higgs Boson.

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Higgs

https://en.wikipedia.org/wiki/Higgs_boson

https://en.wikipedia.org/wiki/Theoretical_physics#:~:text=Theoretical%20physics%20is%20a%20branch,tools%20to%20probe%20these%20phenomena.

https://home.cern/

The Cern facility with particle accelerator and the whole installation cost something like $22 billion

https://www.vox.com/future-perfect/2019/1/22/18192281/cern-large-hadron-collider-future-circular-collider-physics

Look at this scientific movie: ♡ What the Bleep do We Know ♡ If thoughts can do this to water imagine… ♡

Global Consciousness Project:

When some event like new year or terror happen, a bunch of random number generators (that produce digital 0 or 1 random) spread all over the world starts to behave differently at that exact moment.

The odds against chance are more than a trillion to one for this to happen.

It can look alitel bit like the “Butterfly effect”

https://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_effect

https://global-mind.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Consciousness_Project

https://gcpdot.com/

The Double Slit Experiment:

If you put “God” into the equation when you monitoring which slit the electron went thru you could solve it by saying: since you are measuring which slit the electron goes thru then I God(Universe) must give you an exact answer and that is why you get the two band and no interference pattern.

Quantum Eraser -is a continuation of the Double Slit Experiment.

In Norwegian:

Bragd:

Hvis det er en simulert virkelighet vi lever i eller vi i Gud, så er det en kjempejobb å lage systemet(kjempejobb av Gud å skape det, kjempejobb av menneske å oppdage tingene man kan gjøre med materie) (universet med regler som man må programmere inn først) man er i så man kan se disse effektene:

In English:

Great achievement:

If we are living in a simulated reality or we live inside God, then it is a great job done to make the system(a great job by God to make the system, and a great research job by humans to find out all the things they can do with matter)(Universe with all the rules that need to be programmed først into the systems. that we live inn and can see the effects.:

Quantum mechanics

https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics

Quantum Entanglement

https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_entanglement

“Quantum information can travel faster than light, most likely it is instant”

Quantum information science – Quantum Communication:

If we could build a unit that could harvest the smart intelligent system of Quantum Communication thru example entanglement we could get a terrabit internet connection anywhere not only on earth but in space too that have coverage all over the universe and on earth, where like radiosignals are blocked by example mountains, quantum communication does not need a strait line of free sight.

https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_information_science

Quantum channel:

https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_channel

Quantum teleportation:

https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_teleportation

Two links that show example how small an electron is:

https://htwins.net/scale2/

The Scale of the Universe

Also see this links:

https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_everything

https://en.wikipedia.org/wiki/Physics_beyond_the_Standard_Model

https://en.wikipedia.org/wiki/Mass%E2%80%93energy_equivalence

https://en.wikipedia.org/wiki/Superstring_theory

https://en.wikipedia.org/wiki/Multiverse

https://en.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dinger%27s_cat

Universe with 10 dimensions?:

https://phys.org/news/2014-12-universe-dimensions.html

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/our-continued-existence-means-other-dimensions-are-probably-super-tiny-180970487/#:~:text=The%20world%20as%20we%20know,universe%20operates%20with%2010%20dimensions.

https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_time_dimensions

Islam think Messias (Jesus Christ) lives now in this time.

I think the song:

Sia – The Greatest

viewed 683 911 769 times from 6. sep. 2016 to 2 of October 2020

is subliminal trying to tell that Jesus is living now because she sings: “The Greatest Alive!”

Lyrics “The Greatest”:

Uh-oh, running out of breath, but I
Oh, I, I got stamina
Uh-oh, running now, I close my eyes
Well, oh, I got stamina
And uh-oh, I see another mountain to climb
But I, I, I got stamina
Uh-oh, I need another lover, be mine
Cause I, I, I got staminaDon’t give up, I won’t give up
Don’t give up, no no no
Don’t give up, I won’t give up
Don’t give up, no no noI’m free to be the greatest, I’m alive
I’m free to be the greatest here tonight, the greatest
The greatest, the greatest alive
The greatest, the greatest aliveWell, uh-oh, running out of breath, but I
Oh, I, I got stamina
Uh-oh, running now, I close my eyes
But, oh oh, I got stamina
And oh yeah, running through the waves of love
But I, I got stamina
And oh yeah, I’m running and I’ve just enough
And uh-oh, I got staminaDon’t give up, I won’t give up
Don’t give up, no no no
Don’t give up, I won’t give up
Don’t give up, no no noI’m free to be the greatest, I’m alive
I’m free to be the greatest here tonight, the greatest
The greatest, the greatest alive
The greatest, the greatest alive (oh oh)Oh-oh, I got stamina (ooh hoo ooh)
Oh-oh, I got stamina (ooh hoo ooh)
Oh-oh, I got stamina (ooh hoo ooh)
Oh-oh, I got stamina (ooh hoo)Ay, I am the truth
Ay, I am the wisdom of the fallen, I’m the youth
Ay, I am the greatest
Ay, this is the proof
Ay, I work hard, pray hard, pay dues, ay
I transform with pressure, I’m hands-on with effort
I fell twice before, my bounce back was special
Letdowns’ll get you, and the critics will test you
But the strong’ll survive, another scar may bless you, ahDon’t give up (no no), I won’t give up (no no)
Don’t give up, no no no (nah)
Don’t give up, I won’t give up
Don’t give up, no no noI’m free to be the greatest, I’m alive
I’m free to be the greatest here tonight, the greatest
The greatest, the greatest alive (don’t give up, don’t give up, don’t give up, no no no)
The greatest, the greatest alive (don’t give up, don’t give up, don’t give up, no no no)The greatest, the greatest alive (don’t give up, don’t give up, don’t give up, no no no)
The greatest, the greatest alive (don’t give up, don’t give up, don’t give up, no no no)
The greatest, the greatest alive (don’t give up, don’t give up, don’t give up, no no no)
The greatest, the greatest alive (I got stamina)
The greatest, the greatest alive (I got stamina)
The greatest, the greatest alive (I got stamina)Source: LyricFind

Backmasking is music /lyrics/sounds played (created) in reverse with hidden messages you don’t hear while you play it forward

https://en.wikipedia.org/wiki/Backmasking

Take a look at this songs:


Michael Jackson – Earth Song (Official Video)

The song in reversed-

I have downloaded the song from youtube with https://www.youtubedownloaderhd.com/ and loaded the song into AVS Audio Editor from https://www.avs4you.com/

Then i click Effect menu in AVS Audio Editor, and then the “Reverse” button, and then play so you can hear the truth.

I CAN CONFIRM THAT: Michael Jackson Earth song is real in reverse and strait forward.

I can also confirm that Ghostbusters in reverse is real too.

I can confirm that Stariway to heaven in reverse is the true song played backwards.

Orginal Ghostbusters song:

Then the song in reverse:

at 3:05 in the reversed song it says;Hey a stop sign.

And the orginal video has a stop or no ghost sign.

I also think they say;: “Thery are outside”. maybe refering to Ghostbuster or ghosts that they are outside.

Stairway to heaven forward:

Creator of stairway to heaven: “To me it’s very sad, because ‘Stairway to Heaven’ was written with every best intention, and as far as reversing tapes and putting messages on the end, that’s not my idea of making music.” This really should be enough to put the idea to bed once and for all.

So if it was not his intention to make it that way, and it become that way means that it can not be a freak a one-time action(because there a re many others and it has sentences that make meaning). It must haven been planned by something invisible and smarter thean humans, that makes human create it that way, without telling the human it.

Something with: Disiplin! Order, Perfection and self control.

Stairway to heaven in reverse:

Here is the symbolism: Eric means the Eternal ruler (God) – Playing riding with the king, where King refers to King of Jews, Jesus.

Played backwards I can hear: Let me out of here.

Either out of a cage, prison, cofffin or grave or out of this world with all the bad things happening here.

The next one one: by:

“Danger Mouse (Brian Joseph Burton (born July 29, 1977),)

has a Song called: “Lucifer 9 (Interlude)” made also by

and Jay Z – Shawn Corey Carter (born December 4, 1969),

with writers:

Carter(https://en.wikipedia.org/wiki/Jay-Z)

Kanye West (https://en.wikipedia.org/wiki/Kanye_West)

Hugh Perry (https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_%22Scratch%22_Perry)

Armend Cobi:, I don not know if this is right link: https://en.wikipedia.org/wiki/Cobi_(musician)

Maxie Smith, (https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Romeo)

and produced by Carter(https://en.wikipedia.org/wiki/Jay-Z)

the Song Lucifer (666) is hate speech crime against Jesus( against religion, and against: God, church, people called Jesus and christians)

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Album_(Jay-Z_album)

ReleasedNovember 28, 2003
RecordedJuly – October 2003

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grey_Album

ReleasedFebruary 2004
Recorded30 May – 14 October 1968 (The Beatles’ sessions), 2003 (Jay-Z’s session)
GenreHip hoprap rockmashup
Length44:36
ProducerDanger Mouse

Some says that Jay Z and Danger Mouse is linked to freemasons and Illuminat andi that in the song is telling the devil 666 to murder Jesus.

(subliminal programming of human mnd to make people hate or murder Jesus)

Music should be removed and authors/writers, creators/participant of it should be charged and punished for hate crime and atempt /trying /encourage somebody to murderJesus and Concpiracy to murder

Warning: foul language in videos:

Take this video:

Download it! reverse it and you will hear they say 666 Murder Jesus.

There is a lot more music with backmasking out there!

What you say or sing can become something else in reverse.

What you say in one language can mean something else in a another language.