All posts by admin

Hvorfor får jeg så mange og store FLOTTE gaver her i livet? slik som Apple Iphone x, Gull, sølv – datautstyr, Hus, bil, venner, den elskeverdig katten Smule som er et veldig bedårende vesen – Katten smule som kom fra naturen og ville bo inne med meg, samt galopphester, super information symmetry og mange begivenheter og mye humor.

Evig takknemlig for alt hva jeg har fått og hva jeg har opplevd. Alt jeg har vunnet.

Hesten min er en vinner!

Grunnen ligger i at jeg prøver å følge de 10 bud i bibelen og alle andre formaninger som er skrevet ned den til punkt og prikke. Jeg prøver å frelse og helbrede og hjelpe alle mennesker jeg kommer over som trenger det.

Her er en liste over viktig bibel vers:

Homofile skal IKKE arve Guds rike, men…de er ikke de eneste som ikke skal det – i utgangspunktet.

Har tatt en rask titt i de første kristnes evangelium og de første kristnes brev om hvem som skal arve Guds rike, og hvem som ikke skal det.

Her får du en liten oversikt på ca 50 punkter over oppførsel som er synd og som resulterer i at mennesker ikke får arve Guds rike.

Disse skal ikke arve Guds rike:

1 Kor 6:9-10

De som lever i hor,

De som lever som avgudsdyrkere,

De som lever som ekteskapsbrytere,

De menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette,

De som bedriver tyveri,

De som er pengegriske,

De som er drrukkenbolter,

De som driver på med spotting,

De som lever som ransmenn

Matteus 8:10

De som ikke lever i troen på Jesus

Matteus 22:

De som ikke har bryllupsklærne klare

Matteus 25:

De som ikke forvalter sitt pund.

De som ikke forbarmer seg over sultne

De som ikke forbarmer seg over tørste

De som ikke forbarmer seg over fremmede

De som ikke forbarmer seg over de som er uten klær

De som ikke forbarmer seg over de som sitter i fengsel.

De som ikke forbarmer seg over de minste i samfunnet.

Lukas 13:

De som ikke tar Jesus alvorlig, men fortsetter å leve i synd.

1 Kor 15:50

Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike

Galaterbrevet 5:21

De som lever i hor,

De som lever i umoral,

De som lever i utskeielser,

De som lever i avgudsdyrkelse,

De som driver med trolldom,

De som lever i fiendskap,

De som lever i strid,

De som lever i rivalisering,

De som lever i sinne,

De som lever i selvhevdelse,

De som lever i stridigheter,

De som lever i partier,

De som lever i misunnelse,

De som lever i fyll,

De som driver med festing.

Åpenbarelsesboken 14:

De som tilber dyret

De som tilber bildet av dyret

De som tar imot merket fra dyret på pannen eller hånden

Åpenbarelsesboken 19:

De av jordens konger og arméer som går til krig mot Jesus når han kommer.

Dyret (antikrist)

Den falske profeten.

Åpenbarelsesboken 21:

De som er feige,

De som lever i vantro,

De som er vanhellige,

De som myrder,

De som driver hor,

De som er trollmenn,

De som er avgudsdyrkere,

De som er løgnere,

Åpenbarelsesboken 22:

De som oppfører seg som hundene,

De som lever som trollmennene,

De som driver hor,

Alle drapsmennene,

Alle avgudsdyrkerne

Alle som elsker løgn

Alle som taler løgn. 

De fleste av oss har begått en eller annen av disse syndene.

Og homofili, menn som ligger med menn, er altså en av mange synder. 

De som gjør det skal ikke arve Guds rike.

Og det skal heller ikke de som bryter ekteskapet.

Det skal heller ikke de som er pengegriske.

Heller ikke de som driver hor.

Summen i Bibelens budskap er altså at veldig få mennesker kan få arve Guds rike, da vi som mennesker har lett for å synde.

“Hvem kan da bli frelst?” får vi spontant utbryte, slik disiplene gjorde det på Jesu tid.

Svaret er at det som er umulig for mennesker, det er mulig for Gud.

GUD frelser, oss, vi kan det ikke.

Gud gav oss et offerlam, Jesus, Guds egen Sønn, hvis blod er en betalning for våre synder.

Gud har altså betalt prisen, han har gjort alt. Med sitt eget blod betalte han prisen for alle menneskers synder.

I og med det verk GUD gjorde, kan vi få tilgivelse for vårer synder.

Det Gud vil ha tilbake er et gjensvar, et oppgjør med synden, en bønn om tilgivelse, og hjertets omvendelse.

Hebreerbrevet 10:

“11 Alle andre prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme offer, som likevel aldri kan ta bort synder. 12 Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid. 13 Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter. 14 For med et eneste offer har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne.

15 Også Den Hellige Ånd vitner for oss om dette. For først sier Herren:

16 Slik er den pakten jeg vil slutte

med dem i de dager som kommer.

Og deretter sier han:

Jeg vil gi mine lovbud i deres hjerter

og skrive dem i deres sinn.

17 Og deres synder og all deres urett

vil jeg ikke minnes mer.

18 Men der det er tilgivelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd.

19 Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. 20 Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. 21 Når vi har så stor en prest over Guds hus, 22 så la oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset for vond samvittighet og legemet badet i rent vann.

23 La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp; for han som gav løftet, er trofast.

Åpenbarelsesboken 5:

“9 De sang en ny sang:

Verdig er du til å ta imot boken

og åpne seglene på den.

For du ble slaktet

og har med ditt blod frikjøpt for Gud

mennesker av alle stammer og tungemål,

av alle folk og nasjoner.

10 Til et kongerike har du gjort dem,

til prester for vår Gud,

og de skal herske på jorden.”

Med munnen bekjenner vi syndene våre.

Med hjertet tar vi i mot tilgivelsen, i tro.

Så vender vi oss bort fra synden.

Guds sønns eget blod rener oss og med frimodighet kommer vi innfor Gud.

1 Johannes brev 1 kapittel:

7 Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd.

8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. 9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.”

En selvfølge er at Gud ikke tillater: ikke drap, ikke forgiftning, ikke pedofili, ikke voldtekt, ikke incest, ikke at en mann har sex med mor og datter, og ikke tortur, vold /handlinger som skader kroppen og heller ikke at man tar kjønnsskifte operasjoner som skader kroppen stygt. Hvis man ligger med en jomfru må man gifte seg med den personen.

Kroppen er en kostbar perfekt gave.

Vi kan ikke klare å overleve uten Gud og Jesus. Vi vill gå vill uten en moralsk rettesnor, vi vil gå oss vill i vitenskap vi ikke har kontroll og kunnskap om hvordan menneskekroppen og universet fungerer. Da Gud aldri la igjen en oppskrift på hvordan medisin og menneskekroppen fungerer.

De dømte Jesus som er i treenighet med Gud, til døden. Jesus sa han var sannheten, veien og livet. De dømte en uskyldig mann til døden for blasfemi. Når de dømmer en som sier han er uskyldig ,veien og det evig liv til døden, så blir alle andre også dratt ned i døden, da Jesus var veien og livet. De må oppheve alle dommer mot Gud og Jesus, og dømme Jesus tilbake til livet igjen. Derfor opphever jeg dommen mot dem og ønsker/dømmer dem tilbake til livet igjen.

Den vanligste referansen for de ti bud er 2. Mosebok kapittel 20. Den norske kirke benytter en nummerinndeling formulert av Augustin, felles med Den romersk-katolske kirke og de fleste andre protestantiske kirkesamfunn:[1]

 1. 1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
 2. 2. Du skal ikke misbruke Guds navn.
 3. 3. Du skal holde hviledagen hellig.
 4. 4. Du skal hedre din far og din mor.
 5. 5. Du skal ikke slå i hjel.
 6. 6. Du skal ikke bryte ekteskapet.
 7. 7. Du skal ikke stjele.
 8. 8. Du skal ikke tale usant om din neste.
 9. 9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
 10. 10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

I jødedommen og noen trosretninger innenfor kristendommen regner man det som sies i 20.4-6 som et eget bud, det såkalte billedforbudet. For de som regner billedforbudet som det andre bud blir da «Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn» det tredje osv, til de to budene om begjær som regnes som ett bud – det tiende.

 • • De første tre (fire dersom en regner bildeforbudet som det andre bud) budene handler om menneskets forhold til Gud.
 • • De syv (seks) neste handler om menneskenes forhold til hverandre.

At budene ble skrevet på stein kan tolkes som symbol på at den er gyldig til evig tid.

Mitt barn,

Du vet kanskje ikke hvem jeg er, men jeg vet alt om deg. (Salme 139, 1)
Jeg vet når du sitter og når du står oppreist. (Salme 139, 2)
Jeg vet om alt du er. (Salme 139, 3)
Til og med hvert eneste hårstrå på hodet ditt vet jeg om. (Matteus 10, 29-31)
For du ble skapt i mitt bilde. (1. Mosebok 1, 27)
I meg lever du, beveger deg og er til. (Apostlenes gjerninger 17, 28)
For du er min slekt. (Apostlenes gjerninger. 17, 28)
Jeg kjente deg allerede før du ble unnfanget. (Jeremia 1, 4-5)
Jeg bestemte deg da jeg planla skapelsen. (Efeserne 1, 11-12)
Du var ikke en feiltagelse, for alle dine dager er skrevet opp i min bok. (Salme 139, 15-16)
Jeg fastsatte den eksakte tiden for din fødsel og hvor du skulle bo. (Apostlenes gjerninger 17, 26)
Du er skremmende og vidunderlig skapt. (Salme 139, 14)
Jeg vevde deg sammen i din mors mage. (Salme 139, 13)
Og jeg dro deg fram den dagen du ble født. (Salme 71, 6)
Jeg har blitt fremstilt feil av dem som ikke kjenner meg. (Johannes 8, 41-44)
Jeg er ikke langt borte fra deg eller sint, jeg er sann kjærlighet. (1. Johannes 4, 16)
Og det er mitt dypeste ønske å få gi deg min kjærlighet. (1. Johannes 3, 1)
Rett og slett fordi du er mitt barn og jeg er din far. (1. Johannes 3, 1)
Jeg tilbyr deg mer enn din jordiske far noen gang har kunnet tilby. (Matteus 7, 11)
For jeg er den perfekte far. (Matteus 5, 48)
Hver god gave som du mottar kommer fra min hånd. (Jakob 1, 17)
For jeg er din forsørger og den som møter alle dine behov. (Matteus 6, 31-33)
Min plan for din fremtid har alltid vært fylt med håp. (Jeremia 29, 11)
Fordi jeg elsker deg med en evig kjærlighet. (Jeremia 31, 3)
Mine tanker for deg er like talløse som sandkornene på stranden. (Salme 139, 17-18)
Og jeg fryder meg over deg med jubel. (Sefanja 3, 17)
Jeg vil aldri slutte med å gjøre godt mot deg. (Jeremia 32, 40)
For du er min verdifulle eiendom. (2. Mosebok 19, 5)
Av hele mitt hjerte og hele min sjel ønsker jeg at du skal slå rot. (Jeremia 32, 41)
Og jeg vil vise deg store og vidunderlige ting. (Jeremia 33, 3)
Dersom du søker meg av hele ditt hjerte, vil du finne meg. (5. Mosebok 4, 29)
Ha din lyst i meg, og jeg vil gi deg alt ditt hjerte ønsker. (Salme 37, 4)
For det er jeg som gir deg disse ønskene. (Filipperne 2, 13)
Jeg er i stand til å gjøre mer for deg enn du kan klare å forstå. (Efeserne 3, 20)
For jeg er din største oppmuntrer. (2. Tessaloniker 2, 16-17)
Jeg er også den far som trøster deg under alle dine problemer. (2. Korinterne 1, 3-4)
Når du har hjertesorg, er jeg nær deg. (Salme 34, 19)
Som en hyrde bærer et lam, har jeg båret deg nær til mitt hjerte. (Jesaja 40, 11)
En dag vil jeg tørke vekk hver eneste tåre fra dine øyne. (Åpenbaringen 21, 3-4)
Og jeg vil ta vekk hver eneste smerte du har lidd her på jorden. (Åpenbaringen 21, 3-4)
Jeg er din Far, og jeg elsker deg slik jeg elsker min sønn Jesus. (Johannes 17, 23)
For min kjærlighet for deg er forløst i Jesus. (Johannes 17, 26)
Han er det nøyaktige bilde av min eksistens. (Hebreerne 1, 3)
Han kom for å demonstrere at jeg er for deg, ikke imot deg. (Romerne 8, 31)
Og for å fortelle deg at jeg ikke teller dine synder. (2. Korinterne 5, 18-19)
Jesus døde slik at du og jeg kunne forsones. (2. Korinterne 5, 18-19)
Hans død var det ultimate uttrykk for min kjærlighet til deg. (1. Johannes 4, 10)
Jeg ga opp det jeg elsket for å prøve å få din kjærlighet. (Romerne 8, 31-32)
Dersom du mottar min sønn Jesus som gave, da mottar du meg. (1. Johannes 2, 23)
Og ingenting vil noen gang skille deg fra min kjærlighet igjen. (Romerne 8, 38-39)
Kom hjem og jeg vil holde det største selskapet Himmelen noen gang har sett. (Lukas 15, 7)
Jeg har alltid vært Far, og vil alltid være Far. (Efeserne 3, 14-15)
Mitt spørsmål er: Vil du være mitt barn? (Johannes 1, 12-13)
Jeg venter på deg. (Lukas 15, 11-32)

Kjærlig hilsen din himmelske pappa.

På samme måte som at vi har fysiske lover som regulerer universet, så finnes det åndelige lover som styrer og regulerer ditt forhold til Gud.

1. Gud elsker deg og tilbyr en fantastisk plan for ditt liv

Guds kjærlighet

” For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”
(Johannes 3:16)

Guds plan

Jesus sier: Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod
(at det skulle være rikt og meningsfullt).
(Johannes 10:10)

Hvorfor er det slik at de fleste ikke opplever liv i overflod? Fordi…

2. Mennesket er syndig og adskilt fra Gud. De kan ikke erfare Guds kjærlighet.

Mennesket er syndig

”Alle har syndet og mangler Guds herlighet”
(Romerne 3:23)

Mennesket ble skapt til å ha fellesskap med Gud, men på grunn av sin gjenstridige vilje valgte de å gå sin egen vei, og fellesskapet med Gud ble brutt.

Denne viljen, kjennetegnet av aktivt opprør eller passiv likegyldighet, er et bevis på det Bibelen kaller synd.

Mennesket er adskilt

”Syndens lønn er døden (åndelig adskillelse fra Gud).
(Romerne 6:23)

Dette diagrammet illustrere hvordan Gud er hellig og mennesket er syndig.

En dyp kløft skiller de to.

Pilene illustrerer at menneske kontinuerlig prøver å strekke seg mot Gud og overflodslivet gjennom sin egen innsats, slikt som et god liv, filosofi, eller religion – men de er dømt til å mislykkes.

Den tredje loven forklarer den eneste måten å bygge bro over kløften…

3. Jesus Kristus er Guds eneste løsning på menneskenes synd.

Han døde i vårt sted

”Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere”.
(Romerne 5.8)

Han stod opp fra de døde

”Kristus døde for våre synder..
han ble begravet…
han stod opp den tredje dagen som skriftene har sagt…
Han viste seg for Peter og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn fem hundre…”
(1. Korinterbrev 15:3-6)

Han er den eneste veien til Gud

”Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg”
(Johannes 14:6)

Dette diagrammet viser at Gud har bygget bro over kløften som skilte oss fra ham.

Det gjorde han ved å sende sin Sønn Jesus Kristus, for å dø på korset i vårt sted, for å betale prisen for våre synder.

Men det er ikke nok å bare kjenne disse tre lovene.

Og det bringer oss over til det fjerde punktet…

4. Hver enkelt av oss må ta imot Jesus Kristus som frelser og Herre.

Vi må ta imot Kristus

”Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.”
(Johannes 1:12)

Vi tar imot Kristus ved tro

”For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.”
(Efeserne 2:8,9)

Når vi tar imot Kristus, opplever vi en ny fødsel

”Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.”
(Johannes 3:3)

Vi tar imot Kristus gjennom personlig invitasjon

Jesus sier: Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham.”
(Johannes åpenbaring 3:20)

Hvis du tror disse tingene er sanne for deg, vil vi oppfordre deg til å komme til ham og gi livet ditt til ham.

Et intervju med Gud (tekst versjon)

Jeg drømte at jeg intervjuet Gud

Jeg så på de store fjellene og
oppdaget hans geniale håndverk.

Jeg så på solnedgangens ufattelige skjønnhet,
og med mye ærefrykt tenkte jeg på hvordan Gud er.
Jeg hadde ett stort spørsmål jeg ville stille.

Jeg vendte meg mot ham,
men kunne ikke se på Gud
fordi han bodde i et utilnærmelig lys

Så jeg ropte ganske enkelt ut:
”Hvorfor finnes det lidelse og død”

Han svart meg fra sitt Ord:
” Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden.
Og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet.”

Så sa han: ”Den sjelen som synder, skal dø”.
Jeg spurte ham hva synd var, og han svarte;
”Synd er å bryte Loven”.

Så forkynte han Loven (De ti bud):

1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
2. Du skal ikke lage deg avguder.
3. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn.
4. Hold hviledagen hellig.
5. Hedre din far og din mor.
6. Du skal ikke drepe.
7. Du skal ikke bryte ekteskapet.
8. Du skal ikke stjele.
9. Du skal ikke tale usant.
10. Du skal ikke begjære.

Deretter så jeg Jesu ord:

“Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.” Matteus 5:28

Og Den hellige skriftens ord:
”Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder, eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn, eller som lar seg ligge med..” 1. Korinterbrev 6:9

og

“Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.” Åpenbaringen 21:8

Det gikk plutselig opp for meg
at jeg hadde brutt Guds Lov mange ganger
Og ville bli dømt til helvete på dommens dag.

Ikke bare hadde Gud sett hver eneste av mine synder,
men min egen samvittighet fordømte meg.

Da jeg spurte Gud hva jeg skulle gjøre, svarte han:
”Jeg sendte ikke sønnen min for å fordømme…”

Da forstod jeg at Gud er så glad i meg
at han selv sørget for min tilgivelse.
Jesus led og døde for meg.

Han tok min straff på seg selv:

”Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.”

Vi brøt Guds Lov (De ti bud),
og Jesus betalte hele boten.

“Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss
mens vi ennå var syndere”
Så stod han opp fra de døde og vant over døden.

Plutselig våknet jeg fra drømmen
og innså at jeg måtte ta et valg.

Jeg kunne fortsette med å drømme at Gud ikke er sint på synden
og ende opp i helvete for alltid.

eller

Jeg kunne vende om og stole på Jesus Kristus som min Herre og Frelser
og ta imot det evige livet som Guds gave.

Du har det samme valget.

Hvem sier du at Jesus er?

Er Jesus den mest enestående personen gjennom tidene?

Mye kan tyde på at Jesus er den historiske personen som har forandret verden mest.

• Hvem er den fremste lederen?
• Hvem er den beste læreren?
• Hvem har gjort mest for menneskeheten?
• Hvem har levd det helligste livet?

Dra hvor du vil i verden.

Snakk med mennesker som tilhører enhver religion. De må alle innrømme at det aldri har levd noen som Jesus fra Nasaret.

Han er den mest unike personen gjennom tidene.

Han endret historiens retning. Til og med datoen på avisen din vitner om det faktum at han levde på jorden for 2000 år siden.

Jesus var forutsagt

Hundrevis av år før Jesu fødsel ble det skrevet ned ord fra profetene i Israel som forutsa at han skulle komme.

Det gamle testamente, skrevet av mange mennesker over en periode på 1500 år, inneholder mer enn 300 profetier som beskriver hans komme.

Alle disse detaljene ble oppfylt, inkludert hans mirakuløse fødsel, hans syndfrie liv, hans mange undergjerninger, hans død og hans oppstandelse.

Livet Jesus levde, undergjerningene han gjorde, ordene han talte, døden han led på korset, oppstandelsen fra de døde, oppfarten til himmelen – alt viser til det faktum at han ikke bare var menneske, men mer enn et menneske.

Jesus hevdet: “Jeg og Faderen er ett”, “Den som har sett meg, har sett Faderen”, og “Jeg er veiensannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.”

LIVET OG BUDSKAPET TIL JESUS SKAPER FORANDRING

Se på livet og innflytelsen Jesus fra Nasaret, Kristus, har hatt opp gjennom historien, og du vil se at han og budskapet hans alltid skaper store forandringer i livene til mennesker og nasjoner.

Samme hvor læren og innflytelsen hans er blitt spredd, har ekteskapets hellighet og kvinners rettigheter og stemme i samfunnet blitt anerkjent.

Skoler og universiteter med høyere utdannelse er blitt etablert, lover for å beskytte barn er blitt innført, slaveri er blitt avskaffet og en mengde andre endringer er blitt gjort til beste for menneskeheten.

Hvem tror du at Jesus fra Nasaret er?

Livet ditt på jorden og i evigheten blir påvirket av svaret på dette spørsmålet

Ta han ut av kristendommen, og ingenting er tilbake.

Bibelsk kristendom er ikke bare en livsfilosofi, heller ikke en etisk standard eller lydighet mot religiøse ritualer.

Sann kristendom er basert på en levende, personlig relasjon til en oppstanden, levende frelser og herre.

Jesus fra Nasaret ble hengt på et kors, lagt i en uthogd grav, og tre dager senere ble han oppreist fra de døde.

Kristendommen er unik på denne måten.

GRUNNER TIL Å TRO

Oppstandelsen er sentral i den kristne tro. Det er flere grunner til at de som studerer oppstandelsen tror den faktisk skjedde.

Forutsagt

For det første forutsa Jesus sin død og oppstandelse, og hans død og oppstandelse skjedde akkurat slik han hadde forutsagt.

Den tomme graven

For det andre er oppstandelsen den eneste fornuftige forklaringen på at graven hans var tom.

En grundig lesning av den bibelske historien viser at graven der Jesu kropp ble lagt, var strengt voktet av romerske soldater og stengt med en stor stein.

Personlige vitner

For det tredje viste Jesus seg minst ti ganger for dem som hadde kjent ham, etter at han hadde stått opp.

Herren beviste at disse møtene ikke var hallusinasjoner. Han spiste og snakket med dem, og de tok på ham.

Kirkens fødsel

For det fjerde er oppstandelsen den eneste rimelige forklaringen på at den kristne kirke oppsto.

Den kristne kirke er med god margin den største institusjonen som eksisterer og noen gang har eksistert i løpet av verdens historie.

Forandrede liv

For det femte er oppstandelsen den eneste logiske forklaringen på forandringen som skjedde i disiplenes liv.

De forlot Jesus før hans oppstandelse. Etter at han døde var de motløse og redde. De forventet ikke at Jesus skulle stå opp fra de døde.

Men etter hans oppstandelse og opplevelsen på pinsedag ble de samme motløse, skuffede kvinnene og mennene forandret av den mektige kraften i den oppstandne Kristus.

I hans navn snudde de verden opp ned.

En levende herre

Han lever i dag og velsigner og beriker trofast livene til alle som stoler på ham og lyder ham.

Blant disse er også mange som har hatt stor innvirkning i verden.

Den franske fysikeren og filosofen Blaise Pascal talte om menneskets behov for Jesus da han sa:

“Det fins et gudgitt tomrom i hvert menneskes hjerte, som bare Gud kan fylle gjennom sin sønn Jesus Kristus“.

VIL DU BLI PERSONLIG KJENT MED JESUS KRISTUS SOM DIN LEVENDE FRELSER?

Du finner flere nettkurs om Jesus på kurs.omGud.net

Kjente bibelvers

Joh 3,16

For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Sal 119, 105

David sier i salmenes bok:

“Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys på min sti“.

Sal 23,4

Selv om jeg går i dødsskyggens dal,

frykter jeg ikke for noe vondt.

For du er med meg.

Din kjepp og din stav, de trøster meg.

Matt 6, 5-14

Herrens bønn – Fader vår

5 Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn.

6 Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

7 Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. 8 Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. 9

Slik skal dere da be:

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

10 La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

11 Gi oss i dag vårt daglige brød,

12 og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

13 Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

[For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen.]

14 For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. 15 Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort.

Matt 7,3

Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? 4 Eller hvordan kan du si til din bror: ‘La meg ta flisen ut av øyet ditt’, når det er en bjelke i ditt eget øye? 5 Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av din brors øye.

Åp 22,13

Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.

Matt 7,7-8

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 8 For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matt 7,24

Huset bygd på fjell

24 Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25 Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell.

26 Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27 Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.»

28 Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, 29 for han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde.

Sal 23,4

Selv om jeg går i dødsskyggens dal,

frykter jeg ikke for noe vondt.

For du er med meg.

Din kjepp og din stav, de trøster meg.

Matt 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. 29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelen. 30 For mitt åk er godt og min byrde lett.»

4. Mos 6, 24-26

Herrens velsignelse

Herren velsigne deg og bevare deg! 25 Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 26 Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

Mark 16, 15-18

Disiplenes oppdrag

15 Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle som Gud har skapt! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17 Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18 og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»

Matt 28, 18-20

Misjonsbefalingen

18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Romerne 10,9-13

Frelsen

9 For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. 11 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. 12 For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. 13 Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Matt 7,12

Den gylne regel

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem.

Matt 22, 36-40

De to store bud

34 Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. 35 Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: 36 «Mester, hvilket bud er det største i loven?» 37 Han svarte: «’ Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ 38 Dette er det største og første bud. 39 Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.’ 40 På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Luk 10, 25-37

Den barmhjertige samaritan

25 Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester,» sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 26 «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hva leser du der?» 27 Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» 28 Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» 29 Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min neste?» 30 Jesus tok dette opp og sa:

«En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. 31 Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. 32 Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. 33 Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. 34 Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. 35 Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: ‘Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.’

36 Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» 37 Han svarte: «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: «Gå du og gjør som han.»

2 Mos, 20,1-21

De ti bud

20Gud talte alle disse ord:

2 Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset.

3 Du skal ikke ha andre guder enn meg.

4 Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. 5 Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de hater meg, 6 men jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.

7 Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn, være skyldfri.

8 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. 10 Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer. 11 For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig.

12 Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg.

13 Du skal ikke slå i hjel.

14 Du skal ikke bryte ekteskapet.

15 Du skal ikke stjele.

16 Du skal ikke vitne falskt mot din neste.

17 Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.

18 Hele folket hørte tordenbraket og hornlåten og så lynene og fjellet i røk. Da de så og hørte dette, skalv de av redsel og holdt seg langt borte. 19 De sa til Moses: «Tal med oss du, så skal vi høre! Men la ikke Gud tale med oss, for da dør vi!» 20 Da sa Moses til folket: «Vær ikke redde! Det er for å prøve dere Gud er kommet, og for at dere skal ha frykt for ham, så dere ikke synder.»

21 Så ble folket stående langt unna, mens Moses nærmet seg den mørke skyen hvor Gud var.

Den lille Bibel

Joh 3, 14-21

Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, 15 for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. 16 For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. 20 For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.»


Ordet ble menneske

Joh 1, 1

I begynnelsen var Ordet.

Ordet var hos Gud,

og Ordet var Gud.

Åp 1, 7-8

7 Se, han kommer i skyene!

Hvert øye skal se ham,

også de som har gjennomboret ham,

og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham.

Ja, amen!

8 Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige.

Åp 21, 1-4

Den nye himmel og den nye jord

Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2 Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3 Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa:

«Se, Guds bolig er hos menneskene.

Han skal bo hos dem,

og de skal være hans folk,

og Gud selv skal være hos dem.

Han skal være deres Gud.

4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,

og døden skal ikke være mer,

heller ikke sorg eller skrik eller smerte.

For det som en gang var, er borte.»

Samling av viktig informasjon fra bibelen

Hva har Israel og Afganistan eller Italia og Saudi Arabia til felles? De har begge samme favoritt-bibelvers.

Verdens mest polulære bibelvers i 2016 var Romerne 8,28 «Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

LES: Søker etter bibelvers med emojis

Det ble fremhevet og delt mer enn noe annet vers av YouVersions brukere, verdens desidert mest populære bibelapp, som nå er installert på mer enn 250 millioner unike enheter verden over.

Mange favorittvers

De ferske tallene fra YouVersion viser også hvilke bibelvers som er favoritten i 88 ulike land. Oversikten over disse er blant annet gjengitt i Christianity Today .

Bibelverset fra Sakarja, 14,9 er sjeldent å se på topplisten over favoritt-bibelvers, men troner øverst på listen til land som ellers har svært lite til felles.

LES OGSÅ: Ny app hjelper spanjoler finne nærmeste prest

Men verset viser seg å trone overst på listen til både Israel og Afganistan. Det samme gjør det også i Frankrike, Finland, Sverige, Guadeloupe, Belgia, Martinique og Kypros.

Bibelverset lyder som følger:

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

«Fredstanker» i Norge

I Norge er det ifølge YouVersions liste Jeremia 29,11 som troner på topp.

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

I oversikten over land der bruken av den populære bibel-appen økte mest i 2016 finner vi land som Argentina, Kamerun, Mosambik, Bangladesh, Indonesia og Nepal.

LES MER: Ny bønne-app kobler verden sammen

Til tross for at det mest populære bibelverset på verdensbasis, Romerne 8,28, ble delt hele 550.000 ganger i 2016, er det til sammen bare 9 av de totalt 88 landene som har dette verset på topp – inkludert USA, Singapore, og Ghana.

Til sammenligning er toppverset i Norge, Jeremia 29,11 på topp i hele 29 av de 88 landene – inkludert Saudi Arabia, Colombia og Italia.

Her er oversikten over favoritt-bibelversene i de 88 landene:

Kina

Filipperne 4,6-7

«Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.  Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Saudi-Arabia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Zambia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Korea

Filipperne 4,13

«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.»

Josva 1,9

«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»

Indonesia

Lukas 24,45

«Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene»

Israel

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Brasil

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Afghanistan

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Kuwait

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Ghana

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Tsjekkia

1. kor 10

Kenya

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Uganda

Sakarja 8,17

«Tenk ikke ut ondt mot hverandre i hjertet, elsk ikke falsk ed! For alt slikt hater jeg, sier Herren.»

Frankrike

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Ukraina

Salme 69,31-32

«Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med lovsang. Det gleder Herren mer enn stuter, mer enn okser med horn og klover.»

USA

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Sør-Afrika

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Storbritannia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Mexico

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Columbia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Filippinene

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Canada

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Australia

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Singapore

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Tyskland

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Argentina

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Nederland

Lukas 24,45

«Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene»

Finland

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Costa Rica

Josva 1,9

«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»

Sverige

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Nigeria

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Guatemala

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Sveits

Sakarja 10,1

«Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll og vekster på marken.»

Venezuela

Josva 1,9

«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»

Kamerun

Sakarja 8,13

«Slik dere har vært en forbannelse blant folkeslagene – du Judas hus og du Israels hus – slik skal dere bli til en velsignelse når jeg frelser dere. Så vær ikke redde, men fatt mot!»

Puerto Rico

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Guadeloupe

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Elfenbenkysten

Sakarja 12,8

«Den dagen skal Herren være skjold for dem som bor i Jerusalem. Den som snubler den dagen, skal være som David, og Davids hus som en gud, som Herrens engel foran dem.»

Italia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Peru

Jesaja 41,10

«Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.»

Spania

Jesaja 41,10

«Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.»

Chile

Josva 1,9

«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»

Den dominikanske republikk

Filipperne 4, 6-7

«Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.  Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Japan

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

India

2 Krønikebok 36 22-23

«I det første året Kyros var konge i Persia, vakte Herren en tanke i ham for at det ordet som Herren hadde talt gjennom Jeremia, skulle bli oppfylt. Perserkongen Kyros sendte da ut en kunngjøring i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig: «Så sier Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongeriker på jorden, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem i Juda. Hvem av dere hører til hans folk? Må Herren hans Gud være med ham. La ham dra opp!»

Thailand

Matteus 06, 33

«Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.»

Russland

Salme 94, 18-19

«Om jeg må si: «Foten min er ustø», så holder din godhet meg oppe, Herre. Når mitt indre er fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst.»

Hong Kong

Filipperne 4,6-7

«Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.  Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Belgia

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Polen

2 Kor 7

Honduras

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Malaysia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

New Zealand

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

De forente arabiske emirater

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Taiwan

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Norge

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Panama

Jesaja 41,10

«Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.»

El Salvador

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Martinique

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Curaçao

Luk 24,6-7

«Han er ikke her, han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea: ‘Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp.’»

Trinidad og Tobago

Salme 136

Jamaica

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Mosambik

Andre Mosebok 7

Slovakia

«Om far og mor forlater meg, vil Herren ta imot meg. Herre, lær meg din vei og før meg på jevne stier, for jeg er omgitt av fiender.»

Romania

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Bolivia

Første Mosebok 3

Paraguay

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Gabon

Sakarja 9,17

«Hvor godt og vakkert det er! Korn og ny vin får gutter og jenter til å blomstre.»

Den sentralafrikanske republikk

Sakarja 5,3-4

«Han sa: «Dette er forbannelsen som går ut over hele landet. Ennå har ikke de som stjeler, fått straff etter forbannelsen, og heller ikke de som sverger.Nå sender jeg den ut, sier Herren over hærskarene. Den skal komme inn i huset til den som stjeler, og inn i huset til den som sverger falskt ved mitt navn. Den skal slå seg til i huset og ødelegge det, både treverk og stein.»

Barbados

Sakarja 9,11-12

«Og du, i kraft av blodpakten med deg setter jeg fangene dine fri fra brønnen uten vann. Vend hjem til borgen, dere fanger som har håp! I dag forkynner jeg: Jeg gir deg dobbelt igjen.»

Bahamas

2 Samuel 18,14-15

«Da sa Joab: «Jeg kan ikke stå her og vente på deg.» Dermed tok han tre spyd i hånden og rente dem i brystet på Absalom mens han ennå hang levende mellom greinene på eika. Og ti unge menn, som var Joabs våpenbærere, omringet Absalom og slo ham i hjel.»

Malawi

2 Samuel 12,20

«Da reiste David seg fra bakken. Han vasket og salvet seg og skiftet klær. Så gikk han inn i Herrens hus for å tilbe. Da han kom hjem, ba han om mat. Den ble satt fram, og han spiste»

Latvia

Fjerde Mosebok 28

Namibia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredsanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Østerrike

Filipperne 4,13

«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.»

Zimbabwe

Romerne 10

Isle of Man

1 Kor 5

Nicaragua

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Kypros

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Surinam

Esra 8,21-23

«Da ropte jeg ut en faste der ved Ahava-elven, for at vi skulle ydmyke oss for vår Guds ansikt og be ham om en god reise for oss selv og barna våre og for alt vi eide. For jeg skammet meg for å be kongen om soldater og hester til å hjelpe oss mot fiender på veien, siden vi hadde sagt til kongen: «Vår Gud holder sin gode hånd over alle som søker ham, men hans makt og vrede er over alle som svikter ham.» Så vi fastet og søkte vår Gud for dette, og han hørte vår bønn.»

Den demokratiske republikken Kongo

Sakarja 9,9

«Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole.»

Saint Kitts og Nevis

Salme 10

Egypt

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

De britiske jomfruøyene

Jesaja 39

Irland

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Luxembourg

«Hvorfor er du tynget av sorg, min sjel, hvorfor er du urolig? Jeg vil vente på Gud! Enda en gang skal jeg prise ham, min frelser og min Gud.»

https://aktivkristendom.no/19-bibelvers-som-viser-guds-tanker-om-oss

19 Bibelvers som viser Guds tanker om oss

I vanskelige tider – eller bare i livets dagligdagse situasjoner – er det noen ganger vanskelig å forestille seg at Gud bryr seg om «lille meg».

Skrevet av AktivKristendom

Guds eget ord, Bibelen, viser oss hvor stor Guds omsorg er for hele hans skaperverk, og spesielt for hver enkelt av oss mennesker individuelt. Han har omsorg for oss, har en plan for oss, forlater oss ikke, og vil at vi skal tilbringe evigheten sammen med ham! Her er et utvalg av bibelvers om Guds tanker mot oss.

Gud har omsorg for oss

«For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremias 29,11.

«Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem!» Salme 139,16-17.

«Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten deres Far faller ikke én av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet, er talt alle sammen. Frykt derfor ikke! Dere er mer verd enn mange spurver.» Matteus 10,29-31.

«For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre.» Romerne 8,28-29.

Gud har en plan for oss

«Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.» 1. Peter 2,9.

«For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd.» Efeserne 1,4-5.

«For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» Efeserne 2,10.

«Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.» 1. Timoteus 2,3-4.

«Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft, og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten.» 2. Peter 1,3-4.

Gud forlater oss ikke

«For Herren skal ikke forkaste sitt folk og ikke forlate sin arv.» Salme 94,14.

«Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk – for hele jorden er min.» 2. Mosebok 19,5.

«Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.» Josva 1,9.

«Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg – han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs.» 5. Mosebok 31,8.

«For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» Romerne 8,38-39.

Gud vil tilbringe evigheten sammen med oss

«For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Johannes 3,16.

«Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv.» Romerne 6,22.

«Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Johannes 4,14.

«I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.» Johannes 14,2-3.

«Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort.» Åpenbaringen 21,3-4

https://itro.no/tema/16-bibelevers-om-at-du-er-elsket/

feserne 2:4-6

Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst.

Johannes 15:9

Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet.

Romerne 8:37

Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss.

Johannes 3:16

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, for at verden ikke skulle fortapes, men ha evig liv.

1. Johannes 4:10

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

Galaterne 2,20

Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.

1. Tessaloniker 1:4

Dere er elsket av Gud, søsken, og vi vet at dere er utvalgt.

Åpenbaringen 3:9

Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for føttene dine, og de skal forstå at jeg har elsket deg.

Filemon 1:16

Kanskje ble han tatt fra deg en stund for at du skal få beholde ham for evig, ikke lenger som slave, men som noe mye mer – som en elsket bror.

2. Tessaloniker 2:16

Vår Herre Jesus Kristus selv og Gud, vår Far, som har elsket oss og i sin nåde gitt oss en evig trøst og et rikt håp,

Kolosserne 3:12

Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige,

Efeserne 5:2

Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud.

Johannes 17:23-24

Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.

Daniel 9:23

Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.

Jeremia 31:3

Fra det fjerne viste Herren seg for meg: Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel, derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn.

5. Mosebok 7:8

Men fordi Herren elsket dere og ville holde eden han hadde sverget for deres fedre, førte Herren dere ut med sterk hånd. Han fridde deg ut fra slavehuset, fra faraos, egypterkongens, hånd.

https://itro.no/tema/14-bibelvers-om-takknemlighet/

Salme 118,24:

Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den!

Filipperbrevet 4,6:

Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.

Salme 106,1-2:

Halleluja!
Takk Herren, for han er god,
evig varer hans miskunn.
Hvem kan nevne alle Herrens storverk,
fortelle om det herlige han har gjort?

Jakobs brev 1,17:

All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger.

2 Korinterbrev 9,15:

Gud være takk for sin usigelige gave!

Kolosserbrevet 4,2:

Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud!

1 Tessalonikerbrev 5,16-18:

Vær alltid glade,
be uavbrutt,
takk Gud under alle forhold!
For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.

Johannes’ åpenbaring 5,12:

De ropte med høy røst:
Verdig er Lammet som ble slaktet,
verdig til å få all makt
og rikdom, visdom og styrke,
ære og pris og takk.

Kolosserbrevet 2,6-7:

Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud!

Hebreerbrevet 12,28:

Derfor: Siden vi får et urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste i gudsfrykt og ærefrykt, til glede for Gud.

Salme 28,6-7:

Velsignet er Herren,
for han hører min bønn!
Herren er mitt vern og mitt skjold,
mitt hjerte satte sin lit til ham, og jeg fikk hjelp.
Hjertet jublet, med sang vil jeg prise ham.

1 Korinterbrev 15,56-57:

Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

Efeserbrevet 5,4:

Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud!

Lukas-evangeliet 17,12-19:

Da han var på vei inn i en landsby, kom ti spedalske menn imot ham. De ble stående langt unna og ropte: «Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss!» Han så dem og sa: «Gå og vis dere for prestene!» Og mens de var på vei dit, ble de rene. Men én av dem kom tilbake da han merket at han var blitt frisk. Han lovpriste Gud med høy røst, kastet seg ned for Jesu føtter med ansiktet mot jorden og takket ham. Denne mannen var en samaritan. Jesus sa: «Ble ikke alle ti rene? Hvor er da de ni? Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake for å gi Gud æren?» Og han sa til ham: «Reis deg og gå! Din tro har frelst deg.»

Topp 10

De mest søkte bibelversene i 2014 på verdens mest besøkte kristne nettside, er:

 • • Johannes 3:16
 • • Jeremia 29:11
 • • Filipperne 4:13
 • • Romerne 8:28
 • • Salme 23:4
 • • Filipperne 4:6
 • • 1. Kor 13:4
 • • Ordspråkene 3:5
 • • 1 Kor 13:7
 • • Romerne 12:2

1000 år med fred | Bible Study Guides | Amazing Facts

1000 år med fred | Bible Study Guides | Amazing Facts

http://www.amazingfacts.org/media-library/study-guide/e/7173/t/1000-%C3%A5r-med-fred

1000 år med fred

Lesson 12

Du kan være sikker på at den vil komme – et fantastisk årtusen som vil bli innledet etter Kristi gjenkomst. Djevelen ønsker ikke at du skal kjenne til hans 1.000-årige fengselsstraff, fordi det åpenbarer hans sanne karakter. Faktisk har Satan brygget sammen et falskt budskap vedrørende denne 1.000-årige perioden, bare for å kunne bedra deg! Det er et fascinerende skrekksenario av et studie som kan snu opp ned på alt du tidligere har lært! Nå skal du få Bibelens fantastiske sannheter vedrørende den kommende 1.000-års perioden.

1. Hvilken begivenhet innleder 1.000-års perioden?

“Og de levde og regjerte med Kristus i tusen år.” Åp 20,4. (Se studiehefte 10 for mer informasjon.)

Svar:   En oppstandelse starter tusenårsperioden.

1.000-års perioden begynner med oppstandelsen av de rettferdige.

2. Hva er denne oppstandelsen kalt? Hvem vil stå opp i den?

“Dette er den første oppstandelsen. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen.” Åp 20,5.6.

Svar:   Den er kalt den første oppstandelse. De rettferdige — “salige og hellige” fra alle tidsaldre — vil stå opp i den.

1.000-års perioden ender med oppstandelsen av de ugudelige.

3. Bibelen sier at det er to oppstandelser. Når er den 2. oppstandelsen, og hvem vil stå opp i den?

“Men de andre døde (de ugudelige) ble ikke levende igjen før de tusen år var omme.” Åp 20,5. “Alle som er i gravene skal høre Hans røst og komme fram, de som har gjort godt, til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt, til dommens oppstandelse.” Joh 5,28.29.

Svar:   Den andre oppstandelsen finner sted ved avslutningen av de 1.000 år. De ugudelige vil stå opp i denne oppstandelsen. Den er kalt de fortaptes oppstandelse. Vennligst merk: De rettferdiges oppstandelse er starten på de 1.000 år. De ugudeliges oppstandelse er slutten på de 1.000 år.

Et enormt jordskjelv og en fryktelig haglstorm vil ramme jorden ved Jesu annet komme. Da vil de rettferdige gjennom alle tider stå opp og møte Jesus i luften.

4. Hvilke andre viktige hendelser skjer når de 1.000 år begynner?

“Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se Ham.” Åp 1,7. “For Herren Selv skal med et rop, … Og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren.” 1 Tess 4,16.17. “Og det kom et stort jordskjelv, et så kraftig og stort jordskjelv som det aldri hadde vært siden det kom mennesker på jorden.” “Så ble hver øy borte, og fjellene ble ikke funnet. Og store hagl falt ned fra himmelen på menneskene.” Åp 16,18.20.21. (Se også Jer 4,23-26; Jes 24,1.3.19.20; Jes 2,21.)

Svar:   Andre betydningsfulle begivenheter som finner sted ved begynnelsen av de 1.000 år er: Historiens mest ødeleggende jordskjelv og haglstorm som noen gang har kommet over jorden; Jesus kommer i skyen for å hente Sitt folk; og alle de hellige blir tatt opp i luften for å møte Jesus der. (Se studiehefte 8 for mer informasjon om Jesu annet komme.)

De ugudelige som er i live vil bli drept av glansen fra Jesu annet komme.

5. Hva skjer med de ugudelige — levende og døde — ved Jesu annet komme?

“Med Sine leppers ånde skal Han drepe den ugudelige.” Jes 11,4. “Når Herren Jesus blir åpenbart fra himmelen med Sine mektige engler. … med flammende ild over dem som ikke kjenner Gud.” 2 Tess 1,7.8. “Som røyk … skal de ugudelige lide fortapelse for Guds åsyn.” Sal 68,3. “Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var omme.” Åp 20,5.

Svar:   De levende ugudelige vil bli drept ved tilsynekomsten av Kristi annet komme. Da en engel viste seg ved Jesu grav, falt de romerske soldatene om som døde (Matt 28,2.4). Når den forente glansen fra alle englene, Gud Faderen og Gud Sønnen kommer til syne, vil de ugudelige dø som truffet av lynet. De ugudelige som allerede er døde vil forbli i gravene sine til slutten av de 1.000 år.

De rettferdige vil være i himmelen sammen med Jesus i de 1.000 år.

6. Mange tror at de ugudelige vil få en anledning til å vende om i løpet av de 1.000 år. Hva sier Bibelen om dette?

“På den dag skal Herrens drepte ligge spredt fra den ene enden av jorden til den andre enden av jorden. Ingen skal synge klagesang over dem, og ingen skal samle dem og begrave dem. De skal bli til avfall på jorden.” Jer 25,33. “Jeg så, og se, det fantes ikke noe menneske mer.” Jer 4,25.

Svar:   Det er umulig for en person å vende om i løpet av de 1.000 år, fordi der da ikke vil være noe levende menneske på jorden. De rettferdige vil være i himmelen. Alle ugudelige vil ligge døde på jorden. Åp 22,11.12 gjør det klart at hver persons sak er avgjort når Jesus kommer tilbake. De som venter med å akseptere Kristus til de 1.000 år, har ventet for lenge. Løpet er da kjørt.

7. Bibelen sier at Satan vil bli bundet i avgrunnen i de 1.000 år. Hva er denne avgrunnen?

“Deretter så jeg en engel som kom ned fra himmelen. Han hadde nøkkelen til avgrunnen … Han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år, og han kastet ham ned i avgrunnen … (til) de tusen år var til ende.” Åp 20,1-3.

Svar:   Ordet som er brukt for “bunnløst dyp” i den originale greske teksten er “avgrunn” eller svelg. Det samme ordet er brukt i den greske versjonen av Det Gamle Testamentet i 1 Mos 1,2 i forbindelse med skapelsen av jorden, men der er det oversatt med “dyp”. “Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp.” Interessant! Ordene “dyp”, “bunnløst dyp”, og “avgrunn” refererer her til det samme — jorden i totalt mørke, uorganisert, før Gud satte alt i system. Når Jeremia beskriver denne jorden gjennom de 1.000 år, bruker han de samme benevnelsene som i 1 Mos 1,2: “uformet og tom,” “ikke noe lys,” “ikke noe menneske,” “bli svart.” Jer 4,23.25.28. Så den ramponerte, mørklagte jorden uten mennesker i live vil bli kalt det bunnløse dyp, eller avgrunnen, i de 1.000 år akkurat som det var i begynnelsen før skapelsen var ferdig. Jes 24,22 omtaler også Satan og hans engler i disse 1.000 årene som “fanger i hulen” og “settes fast i fengslet”.

Jorden, i en oppflerret, mørklagt tilstand, er det “bunnløse helvete” som Satan er blitt tvunget til å oppholde seg i de 1.000 år.

8. Hva er den lenken som binder Satan? Hvorfor er han bundet?

“En engel … Han hadde … en stor lenke i hånden. Han grep … Satan, og bandt ham for tusen år, og han kastet ham ned i avgrunnen og stengte ham inne og satte et segl over ham, for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene før de tusen år var til ende.” Åp 20,1-3.

Svar:   Lenken er symbolsk — en lenke av omstendigheter. Et åndelig vesen kan ikke avgrenses av en bokstavelig lenke. Satan er “bundet” fordi han ikke har noen mennesker å forføre. De ugudelige er alle døde og de rettferdige er i himmelen. Herren lenker djevelen til denne jorden slik at han ikke kan farte rundt i universet for å finne noen andre som han kan forføre. Å tvinge djevelen til å bli på denne jorden, alene med sine demoner i tusen år uten å ha noen å forføre, vil være for ham den mest irriterende lenke som noen gang er blitt smidd.

A. Ødeleggende jordskjelv og haglbyger (Åp 16,18-21; Åp 6,14-17).

B. Jesu annet komme for å hente sine hellige (Matt 24,30.31).

C. De rettferdige døde står opp (1 Tess 4,16.17).

D. De rettferdige gis udødelighet (1 Kor 15,51-55).

E. De rettferdige får legemer likt Jesu legeme (1 Joh 3,2; Fil 3,21).

F. Alle de rettferdige blir tatt opp i skyene (1 Tess 4,16.17).

G. De ugudelige blir drept av pusten fra Herrens munn (Jes 11,4).

H. De ugudelige i gravene forblir døde til slutten av de 1.000 år (Åp 20,5).

I. Jesus tar de rettferdige til himmelen (Joh 13,33.36; 14,1-3).

J. Satan bundet (Åp 20,1-3).

9. Åp 20,4 sier at det vil være en dom i himmelen i de 1.000 år. Hvorfor? Hvem vil delta?

“Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og det ble overgitt til dem å holde dom. … Og de levde og regjerte med Kristus i tusen år.” Åp 20,4. “Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? … Vet dere ikke at vi skal dømme engler?” 1 Kor 6,2.3.

Svar:   De rettferdige fra alle tidsaldre (og sannsynligvis også gode engler) vil delta i dommen i de 1.000 år. Sakene til alle som er fortapt, inkludert djevelen og hans engler, vil bli gjennomgått. Denne dommen vil klarlegge for alle detaljene vedrørende de fortaptes saker. Til slutt vil alle se at mennesker er utestengt fra himmelen bare fordi de ikke ønsket å være sammen med Jesus og leve som Ham.

OPPSUMMERING AV BEGIVENHETER OG VILKÅR I DE 1.000 ÅR:

A. Jorden fullstendig ødelagt av svære haglstormer og ødeleggende jordskjelv (Åp 16,18-21; 6,14-17).

B. Jorden totalt mørklagt/øde og tom (Jer 4,23.28).

C. Satan og hans engler tvunget til å bli på jorden/bundet (Åp 20,1-3).

D. De rettferdige deltar i dommen i himmelen (Åp 20,4).

E. De ugudelige er alle døde (Jer 4,25; Jes 11,44).

I de 1.000 år vil hver sjel som noen gang har levd på jorden være på en av to plasser: (1) På jorden, døde og fortapte, eller (2) i himmelen, hvor de tar del i dommen. Herren inviterer deg til å være i himmelen. Vær så snill og aksepter Hans personlige invitasjon til deg.

Den hellige byen, sammen med hele Guds folk, vil dale ned på jorden ved avslutningen av de 1.000 år.

10. Ved slutten av de 1.000 år vil den hellige by, det nye Jerusalem, komme fra himmelen og ned på jorden. Hvem kommer med den? Hvor lander den?

“Jeg, Johannes, så den hellige Staden, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud … Og jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene.” Åp 21,2.3. “Se, Herrens dag kommer.” “På den dagen skal Hans føtter stå på Oljeberget, som ligger vendt mot Jerusalem fra øst. Oljeberget skal revne i to, fra øst til vest, … Slik skal Herren min Gud komme, og alle de hellige med Deg.” “Hele landet skal bli gjort om til en slette fra Geba til Rimmon sør for Jerusalem.” Sak 14,1.4.5.10.

Svar:   Det nye Jerusalem vil slå seg ned der hvor Oljeberget nå står. Fjellene vil flate ut og bli til en stor slette som byen vil ligge på. Alle de rettferdige gjennom alle tider (Sak 14,5), himmelens engler (Matt 25,31), pluss Gud Faderen (Åp 21,2.3) og Gud Sønnen (Matt 25,31) vil vende tilbake til jorden ved Jesu tredje komme. Hans annet komme vil bli for å hente sine hellige; Hans tredje komme vil bli sammen med sine hellige.

JESU TRE KOMMER:

A. Første komme, til Betlehem i en krybbe.

B. Andre komme, i skyene ved begynnelsen av de 1.000 år for å hente sitt folk til himmelen.

C. Tredje komme, med den hellige byen og alle de rettferdige ved slutten av de 1.000 år.

11. Hva vil da skje med de ugudelige døde? Hvordan vil dette berøre Satan?

“Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var omme.” “Når så de tusen år er omme, skal Satan slippes fri fra sitt fengsel. Og han skal gå ut for å forføre folkeslagene som er ved de fire verdenshjørner.” Åp 20,5.7.8.

Svar:   Ved slutten av de 1.000 år (når Jesus kommer tredje gang) vil de ugudelige stå opp. Satan, som da er løst fra sine lenker, vil ha en jord full av mennesker (alle verdens nasjoner) å bedra.

Etter at den hellige byen har landet vil de ugudelige gjennom alle tider — med Satan som deres leder — prøve å innta byen.

12. Hva vil Satan gjøre da?

“Satan … skal gå ut for å forføre folkeslagene som er ved de fire verdenshjørner, … for å samle dem sammen til strid. Tallet på dem er som havets sand. De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede staden.” Åp 20,7-9.

Svar:   Satan, tro mot sin natur, vil umiddelbart begynne å lyve til de menneskene som er tilbake på jorden — de ugudelige fra alle tider. Han vil sannsynligvis hevde at byen i virkeligheten er hans, at han var urettferdig deponert fra himmelens trone, at Gud er maktsyk og ubarmhjertig, og at Gud gjør seg klar til å eliminere dem alle fra jordens overflate med en ødeleggende og uunngåelig ild. Han vil overbevise dem om at, hvis de forener seg har ikke Gud en sjanse. Med hele verden mot en by virker seieren sikret. Nasjonene vil da forene seg og stille opp armeene sine rundt hele det nye Jerusalem. (For mer informasjon om emnet, se studiehefte 2.)

Når alle de ugudelige omringer byen, vil Gud la det falle ild fra himmelen som fortærer dem alle.

13. Hva vil forpurre Satans plan med å innta og ødelegge byen?

“Og ild falt ned fra Gud fra himmelen og fortærte dem. Djevelen, som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, der dyret og den falske profeten er.” Åp 20,9.10; 21,8. “De ugudelige, … skal være støv under deres føtter på den dagen Jeg gjør dette, sier hærskarenes Herre.” Mal 4,3.

Svar:   Ild vil plutselig falle fra himmelen (ikke opp fra helvete, som mange tror) ned over de ugudelige og alle vil bli forvandlet til aske, inkludert djevelen og hans engler (Matt 25,41). Denne ilden som tilintetgjør synd og syndere er kalt den annen død. Det er ingen oppstandelse fra denne døden. Den er endelig. Legg merke til at djevelen ikke vil vokte ilden, som er en vanlig oppfatning. Han vil være i ilden og bli fullstendig fortært av den. (For mer informasjon om denne ilden som ofte er kalt helvete, se studiehefte 11. For mer informasjon om døden, se studiehefte 10.)

14. Når de ugudelige er oppbrent og ilden er sluknet, hvilke fantastisk spennende begivenheter vil da skje?

“For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord.” Jes 65,17. “Men etter Hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor.” 2 Pet 3,13. “Så sa Han som satt på tronen: Se, Jeg gjør alle ting nye.” Åp 21,5. “Se, Guds bolig er hos menneskene, og Han skal bo hos dem; og de skal være Hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.” Åp 21,3.

Svar:   Gud vil skape nye himler og en ny jord, der det nye Jerusalem vil være hovedstaden på den nye jord. Synden og dens styggedom vil for alltid være borte. Guds folk vil endelig motta det kongedømme som de er lovt. “Herrens forløste …; fryd og glede skal de nå, og sorg og sukk skal fly.” Jes 35,10. For eventyrlig til å beskrive! For strålende til å gå glipp av! For nært til å tvile! Gud har gjort i stand et sted for deg (Joh 14,1-3). Forbered deg på å bo der. Jesus venter på din bekreftelse. (For full informasjon om himmelen, se studiehefte 4.)

OPPSUMMERING AV BEGIVENHETER VED SLUTTEN AV DE 1.000 ÅR:

A. Jesu tredje komme med sine hellige (Sak 14,5).

B. Den hellige byen lander på Oljeberget, som er forvandlet til en stor slette (Sak 14,4.10).

C. Faderen, englene og alle de rettferdige kommer med Jesus (Åp 21,1-3; Matt 25,31; Sak 14,5).

D. De ugudelig døde står opp; Satan løses (Åp 20,5.7).

E. Satan forfører hele verden (Åp 20,8).

F. De ugudelige omringer den hellige stad (Åp 20,9).

G. De ugudelige fortært av ilden (Åp 20,9).

H. Nye himler og en ny jord skapes (Jes 65,17; 2 Pet 3,13; Åp 21,1).

I. Guds folk nyter evigheten med Kristus på den nye jord (Åp 21,2-4).

BEGIVENHETER I DE 1.000 ÅR

1. Jorden herjet, avfolket og mørklagt.

2. Alle ugudelige ligger døde på jorden.

3. Satan bundet til jorden.

4. De rettferdige dømmer i himmelen.

1. OPPSTANDELSE Ved begynnelsen av de 1.000 år

 1. 1. Ødeleggende jordskjelv og haglstormer.
 2. 2.
 3. 3. Jesu annet komme for å hente de hellige.
 4. 4.
 5. 5. Rettferdige døde står opp.
 6. 6.
 7. 7. Rettferdige gitt udødelighet.
 8. 8.
 9. 9. De rettferdige får legemer likt Jesu legeme.
 10. 10.
 11. 11. Alle de rettferdige tatt opp i skyene.
 12. 12.
 13. 13. De ugudelige drept ved Herrens tilsynekomst.
 14. 14.
 15. 15. De ugudelige i gravene forblir døde.
 16. 16.
 17. 17. Jesus tar de rettferdige til himmelen.
 18. 18.
 19. 19. Satan lenket.

2. OPPSTANDELSE Ved slutten av de 1.000 år

 1. 1. Jesu tredje komme med de hellige.
 2. 2.
 3. 3. Den hellige stad stiger ned på Oljeberget, som blir en stor slette.
 4. 4.
 5. 5. Faderen, englene og de rettferdige kommer med Jesus.
 6. 6.
 7. 7. De ugudelige står opp og Satan løses.
 8. 8.
 9. 9. Satan forfører alle nasjoner. De omringer den hellige stad.
 10. 10.
 11. 11. De ugudelige fortært av ilden.
 12. 12.
 13. 13. Nye himler og en ny jord skapt.
 14. 14.
 15. 15. Guds folk nyter evigheten sammen med Jesus.

15. Kan vi vite hvor snart Jesus vil komme tilbake for å hente sine hellige?

“Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at Han er nær ved for dørene!” Matt 24,33. “Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hoder, for deres forløsning nærmer seg.” Luk 21,28. “For Han skal fullføre verket og forkorte det i rettferdighet.” Rom 9,28. “For når noen sier: Fred og ingen fare, da kommer en plutselig ødeleggelse over dem.” 1 Tess 5,3.

Svar:   Jesus sa at når tegnene på Hans komme ble oppfylt i hast, slik som de gjør i dag, da skal vi glede oss og vite at Hans komme er nær — ja, enda ved døren. Og apostelen Paulus sa at vi kan vite at enden er nær når det er en stor bevegelse for fred i verden. Til slutt sier Bibelen at Gud vil avslutte verket i hast (Rom 9,28). Så uten tvil lever vi på lånt tid. Herren vil komme plutselig og uventet — ved en time som ingen kjenner, foruten Gud (Matt 24,36; Apg 1,7). Vår eneste sikkerhet er å være klar.

16. Jesus, som elsker deg så høyt, har forberedt et hjem for deg i sitt evige rike. Vurderer du å bo i det fantastiske hjemmet som Jesus har forberedt for deg i himmelen?

Svar:   

SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE

1. Hvor lang tid tar det fra det nye Jerusalem daler ned og til de ugudelige blir fortært av ilden fra himmelen?

Bibelen sier at det vil bli en “kort stund” (Åp 20:3). Satan vil ha behov for tid nok til å overtale folk til å følge hans plan og til å produsere krigsvåpen. Den nøyaktige tiden dette tar er ikke åpenbart i Skriften.

2. Hvilke legemer vil menneskene ha i Guds nye rike?

Bibelen sier at de frelste vil ha legemer som er likt det Jesus har (Fil 3,21). Jesus hadde en virkelig kropp av kjøtt og ben etter sin oppstandelse (Luk 24,36-43). De frelste vil ikke være spøkelser. De vil være virkelige mennesker, slik som Adam og Eva.

3. Sier Bibelen noe om hvordan de fortapte vil reagere på Jesu annet komme?

Ja. Bibelen sier at de vil rope til fjellene og hamrene: “Fall over oss og skjul oss for Hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede! For Hans vredes store dag er kommet, og hvem kan da bestå?” Åp 6,16.17. (Se også versene 14 og 15.) De rettferdige vil derimot si: “Se, dette er vår Gud! Vi har ventet på Ham, og Han skal frelse oss. Dette er Herren. Vi har ventet på Ham. Vi vil fryde oss og glede oss i Hans frelse.” Jes 25,9.

4. Når den hellige byen daler ned, vil da de ugudelige være i stand til å se hvem som er inne i byen?

Sannsynligvis vil de det. Bibelen sier at byen vil være gjennomsiktig — klar som krystall (Åp 21,11.18). De rettferdige vil være i stand til å se de ugudelige (Sal 37,34), og de ugudelige vil være i stand til å se de rettferdige (Luk 13,28). Dette kan bety at det vil oppstå en del triste trefninger ved bymuren, med den frelste delen av en familie innenfor og den fortapte utenfor. Resultatet er en hjertesorg og traume som ord ikke kan beskrive.

5. Bibelen sier at Gud vil tørke bort hver tåre fra øynene til sitt folk og død, sorg og smerte vil ikke være mer. Når vil dette skje?

Fra Åp 21,1-4 og Jes 65,17 fremkommer det at det vil skje etter at synd og syndere er utslettet. Gjennom den endelige dommen og utslettelsen i ilden vil Guds folk ha mange grunner for stor sorg. Ettersom de innser at slektninger og venner er fortapt, og at mennesker de er glad i blir utslettet i ilden, vil sorgen uten tvil medføre gråt og stor hjertesorg for Guds folk. Men etter at ilden er slukket vil Herren tørke bort deres tårer. Han vil skape nye himler og en ny jord for sitt folk, noe som vil føre til en ubeskrivelig glede og tilfredsstillelse. (For mer om Guds folks himmelske hjem, se studiehefte 4.)

6. Hvordan vil utslettelsen av ugudelige engler og mennesker påvirke Gud Faderen og Hans Sønn?

Uten tvil vil de bli lettet og overlykkelig over at syndens kreftbyll for alltid er utryddet og at universet er sikret. Utvilsomt vil de også føle en dyp, smertelig sorg over realiteten av at så mange av de som de var glad i — og som Jesus døde for — valgte synden fremfor frelsen. Satan var også en gang en varm personlig venn, og mange mennesker i ilden var deres høyt elskede barn. Det vil bli som en dødskamp å se en av sine egne villfarne barn bli henrettet. Synden har knuget tyngre og tyngre ned over Faderen og Sønnen siden dens opprinnelse. Målet til Faderen og Sønnen har vært å elske mennesker og ømt dra dem mot frelsen. Følelsene de har er uttrykkt i Hos 11,8: “Hvordan kan Jeg gi deg opp, Efraim? Hvordan kan Jeg overgi deg, Israel? … Mitt hjerte vender seg i Meg. All Min medynk våkner.”

7. Hva slags legeme har Jesus?

Han har et legeme av kjøtt og ben. Etter sin oppstandelse viste Jesus seg for sine disipler (Luk 24,36-43) og demonstrerte at Han ikke var en ånd eller et spøkelse ved å bekrefte at Han var av kjøtt og ben, ved å la dem berøre Ham, og ved å spise noe fisk og honning.

Jesu himmelfart.

Han vandret sammen med dem mot Betania, og mens Han talte til dem ble Han tatt opp til himmelen (Luk 24,49-51). Englene som viste seg for disiplene ved Jesu himmelfart, sa: “Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så Ham fare opp til himmelen.” Apg 1,11.

Den samme Jesus vil returnere. 

Englene vektla at den samme Jesus (av kjøtt og ben) ville komme igjen. Han vil være virkelig, ikke spøkelsesaktig, og de oppreiste og forvandlede hellige vil ha kropper som Hans (Fil 3,21; 1 Joh 3,2). De helliges legemer vil også være uforgjengelige og udødelige (1 Kor 15,51-55).

OPPSUMMERINGSSIDE

1. Merk hendelsene som vil finne sted ved begynnelsen av de 1.000 år i Åp kap. 20: (10)

_____   Jesu annet komme.

_____   Jordskjelv og haglbyger.

_____   De rettferdige døde oppstår.

_____   Satan blir bundet.

_____   De ugudelige som lever blir drept.

_____   De rettferdige blir gitt udødelighet.

_____   Den hellige byen stiger ned.

_____   De rettferdige blir tatt til himmelen.

_____   De ugudelige i gravene forblir døde.

_____   De rettferdige blir gitt legemer som er lik Jesus.

_____   De rettferdige blir tatt opp i skyen.

_____   Jesus inntar triumferende det nye Jerusalem.

2. Hver levende person vil se Jesus ved Hans annet komme. (1)

_____   Sant.

_____   Feil.

3. De rettferdige vil ha ånde- eller spøkelses-kropper i himmelen. (1)

_____   Sant.

_____   Feil.

4. Hvilke av de følgende påstandene er sanne vedrørende 1.000 års perioden? (2)

_____   Mange syndere vil bli omvendt.

_____   Satan og hans engler vil bli tvunget til å bli på jorden.

_____   Satan vil være bundet fordi det ikke er noe fjernsyn som han kan se på.

_____   Det vil være klart og solrikt på jorden under de 1.000 år.

_____   Satan vil vekke opp de ugudelige døde slik at de kan holde ham med selskap.

_____   De rettferdige vil være i himmelen og delta i dommen.

5. Hvilke av de følgende hendelsene er riktige vedrørende avslutningen av de 1.000 år? (4)

_____   Kristus vil komme for femte gang.

_____   Den hellige byen vil lande i området rundt Washington D.C.

_____   Englene og Gud Faderen vil komme sammen med Jesus.

_____   De ugudelige vil stå opp.

_____   Jesus vil komme med sine hellige.

_____   Gud vil bestemme at de ugudelige ikke skal gjenopplives allikevel.

_____   De ugudelige vil bli tilintetgjort av sinte onde engler.

_____   Gud vil skape en ny himmel og en ny jord.

_____   Gud vil landsforvise Satan til universets yttergrense.

_____   Djevelen vil eliminere den hellige byen med en ny og kraftig rakett.

6. Lenken som binder satan vil (3)

_____   Være symbolsk — en omstendighetens lenke.

_____   Tvinger ham til å bli på jorden.

_____   Være laget av et nytt og veldig hardt metall.

_____   Bli brutt av djevelen i løpet av 24 timer.

_____   Hindrer ham fra å friste Guds folk som vil være trygge i himmelen.

7. Hvilke påstander er riktige vedrørende helvetes avgrunn? (2)

_____   Det er et endeløst hull dypt nede i jorden.

_____   Det betyr “avgrunn”.

_____   Det refererer til jorden — mørk og tom, og uten form.

_____   Det er et annet navn for helvete.

8. Hvilke påstander er riktige vedrørende Jesu første, andre og tredje komme?(3)

_____   Det 1. komme var i Betlehem som baby.

_____   Det 1. komme var i Noahs dager.

_____   Det 2. komme var i Martin Luthers dager.

_____   Det 2. komme vil bli ved begynnelsen av de 1.000 år.

_____   Det 3. komme vil bli ved slutten av de 1.000 år.

_____   Det 3. komme finner sted etter at den nye jord er skapt.

9. Døden som de ugudelige dør i ildsjøen, er den annen død. (1)

_____   Sant.

_____   Feil.

Artificial intelligence in healthcare

In the field of radiology – DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) – we can make Computer-aided detection (CADe), also called computer-aided diagnosis (CADx), in connection with RIS (Radiology Information System) and PACS (Picture Archive and Communication System) We can make this come thru. Why? Because a radiologist make maybe 10 000 examinations a year, and he can go blind on important details, that a computer will not “get tired”

It should be two systems doing examination, Computer or radiologist, radiologist and radiologist counter signor on diagnostic examination.

Matrise i denne verdenen

Verdenen er mer sammenkoblet enn hva du kan tenke deg!

Se denne: http://gcpdot.com/

http://global-mind.org/

Her er 2 nettsider som er veldig viktige prosjekter, som viser at når noe stort skjer i verdenen så begynner en random nummer generator spredt rundt omkring i verden og ikke produsere random nummer lengre. Ja det må være en matrise i denne verdenen da atomer får annet spinn på seg når noe skjer i denne verdenen.

En random nummer generator er bare en boks som produserer 0 og 1 i tilfeldig rekkefølge som et atom er. Random nummer generatoren sender målingens resultat til en pc som logger dette, sender det til en felles server som sammenligner med alle de andre random nummer generatoren.

Det er tegn på et Matrise som sammenkobler alle atomer eller et Matrix eller Gud. Jeg satser på at det er Gud bak disse resultatene.

System X

Hjelp oss å finne det skjulte systemet som blir kalt “system X” som skaper menneskekroppen og hvordan den kroppen fungerer og hvordan system X fungerer.

Ta kontant på telefon eller e-post hvis du har noen forslag, eller legg igjen meldinger i kommentarfeltet.

Et nytt paradigme

Det å bevege seg inn i et nytt paradigme er som å skrive en ny historie med annen virkelig hetshviten enn hva den forrige hadde.

For eksempel før hjulet var funnet opp var det mange som det er ikke mulig for eksempel å frakte disse varene langt.

Da vi fant ut at DNA er ikke “master koden” for utvikling av menneskekroppen, datt mye av medisin viten vi hadde i dag fra hverandre og tron på at menneske er er skapt innenfor et felt av guddommelig presisjon av veldig høy disiplin.

Det er ikke nok data i cellene fra mor og far, inkludert DNA fra egg og sæd. Ikke nok med kromosomene, ikke nok med blod, eller andre celler.

Det betyr at vi kan bevise at det er et skjult system som skaper menneske, basert på en enkel kode som DNA er hvor vi kan måle til hvilken genetisk tilhørighet i verdenen. øyenfarge, hudfarge, høyde, sykdommer, mens de avanserte tingene som bygger opp hele kroppen er et annet system som vi ikke ser. Sykdommer sitter lengre inn i materien, og felt forståelse må til for at det er et felt som holder kroppen oppe som må behandles, ikke DNA som alle har trodd, DNA er på en måte primær koden som livet starter med, men den er i følge mine beregning sekundær koden til en mye større første betydningsfulle koden i universet som lager mennesket fra bunnen av og lager dem opp før menneske fosteret var befruktet i mors mage. Altså som bibelen sier at livet planlagt

Jeg vet at det er en selvmotsigelse, men begge tilfelle kan være sanne, bare i 2 forskjellige systemers tidslinje.

Masseenergiloven E=mc2 var den største oppdagelsen i historien. inntil denne kunnskapen traff meg og andre. For den som forstår betydningen av hva jeg har skrevet om DNA tidligere er dette stort og det sprenger grensene de har laget for seg selv. Dette her med at det ikke er nok data i DNA til å skape kroppen opp fra bunnen av. vil bety mye for mange. Spesielt religiøst Det vil bare ta litt tid til for folk ser og forstår hvor stort system dette er, og det er ikke noe å le av hvor omfattende det hvor høy disiplin som er inne i bildet og som er planlagt og strukturert langt over den forståelse vi har idag.

Det betyr at vi skulle avanserer teknologisk og medisinsk fra nå av og de nærmeste 300 årene.

Les disse artiklene:

Vår forskning er basert på veldedighet fra vår egen lomme og andre som bidrar økonomisk og til å finne sannheten i denne verdenen.

Vi skaper bevis for at en høyere intellektuell entitet enn mennesker eksistens eksisterer. For den religiøse gir det betryggelsen at det finnes en Gud og at det er mulig å bevise at et system og Gud som passer på oss og gir oss alt hva vi trenger så lenge vi følger hans lover og regler.

  Vi har forsket på hva som skal til for å helbrede enhver sykdom og skade eller gjøre en gammel person ung igjen.

Totalsummen for slikt beløper seg til 2 millioner verdens økonomier @ 127 Trillioner dollar verdens økonomier.

For 10 år siden (2009) var svaret 20 millioner verdens-økonomier, neste ti år( 2019)  så var svaret kanskje 2 millioner verdens-økonomier takket være teknologisk utvikling og ny kunnskap i fysikk og medisin,

etter det 3 dj nye tiår  år(2029) til kanskje 200 000 verdens-økonomier, 4rd ti år(2039) etter 20 000 verdens økonomier. Det femte (2049) tiår 2 000 verdens-økonomier, det skjette (2059) ti år @ 200 verdens økonomier, Det syvende (2069) tiår 10 år 20 verdens-økonomier, det åttende (2079) tiår 2 verdens-økonomier, det niende tiår (2089) 0,2 verdens økonomier, det tiende tiår(2099)  0,02 verdensøkonomi for å helbrede er person., det ellevte tiår 2109 cirka 0,002 verdens-økonomier.

Ta så å del på 100 år til da kommer vi til år 2209 et blir 0,00002 verdensøkonomier (da får vi 635 milliarder dollar i kostnad for en person) Videre vil dette også bli mye rimeligere med tiden som går videre. Det som er de store kostnaden er fysikk maskinen som skal reparer kroppen, CPU kraft, minnekapasitet og harddisk kapasitet.

Dette avhenger av at verdenen invester betydelig i teknologisk IT utvikling og i medisin og fysikk.

Det vi gjør er å se fremover i tid for å skape en trygge følelser om at fremtiden bringer med seg løsningene.  Ikke bare ser vi på vår egen mulighet til å styre sin framtidige helse, men vi beviser at det finnes et system alla Matrix (simulert virkelighet) eller en Gud som styrer virkeligheten.

Vi har funnet ut at det må over 7000 Yottabyte (https://no.wikipedia.org/wiki/Yottabyte) til for å kartlegge alle atomene i menneskekroppen for å fikse på de atomene som gir sykdom/feil.

Jeg har personlig brukt store summer på å holde kunnskapen oppe, og forske og utvikle løsninger. Jeg har drevet it drift og systemleverandør til helsevesenet.  Vi kan beregne et ca. tall på at det gjøres 4,2 millioner røntgen undersøkelser i Norge i året. Det som ikke er bra er at 80 % sies det av alle undersøkelser som gjøres der pasienten klager over smerte i kroppen ikke viser noe tegn til det på røntgen undersøkelsene som forklarer smerten. Maskinene CT/MRI/røntgen må bli mye bedre og kunstig intelligens må stille diagnosen da datamengden vil vokse rett opp desto mer nøyaktig undersøkelse på atomnivå som gjøres. Det betyr at enten har Norges befolkning psykiske smerter, eller så lyver de at de har smerter, noe jeg ikke tror de gjør, derfor må undersøkelsene bli langt bedre, fordi selv psykiske ting er tilstander i kroppen som kan gjøres om på med teknologi framtiden. En sa at 50% av alle sengeplassen i USA i 1980 var psykiske pasienter. De sier nå at 1 av 4 vill få psykiske lidelser og det er et tap for samfunnet da de ofte faller utenfor arbeidet, og de plages også selv, så det er tap av livskvalitet, som kan fikses med avansert omprogrammeringer av hjernen som nyere teknologi kan løse. 1 av 4 er for mye, det skader økonomien og samhold. Det at 80 % av alle undersøkelser som omhandler smerte som ikke kan diagnostiseres er katastrofale høye tall, og et tegn på at faget medisin og teknologi må bli mye mye bedre enn hva det er i dag.

Jeg mener det må komme en ny grad i universitetssystemet som er over Professor, nemlig Super Human, som forstår den fremtidige teknologien og kunnskapen bak det.

Den største gaven vi har til troende kristne er at vi vet og vi kan bevise at det er en høyere makt over mennesker som styrer virkeligheten. 1,5 GB https://no.wikipedia.org/wiki/Gigabyte er menneskes DNA på. Mennesket hjerne antas å være på over 10 Exabyte. https://no.wikipedia.org/wiki/Exbibyte

GB mennesket DNA i bytes:

Mennesket DNA: 15 073 741 824 bytes  

Hjernens lagringsplass:10 000 000 000 000 000 000 bytes (i menneskets hjerne i bytes)

Menneskets DNA på 1,5 GB har ikke nok kode/struktur/byggesteiner/strukturen til å skape noe som er 663 505 285 ganger større enn seg selv(DNA 1,5 GB) nemlig hjernen.

Og jeg snakket om at å samle alle atomene i database med molekylære bindinger hvert atom har kom jeg til over 7000 Yottabyte og mye mye mer. https://no.wikipedia.org/wiki/Yottabyte

En yottabyte er: 1 208 925 819 614 629 174 706 176 bytes 

Derfor er kroppen så kostnad, det koster vanvittig å reparere den.

Siden vi kan se denne superstrukturen som skaper mennesket, så kommer det ikke fra kromosomer fra blod fra moren under svangerskapet, hennes DNA eller fra sæd, egg eller cellene i seg selv.

Bevis for at eksistensen er guddommelig:

Bevis 1: Det er ikke nok data/kode/bygningsstrukturer/struktur til å skape noe større enn seg selv, likevel ble mennesket skapt.

Bevis 2: Det er noe som skjer i det skjulte utenfor skapelsen av hva vi kan måle med instrumenter, det at det er i det skjult som betyr at det er en annen dimensjon/disiplin enn hva vi vet er i dag hvor skapelsen blir til og at det holdes skjul er et bevis om høyere intelligens som klarer å skjule legevitenskapen rundt mennesker og skape mennesker.

Bevis 3: Hjernen er en «fungerende krets» som ser, hører, føler, snakker, planlegger morgendagen i dag og husker hva den gjorde dagen før osv. Det betyr at det må væren en skapelses-dimensjon/motor i universet som er større enn hva vi finner av data i menneskehjernen og i kroppen, da det ikke er nok i seg selv til å skape mennesket.. En gud som styrer utviklingen og virkeligheten må være der med muligens andre støtte systemer.

Første gang Jesus Kristus kom til jorden gjorde han mirakler som beviste at Gud fantes, men han la ikke igjen en oppskrift slik som jeg har gjort ovenfor som kan prøves og testes på nytt av andre mennesker med kunnskap, logikk, og teknologi som beviser at Gud finnes.

Det betyr at det er en skaper som vet alt hva du har tenkte å gjøre, som hører dine tanker og bønner uten å gi lyd fra seg, direkte med en gang.

Dette er en stor gave til de troende: Nå kan man si med sikkerhet at personer må følge bibelen, fordi den er sann og Gud måler hva mennesker gjør. Det kan få folk til å føle og følge den riktige veien her i livet og ikke plage andre, drepe, lyve, begå ekteskapsbrudd, voldta, utøve vold, stjele og misbruke Guds sitt navn. Her er et Utdrag fra de 10 bud:

 1. Du skal ikke ha andre guder enn meg
 2. Du skal ikke misbruke Guds navn
 3. Du skal holde hviledagen hellig
 4. Du skal ære din far og din mor
 5. Du skal ikke slå i hjel
 6. Du skal ikke bryte ekteskapet
 7. Du skal ikke stjele
 8. Du skal ikke tale usant om din neste
 9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom
 10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste

Vit at Gud finnes så kan man be han om få fjerne skumle mennesker i livet sitt.

Ta for eksempel filmen Matrix. Alt hva som skjer i den filmen er jeg 100 % sikker at Gud er i stand til også og mere til også.

Jeg har begynt arbeidet med neste generasjon vitenskap og medisin/kur. Det kreves en helt annen forståelse enn hva vi har i dag. Et eksempel på feil helsevesenet gjør: De har medisin istedenfor kur, De har sykdommer som diagnose, istedenfor friskdommer, som diagnose, de har sykehus, istedenfor friske hus.

RESOLUTION of human eyes

The human resolution of eyes are 576 megapixels that is 288 HD cameras or HD TV lined up.

If you think it is about 5.2 mbit in HD stream, when at data in raw format data are at 50 Mbits per second into the brain – video stream from eyes to brain .

That is 14 Gbit per second into the brain from the eyes. A network adapter on a computer have 1 Gbit network speed. So you need 14 computers to handel the video stream from eyes to a computer or video recorder.

It was said on Coast to Coast AM radio a story about that the reality vibrates at 30 Terra Hertz, some said later that human atoms vibrate at 6 trillion Hertz.

Brain of human frequency is from 1-30 hz, , where 30 Hz is highly alert and 1 Hz is asleep.

Mer enn tilfeldig?

Sist oppdatert: Torsdag 10/10-2019 klokken 21:26

Super information symmetry – synchrocity – sammentreff, men ikke tilfeldigheter:

Det står i bibelen at Gud planla alt i ditt liv fra før du var født til du dør. Derfor kan ikke denne nettsiden være tilfeldigheter.

Jeg var i gang med å designe et nytt system alla Matrix, og jeg tenkte ut hvordan en simulert verdenen kan lage mirakler. Jeg fant ut at denne verdenen har mange skjulte mirakler som åpenbares og dekkes til igjen slik som i sangen Uncover av Zara Larsson https://www.youtube.com/watch?v=U-PXEe-qeK4

Det er en supermakt i verdenene som strukturerer livene til mennesker. Jorden kan oversettes til Jeg Orden, som holder liv i 7.5 milliarder mennesker. Dette er sanne historier fra virkeligheten!

Med disse sammentreffene eller super information symmetry’ies kan vi anta at det er en overlegen superkraft slik som Gud, som strukturerer verdenen etter et mønster for mennesker, det gjelder bare å ha alle sanser aktivert for fult samt bruke logikk.

Alt hva som skjer i livet er planlagt står det i bibelen. Bare se her:

11 Juni 2018 ca kl: 21:07

Skriver en melding på WhatsApp til min venn Bishara som er i Israel hvor han bor i Nazareth. Jeg skrur så på dab radioen P9 Retro spiller (P9 program 9 er tallet til Gud): Nazareth: Love hurts! Nazareth var bandet og Nazareth var den personen jeg skrev til i. Landskode i telefonsystemet til Israel er 9 først.

11 Juni 2018 ca klokken 18:00 – Rickard har møtte super informations symmetry på trikken.

Møter min venn Rikard i butikken som forteller meg at han har hatt et Tor Fredrik moment!: Han fortalte at han satt på trikken i Oslo og hørte på musikk i headesettet da låten sang at solen kom fram, akkurat da de sang solen kom fram så brøt solen igjennom skylaget og traff han i ansiktet!

Han mente det var Tor Fredrik som satt ved spakene til verdens-kontrollen som timet det perfekt, men så tenkte han seg om og mente det bare måtte være en tilfeldighet!

11 Juni 2018:

I forrige uke printet jeg ut papirer som trengs for å gifte seg, da jeg lurer på om jeg skal gifte meg!

Jeg stod med nettsiden til skatteetaten om papirer som trengs for å inngå ekteskap åpen på telefonen min samtidig som jeg stod med papirene i hånden: Så skrur jeg på radioen og der står kanal P9 Retro på og spiller: Manfred Mann do wah diddy diddy; låten spiller https://youtu.be/T0EDCAVsEDM og de synger akkurat da: I’m hers, she’s mine, wedding bells are gonna chime. Sammentreff med hva jeg holder på med.
Samme dag spilte også en reklame på YouTube kalt: Perfekt match – Den Lille Nøttefabrikken på YouTube, hvor 2 nøtter gifter seg https://www.youtube.com/watch?v=1wWPTxkhw54

En annen historie: Gravemaskinen!

Jeg hadde bilen på verksted i Drammen, og jeg gikk rundt i Drammen mens jeg ventet på at den skulle bli ferdig. På telefon hadde jeg kjæresten min, og hun jobber hjemmefra og jeg spurte henne: Are you working now? Rett foran meg i neste øyeblikk stod det en gravemaskin fra Isachsen i full sving og bak på den vendt mot meg stod det: Vi gjør det. Hva kjæresten svarte har jeg glemt i overraskelsen av at gravemaskinen svarte på spørsmålet mitt på norsk som var stilt på et annet språk som var engelsk. Se bildet under:

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

En annen historie: Jordskjelvet.

En søndag morgen ligger jeg i sengen og har akkurat våknet, klokken er ca 7 om morgenen. Plutselig begynner noe som ligner en fotoramme på nattbordet å vibrere og jeg lurer på om det er katten som ligger under nattbordet og leker med ledningen til nattbordslampen. Jeg skjønner at det er et lite jordskjelv som inntraff, da det ikke er noe katt under nattbordet som kunne forårsaket dette. Jeg går opp på kjøkkenet for å skru på radioen for å høre om det er på nyhetene om et jordskjelv. Ordet radio er 2 ord satt sammen Ra og Dio, Ra betyr solguden Ra fra Egypt, Dio betyr Gud på Italiensk. Så ordet Gud 2 ganger i radio. Så jeg skrur på Gud for å høre hva han har å si om jordskjelvet. Da spiller radiokanalen P9 Retro: Beach Boys – Good Vibrations https://youtu.be/Eab_beh07HU

Jordskjelv = Good Vibrations

En annen historie: Katten og spøkelset.

https://www.youtube.com/watch?v=m9We2XsVZfc En natt ved 3 tiden om natten kom katten Smule bort til meg og nugget til meg for å vekke meg, jeg våket og katten sa at med hodebevegelser sine at det var 3 stykker i rommet som den fokuserte på. Jeg skrudde på lyset og så ikke noen, heller ikke noen insekter som den kunne jage med blikket, jeg sa Smule det er ikke noe her, gå å legg deg igjen, men katten så igjen i 3 bestemte retninger i rommet som om det var noe der. Jeg gikk å la meg og sa la spøkelser være spøkelser Smule. Samme kveld hadde pc’en tullet litt med bilde og viste et svart bilde for et sekund, som om det også var et spøkelse i pc’en. Neste dag forteller jeg dette til min venn Marius. Han sa at katter kan merke ting som ikke mennesker kan merke.. Jeg satte meg i bilen og kjørt opp Storgaten i Son. Jeg kjører forbi et hus det har vært drap i:Jeg satt og tenkte på at pc’en tullet som om det var et spøkelse i den og katten sa det var 3 personer/spøkelser i rommet som ikke jeg kunne se. Jeg tenkte hvem skal jeg ringe for å bli kvitt dette tenkte jeg? så skrudde jeg på radioen og Radio Norge spilte Ghostbusters og den sang akkurat da jeg tenkte på hvordan bli kvitt dette: Who you gonna call Ghostbusters?

Merk det at jeg følte det som om det var spørsmål og ikke et svar som det er i sangen. Som om vi følger med deg, og det nytter ikke å ringe Ghostbusters for å bli kvitt oss var tanken som slo meg inn. Kjæresten sa at det der er ikke så uskyldig av dem. Hvis man spiller Ghostbusters baklengs så kan man anta å høre “they are out side”.

En annen morgen så vekker katten meg igjen, og sier det er noe i rommet. Det er en søndag rundt ca klokken 6:00 om morgenen. Jeg drømte også at det var noen personer i rommet. Jeg står opp fordi det er ikke noe der, jeg går opp på kjøkkenet og skrur på radioen, og der spiller Ghostbusters igjen. Hvis du hører på Ghostbusters på begynnelsen så lager gitaren en mjau lyd: https://www.youtube.com/watch?v=m9We2XsVZfc

Det må jo være en mjau lyd da det er tross alt katten Smule som iscenesatte dette spøkelset.

Det er ikke bare meg som merker disse symmetriene. Les også et avisutklipp fra VG:

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse


En annen historie: omhandler katten Smule og søken etter intelligent liv på andre planeter.

Jeg står på kjøkkenet og leser en artikkel på nettet på smarttelefonen min om at Stephen Hawking og noen andre forskere har fått noe sånt som 800 millioner kroner for å lete etter intelligent liv på andre planeter. I det kommer katten Smule inn, jeg sier det inni meg: dårlig nytt pus, siden de skal lete etter intelligent liv der ute betyr det at de ikke fant noe intelligent liv på denne planeten. Hvis man har intelligent liv rundt seg så behøver man ikke lete etter det, man vet hvor det intelligente livet er hen. Katten blinker med høyre øye til meg som om den sier Right = riktig. https://www.dagbladet.no/nyheter/stephen-hawking-skal-bruke-800-millioner-kroner-i-jakten-pa-intelligent-liv-pa-andre-planeter-en-revolusjon/60618780

En annen historie:

Farmor fortalte at hun lå og tenkte på bryllups-valsen hun hadde. Ramona het den låten, og hun skrude på radioen, og da spilte den låten.

Lørdag 18/3-2017: Bibellærdom og justis på høyt nivå.

Jeg var hos min venn som bor i Oslo, han heter Jan Kåre og er bibellærer.

Jeg sa la oss se hva TV’en kan gjøre – la oss tenke på noe kristent!

Jeg sa: man må reise til Israel å oppheve dødsdommen over Jesus, han er tross alt uskyldig sier bøkene, så man må gjøre om på det man gjorde: Man må dømme han tilbake til livet igjen og med full oppreisning.

TV2 Norge viste da: Davy Watne som slo hånden igjennom et kistelokk fra graven som han nettopp var senket ned i, han reiste seg fra kisten og spurte hva holder dere på med?

NRK viste statsminister i Norge Erna Solberg som kom til et kristent møte.
antar det var denne begivenheten:
https://www.nrk.no/ytring/erna-solberg-florter-med-kristenkonservative-1.13432340https://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/03/19/195287037/staende-applaus-da-solberg-gjestet-jesuskvinner

Tror det var Dagbladet.no som viste en artikkel som sa : det vil være som å vekke de døde til live! På forsiden!

Vg.no:Skrev noe sånt som: det hvite kristne raseriet på forsiden.
https://www.vgtv.no/video/138617/det-hvite-raseriet-kristen-nasjonalisten

Alt i rekkefølge rett etter hverandre!

Så dro jeg jeg til Israel nærmere bestemt Jerusalem. Ortohodox påske 2013.

Jeg gikk fra Central Bus Station i Jerusalemsom er i nye byen ned til gamlebyen, nærmere bestemt retningen av Golgata. På veien tenkte jeg at jeg bør gå i Jesus sine fotspor og følge han i alt jeg sier og gjør.

Jeg gikk nedover gaten og der hørte jeg på Eric Claption – Riding with the king. https://youtu.be/sJK78Y3zoQk ( i gamle dager så het det å å ri med apostlenes hester, dvs å bruke føttene som jeg gjorde)

Hver gang Eric Clapton sang: “don’t you know you riding with king”. Så på punktet han sang «king» så så jeg et bilde av en ultra ortodoks jøde på en plakat som det stod Messias på. Han synger vel Jesus sine tanker også: Han synger: “I wish I had a good job and got really good paid.” (for alt bråket han må ha med djevelen og for å prøve å redde folk) Er vel til referanse at Jesus ikke har noen god jobb å dø for syndene til andre og at han ikke får betalt for det.

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse
Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse
Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse
Synger hold on I’m Comming? Hvem kommer? Jesus andre komme? Gud? Tor Fredrik? Høres anspent ut og under trykk

Dette fortsatte hele veien, og ved et stykke så skiftet jeg låt til Tina Turner, Simply The Best.

Og gjett hva som skjedde da? Hver gang Tina Turner sang «The Best» så jeg en ny plakat av en ultraortodoks jøde på som symbolisere Jesus eller Messias. Evnen til å koordinere dette ligger på et høyt nivå. Jeg skal trykke spill på riktig sekund, jeg skal gå i riktig tempo, og bildende skal henge på riktig plass, og jeg skal se bildet i samme sekund som musikken spiller the king eller the best.

Men det stopper ikke der, super symmetrien fortsetter hele veien ned til klagemuren. Der spiller jeg: Dire Straits Communique: https://youtu.be/o8UfT2OWuis Rytmen i låten høres ut som om man går i den i begynnelsen av låten, og låten begynner med teksten:

“They wanna get a statement for Jesus’ sake

It’s like a talking to the wall (og der i samme øyeblikk som de synger det ser jeg jødene ber til veggen.) Klagemuren.

He’s incommunicado no comment to make

He’s saying nothing at all”

Reiser videre til Nazareth med buss fra Jerusalem. Der står det et skilt: Jesus trail: Jesus did not take the bus. Så sier en til meg at Jesus did not have an iPhone og en annen sa du er Jesus. Og det eneste jeg hadde planlagt var å prøve å være som Jesus og gå i hans fotspor. Det man tenker det blir man tydeligvis.

Mark Knopler https://no.wikipedia.org/wiki/Mark_Knopfler bosatte seg i Newcastle upon Tyne . https://no.wikipedia.org/wiki/Newcastle_upon_Tyne

Siden de synger:

“They wanna get a statement for Jesus’ sake

It’s like a talking to the wall (og der i samme øyeblikk som de synger det ser jeg jødene ber til veggen.) Klagemuren, mitt i Jerusalem.

Så bor han i NewCastle. New Castle Upon Tyne. Nytt slott opp over (tyne and wear) T=corss Y korsfestet må ned/slippes fri.
tyne og slitasje (gamle byen) Det skal komme en nytt Jerusalem! et nytt slott/borg = New Castle – nytt Jerusalem/borg

http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=rMD6BD6zDuy6fCc5CfbhmuKwHYh+LhAldkCazuMyLU6CYBsnqidHqYasGkCmbWr3JRhqV9tHwTQ=

Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.2 Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.  3 Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa:
          «Se, Guds bolig er hos menneskene.
 Han skal bo hos dem,
 og de skal være hans folk,
          og Gud selv skal være hos dem.
 Han skal være deres Gud.

En annen historie:

Natta Norge er et tv-program som sendes på NRK. Under dette skjedde det noe underlig. https://tv.nrk.no/serie/natta-norge/sesong/1/episode/5/avspiller

Jeg sier til far at tomten her hvor vi bor er formet som en peis-gasslighter se bilde under(og der hvor lighteren sin flamme kommer ut heter det Brandstadveien.)

Gamle Hobøl vei kan kanskje tydes til ho bål, eller ho bølle. eller ho bød øl. (et annet eksempel er: Vestby kommune. Er det Vestby som er vestover for noe annet, er v=f i noen språk så det blir festby, eller det en vest som man har på seg som f.eks redningsvest. Mange ting kan ha forskjellig betydninger på flere språk

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

Jeg sier de i himmelen driver med geoengineering og da viser TV’en: et skilt med geoengineering.

Jeg sier videre at det kan de gjøre ved å forme landskapet som de vil slik at det ser ut som noe slik som tomten våres. Sjøen ved Latvia ser f.eks ut som hestehode som er preget inn i landet. Se bilde:

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

JJeg sier dette kan de gjøre ved å kjenne alle reglene i universet. TV’en viser da: en plakat som det står universet på.

Så sier jeg dette er utenomjordiske krefter som gjør dette, de kan styre tv’en og hva folk gjør bare for å illustrere et eksempel på koordinering. TV’en viser et skilt som sier våre Utenomjordiske venner.

Da far så denne super symmetrien mellom det jeg sier og det som skjer på TV’en så sa han: jeg lurer på hva mer jeg har gått glipp av.

En annen historie:

En annen gang tenkte jeg på historien da kvinnen tok på Jesus og ble helbredet, da begynte A Ha å spille på iPhonen min: Aha take on me: I’ll be gone. https://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914

Ta på meg, jeg vil gå bort, det skjedde med Jesus også, så sant så sant han dro men er tydeligvis med oss.

Lighteren

Jeg kjøpte en BIC lighter på Kiwi i Son, som har bilde av en dame som står i positur på den i kjolen sin.

Den pleier å ligge på peisen, men jeg flyttet den foran radioen uten grunn. Så spiller P9 Retro: The Doors Baby Light my fire.

Kjøpte ny brukt bil.

Setter meg inn i den og kjører.

Skrur på radioen. https://youtu.be/KnPL5OXSBNE The Beach Boys – I Get Around spiller.

En annen gang:

Setter meg inn i bilen og skal kjøre en tur.

Skrur på radioen: https://youtu.be/dBN86y30Ufc Willie Nelson – On The Road Again spiller

Kometen:

En annen gang leser jeg en wikipedia artikkel om Halleys Komet. https://no.wikipedia.org/wiki/Halleys_komet

Samtidig er månen oppe, og radioen spiller Bill Haley & his Comets – Rock around the clock 1955 https://youtu.be/ZgdufzXvjqw

Månen er en rock/ sten og den går rundt klokken på jorden. Og jorden og månen går rundt seg seøv i solsystemet rundt solen som pickupen på en grammofon plate, (hvis du tenker deg som om de går i fast togspor/bane).. Bandet het Haleys & his Comets.

En annen gang:

Jeg hopper glad og fornøyd en sommer fra et hus til mitt eget hjemme. Månene er oppe, stor og gul. Vinduet står oppe så jeg hører radioen på kjøkkenet spiller: Toploader – Dancing in the Moonlight https://youtu.be/0yBnIUX0QAE

Hopper + danser bortover veien + dancing in the moonlight. Super information Symmetry. Ting i livet mitt er nøye planlagt.

En gang jeg kjører ned til Son sentrum

Skrur på musikken i bilen, og akkurat da traff kveldssolen rett i ansiktet mitt akkuratspillte Jerry Lee Lewis; you are my sunshine. Akkurat da han sang sunshine så traff solen meg.

En gang jeg var i Riga og skulle ta bussen hjem fra stranden.

På vei ut til stranden som ligger ved Jurmala så kjørte jeg minibuss ut ditt, jeg så til min forskrekkelse at minibussen ikke hadde noen nød hammere til å knuse ruten side de var rappet. Etter å ha vært på stranden dagen lang, gikk jeg og kjæresten forbi en gate som Omnibus iela,(min bestefar drev de Blå Omnibuser) og der så vi at minibussen stod og ventet. Jeg sa: skal vi løpe opp og ta minibussen, også fikk jeg et innfell av noe og svarte av meg selv før hun rakk å svare; Jeg sa så: å la oss gå ned denne gaten og opp igjen også tar vi neste buss, og vi gjorde det. Vi tok neste buss, og da vi kom inn til byen fikk vi høre at den forrige bussen vi skulle egentlig ha tatt har kollidert kraftig. Glad vi lyttet til innfallet mitt om å å gå 300 meter ekstra.

Så samme kveld:

Jeg gikk en kveldstur rundt nabolaget der kjæresten min bor. Hun sa de driver med svart magi i sekthuset, og man burde brenne det ned. Vi gikk inn og la oss, men jeg hørte noe som knitrer ute. Jeg titter ut av vinduet og får se flammene stikke 10 etasjer opp i luften. Nabohuset til sekthuset hadde tatt fyr og truet med å brenne ned sekthuset også. Jeg gikk inn på rommet til kjæresten og sa nå må du ringe brannvesenet fordi nå brenner det. Jeg ble ikke trodd, men da hun så flammene ut av vinduet så ble det fortgang i sakene. Huset var overtent og vi gikk ut å så på ilden og kommenterte begge at vi snakket om at vi bare 30 minutter før hadde sagt at det bør brenne ned. Det var troll i jord, som man kaller det, det var ikke oss som hadde tent på huset, men det luktet brent av klærne våres fordi det var en stor brann i et trehus. Neste dag stod naboen på tv og sa til en mann ute i gaten at du skulle bare vist hvor mye svart magi som hadde vært i det forlatte huset.Du vet ingenting sier hun! Der hadde folk død av overdose og at huset var så ondt at det hadde selvantent av svart magi mente de.

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

Jeg kom hjem neste dag til Norge, det luktet brent av klærne mine fremdeles, og jeg kjøpte en pakke med svinestek som mikromat. Jeg tok svinesteken ut av pakken, og på pakken stod det «SVINESTEK» og det ordet brøt sammen for meg i mosaikk akkurat i da jeg satte den ovnen. Så ordet brøt sammen til Svi Ned og STEK. Døgnet i forrige gang ble huset svidd ned og stekt. Jeg kjente at det luktet brent av klærne mine i det jeg satte svinesteken i ovnen.

Jeg gikk på tirsdag en tur med en person i Ski på tirsdagen. Vi gikk frobi Ski kjøpesenter og jeg fortalte at butikken DNA kan være plassert der med reklameskiltet sitt DNA , fordi jeg hadde fortalt om DNA artikkelen min til denne personen (om at det ikke er nok data i DNA til å bygge menneske opp fra grunnen av) og sa at denne DNA artikkelen og DNA butikken kan være en del av historien ved at ting henger sammen, at det man snakker om det skjer også i verdenen rundt oss og at en del ting virker til å være styrt av høyere makter enn oss mennesker på denne jorden.

Så gikk vi videre nedover gaten og jeg fortalt om: brannen jeg hadde vært i og at jeg kom hjem og og at ordet svinestek gikk i stykker og ble til svi ned og stek, i det jeg putter den i ovnen og akkurat i da jeg sier stek, så rykker brannbilen frem, skrur på blålysene og drar /blåser i hornet og skrur på sirenene. Personen merker super symmetrien som inntreffer og lurer på om jeg er Jesus fordi det føltes som en guddommelig inngripen i livene til oss som gikk der fra en annen dimensjon. (men jeg prøver bare å følge de 10 bud til beste evne og gjøre hva Jesus vile gjort med sin neste og da ved å gå i Jesus sine fotspor skjer disse tingene ved å være som han)

Brannbilen slukket en bil brann ved Leonardo da Vinci-broen i ÅS https://no.wikipedia.org/wiki/Da_Vinci-broen
https://www.oblad.no/nyhet/follo-brannvesen/as/rykket-ut-til-bilbrann-pa-e18/s/5-68-180223

Bil = car på engelsk, car utales Sar (tsar) på russisk.

Leonardo da Vinci er kjent for bildet nattverden. Nattverden som viser Jesus hvor han har det siste måltidet med apostlene. Brannvesen – bra n(n for nøytralt) n (for eksempel1 ) også vesen. Personen i senter av bildet er Jesus.

https://no.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci

https://no.wikipedia.org/wiki/Nattverden_(Leonardo)

Kattematen

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane

Etter at jeg hadde døpt katten Smule så kom det en ny kattemat variant. Se bildet ovenfor.(Purina Pussi Sensations Chruncky) Det er vått kjøtt i pose, med små sprø topping = Chrunchy smuler som jeg tar på til sist. Smule vet det kommer mer mat, så han venter med å forsyne seg til jeg har lagt på alle smulene før han spiser maten. Som jeg sa til katten Smule: “alt i livet var planlagt ned til minste smule.” Smule er også Chruncky god katt. Han tigger ikke, mjauer ikke, løper ikke rundt i benene på deg, han bare sitter pent og venter ved matfatet rundt kl 18:00 hver dag. Veldig rydding katt. Har til og med dressert den til å si ja og nei.

Norway spiral
se her: https://en.wikipedia.org/wiki/2009_Norwegian_spiral_anomaly

https://no.wikipedia.org/wiki/Det_spiralformede_lysfenomenet_i_Norge_i_desember_2009

Jeg tenkte på hva en jente hadde sagt til meg, hun sa: Jeg vil alltids være med deg. (I will always be with you) Det ringet i hodet mitt de ordene så jeg: skrev det ned på et papir og tegnet en spiral.

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse I will always b e wtih you

En slik tegning som ovenfor tegnet jeg 8 desember 2009. Jeg drømte den påfølgende natten om noen bokser/laberynter som jeg måtte forsere nede ved Helsfyr T-bane stasjon. Så drømte at jeg reiste opp til Furuset, jeg stod ved fotgjenger broen som går over motorveien. Noe sa til meg at se mot vest noe stort kommer til å komme på himmelen da jeg så utover hele byen fra den høyden. Jeg så ingenting spesielt og våknet av denne .

Neste dag 9 desember viser det seg at noe har skjedd på vest himmelen. Se youtube videoen ovenfor The Norway Spiral video. Den spiralen sies å ha syntes fra Bergen til Tromsø. Et stort himmellegeme. Gjærtegn. https://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%A6rtegn

Jeg drar opp til Furuset litt senere og da jeg kom til broen over motoreien så spiller Led Zepplin Stairway to heaven, i radioen i bilen, se Youtube/ bilde under: Furuset kan tydes :For u se t = For you see cross – for deg se korset/jesus.

Det virker veldig religiøst, fordi de skylte på at den spiralen var en rakket fra Russland som hadde feilet.Jeg tror ikke på den forklaringen etter hva jeg har opplevd, Jenta som sa at: “jeg alltids skal være med deg” jeg vet at hun kommer fra østblokk land. Rakettens opprinnelse kom fra Østblokkland mente myndighetene, bare at den ble høyst sannsynlig skutt opp i Atlanteren.

Det er mye musikk som kan spilles baklengs og ha skjulte budskap i dem. https://www.youtube.com/watch?v=myUyWOvm1WM

https://no.wikipedia.org/wiki/Det_spiralformede_lysfenomenet_i_Norge_i_desember_2009

Musikkvideon til Lady Gaga – Paparazzi har også en spiral i seg, hvor det symboliseres som Odin med et øye, som hun forgifter, Kors og lyn(Jesus og Tor med hammeren) i ørepynt.

Verdenen er altfor bra laget.

Etter den raketten som jeg mener omhandlet den jenta som hun sa at hun skulle være sammen med meg, har også en annen betydning i (ord og handlinger kan tolkes og ha flere betydninger,)mosaikken min, hun kom fra Ukraina, https://www.youtube.com/watch?v=RBumgq5yVrA

Musikkvideoen av Passenger: “Let Her Go” har i bakgrunnen fargene til det Ukrainske flagget. Låten har nå bare 2.4 milliarder visninger på www.youtube.com

Religiøs opplevelse som vekker i Moss den 23 januar 2017

Denne historien er uten sidestykke siden 2000 år siden helt tilbake til Jesus sin tid, har ikke noe så ekstremt skjedd som har vært dokumentert. Denne historien er sann, ikke en detalj er trukket fra eller lagt til ekstra i historien.

Tor med far Knut Erik reiser fra Son til BilExtra i Moss for å kjøpe noen bildeler. Tor er i norrøn mytolgi Odins sønn. Knut Erik betyr knuten til den evige herskeren. Tor er kjent som Tor med hammeren, representerer lynet.

De kjører nedover Vogts gate som betyr vokterens gate. Stikkord: Tor og Ne for ned. Tornekransen

Tor med hammeren er den norrøne værguden med lyn og torden. Hammer er som et kors så det kan også symbolisere Jesus. Knut Erik betyr knuten til den evige hersker.

Der ligger det en mann død til venstre i veibanen som får hjertekompresjoner av ambulansepersonell rett ved rundkjøring som kalles kransen.

Far sier her har det vært en påkjørsel av fotgjenger dette er ikke noe særlig å komme opp i. Tor svarer nei det er det ikke.

Vi kjører rundt rundkjøringen og parkerer ved BilExtra og går bort for å se. Se vedlagte bilder.

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

Det står en politimann og en ambulansemann og prater med en sivil person til venstre ved bildet. Tor går til høyre i bildet mot politibilen og får bare vagt med seg at en av de 2 offentlige tjeneste mennene går bort fra den sivile personen som nå er ute av synsfeltet. Da hører jeg en av de offentligtjenestemennene si: Gratulerer han er død. Et adrenalinrush av en annen verden går igjennom meg da det betyr at dette må være en skikkelig heit kriminelle scene da de sa gratulerer han er død, var det en etterlyst broren til Osama Bin Laden de hadde skutt som skulle sprenge en barneskole i Norge?, eller hadde Tor hørt feil da det varbil trafikk i mellom dem. Kanskje de hadde sagt Gratulerer han er ikke død, det er mer riktig fordi en offentlig tjenestemann skal ikke si Gratulerer han er død.

Tor ringer Moss Avis som kontakter politiet. Der får de oppgitt at han hadde fått et hjerteinfarkt, men var nå ved live. Adrenalin rushet satt ennå i kroppen og derfor begynte man å studere sammensetningen av situasjonen som ikke virket riktig, blant annet var 3 ambulanser for 1 mann som lå nede da vi kom, med en politibil. Mannen var helt livløs da han ikke responderte på hjertekompresjoner. Ambulansepersonell er trent de gir ikke hjertekompresjoner på en person som har puls, så det faktum at han må ha vært død er en nesten ufravikelig.

Så snakker Tor med en venn som forteller han hva rundkjøringen heter “Kransen” og da detter alle bitene på plass.

Tor går ut på Google Maps og finner følgende:

https://www.google.no/maps/place/Kransen,+1531+Moss/@59.4325997,10.6600249,17z/data=!4m5!3m4!1s0x46414d610c415a19:0xbe855a2b7c16d9db!8m2!3d59.4335218!4d10.6592417

Rundkjøringen heter Kransen. Tor kom ned Vogts gate – vokteren gate og ned kransen. Tornekransen slår inn. Tor Ne Kransen. Krans er noe man legger på graven for å pynte, eller kransen av torner som Jesus hadde på hodet.

Mannen døde ved tornekransen, og ble gjenopplivet ved kransen. Kransen på sykkel er noe som overført kraft til hjulet. Mannen lå ved forhjulet og fikk hjertekompresjoner, forhjulet på en bil har en ABS krans. Kransen til Jesus er et religiøst symbol for lidelsene til Jesus og spått og spe.

Mannen døde ved kransen, og ble gjenopplivet ved Jesus kraft. Kransens kraft.

Man må finne denne mannen som døde og høre hva han har opplevd i livet og se om han har fått noen syner, visjoner eller sett lyset.

Tor er helt sikker basert på tidligere religiøse hendelser og opplevelser at det ligger noe i denne naturen hvor veinavnene i Moss som er skapt av folk med hjelp fra Gud eller Djevelen eller et system som prøver å fortelle noe slik som denne historien hvor mannen døde og ble gjenopplivet ved kransen, samt hans egen betydning av navn kommer til å sjokkere leserene:

Det står skrevet:

Når Menneskesønnen kommer 
23 Om noen da sier til dere: ‘Se, her er Messias’ eller: ‘Der er han’, så tro det ikke!24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. 25 Nå har jeg sagt dere det på forhånd!26 Om de altså sier til dere: ‘Se, han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut, eller: ‘Se, han er i et rom der inne’, så tro det ikke. 27 For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 28 Hvor åtselet er, vil gribbene samles.
    29 Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. 31 Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre. 

Tor (med hammeren) som representerer lynet, kom kjørende ned Vogts gate til kransen fra øst til vest retning Jeløy. 27 For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 

Hammeren er også formet som et kors!

Se på kartet over Moss. Der kan man se en hammer mellom Skoggata, Holteløkka, Fleichersgate og kirken i Kirkegata, Metodist kirken i Moss. Moss helsestasjon er i det bygget som viser hammeren på kartet.

Fleichers gate betyr slakterens gate.


Fleichers gate er Jiddisch og betyr slakterens gate.

Fleischer (or Fleisher) is a common German and Yiddish family name. Its literal meaning is “butcher“. Other German family names with the same meaning include Metzger, Mezger, Fleischman, and Fleischmann.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fleischer

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/like-a-lamb-to-the-slaughter

Like a lamb to the slaughter

If someone does something or goes somewhere like a lamb to the slaughter, they do it without knowing that something bad is going to happen and therefore act calmly and without fighting against the situation.

I Jerusalem så har du sikkert sett plakaten Like a lamb to the slaugheter som henger på vei til Golgata.

http://biblehub.com/isaiah/53-7.htm

Som om dette ikke er bevis nok for at det ligger noe systematisk bak dødsfallet og gjenopplivelsen ved kransen i Moss så se de andre navnene på gatene der.

Kirkegaten

Kongens gate

Høienhaldgata.

Thorneløkkeveien = Tornekransen/løkken til Jesus.

Værlegate ( Vær = tor med hammeren)

Skoggata (Tors etternavn Bjerke har noe med bjerkeskog å gjøre)

Gudes gate!

Prinsensgate

Kong Christian Fredriks plass – Tor heter også Fredrik.

St Mikael katolsk menighet

Arena, Moss kirke- og kultursenter

Moss menighetskontor

Andre butikker:

Vinmonopolet – og Kiwi i nærheten av Gudes gate = Det vil si at brød og vin som omtales som til Kristi legeme og blod i nattverden.

Clas Ohlson = Ohl = ull betyr lammet, sønnen Jesus:

Kan bety fonetisk: Clas = Slash kan bety : Slakt ull sønn.

Son ligger nord for Moss, Son kan være englesk som betyr sønn på norsk.

Eller :
Glass ull sønn:

Eller Class – utales Slash på engelsk som betyr skråstrek på norsk- skråstrek Ohl son som i korset under har en skråstrek i seg ved føttene til Jesus som symbol for at den personen til venstre for Jesus gikk ned til helvete og den personen til høyre gikk opp.

Ikke blitt religiøs ennå? Vent å se hva som skjer i verdenen dette er ikke slutten

Det kommer mer!

BilExtra som Tor skulle til:

Mosaisk kan det brytes ned til og  bety bil = car = kan uttales Tsar på russisk , E = eg/ er/

Tsar jeg,  X = Jesus,   T = korset , Ra = solguden Ra fra Egypt

Ikke bare ligger BilExtra i Fjordveien, som går pararellt med fjorden utenfor Moss, men det ligger også en VVS baderoms butikk ved rundkjøringen kransen som har 4 armer akkurat som korset. I Fjorden bader man i derfor Baderoms butikk i Fjordveien.

Detaljer: I Detaljer ligger det detaljer i flere lag! Som beviser ting i mengde omfang av detaljer satt i system og symmetri til en historie med ting, bilder, gatenavn, steder, personer, hendelser som forklarer en kosmisk historie.

Andre religiøse symboler kan leses her: https://www.religion.dk/viden/oversigt-over-kristne-symboler

Den som lever får se mye mer!

Noen kaller dette super information symmtery, Synchroncity, super intelligent structure.

Noen kaller det tilfeldigheter, men jeg mener det ikke er det basert på energien man føler når det inntreffer.

Mandag 16 Juli 2018 – en tur i butikken for å kjøpe fruktchampagne.

Handlet fruktchampagne brus i den lokale butikken. Gikk ut av butikken, åpnet bakdøren for å sette varene inn i bilen, smeller den igjen, og akkurat i samme øyeblikk som jeg smeller den igjen spiller det på iPhonen min Andrew Lloyd Webber – Tell m on a Sunday: Synger: don’t get drunk and slam the door. Nå blir man ikke full av champagne brus, men av champagne med alkohol kan man bli det.

En gang jeg var i byen:

Jeg stod ved nasjonalteateret, så sa jeg: Vi lever inne i et informasjonssystem. Så rett etter å ha sagt det leste jeg reklame skiltet til Aftenposten som har som slogan: Det er å godt å vite.

Det er godt å vite at man lever inne i et informasjonssystem. Gud eller systemet er ikke dødt.

12 august 2016 kl 17:45

Ved siden av radioen har plassert et sett headsett til iPhone. På esken står det THANK YOU, this is the beginning of a love story.

Radioen P9 spilte Beatles – all you need is love. Samme topic som på esken, Love story. All you need is love.

30 juli 2016.kl .01:50

Radio P9 Retro spiller Van Morrison – Moondance

Månen gikk nettopp opp på himmelen da.

Mandag 30 juli 2018 kl 16:55 All by my self.

Skrur på radioen, P9 Retro spiller Eric Carmen – All by my self.

Ved siden av radioen denne gangen lå en pakke med solsikke frø fra SOS Barnebyer som jeg har fått som gave siden jeg donerer penger til SOS barnebyer. Alle barn har rett til å blomstre står det på pakken, med bilde av et barn på. SOS barnebyer er jo for foreldreløse barn. De barna er all by my self.

På kvelden den 25/9-2018:

Kjører en tur ned til Son for å møte min venn som skal være forlover. Jeg har med i bilen forlovererklæringen han skal signere på. Mens jeg kjører for å gjøre denne ene tingen hører jeg på musikk i bilen. Lady Gaga spiller sangen: Born This Way. Hun synger; “’Cause God makes no mistakes, I’m on the right track, baby I was born this way”. Akkurat I den hun synger I am on the right track i det jeg kjører ned for å få forlovererklæringen signert til bryllupet mitt så ser jeg ned på jernbanesporet ved Sonsveien stasjon og der passerer toget på vei til Oslo. I am on the right track i livet.

En dag etter 25/9-2018:

The Pussycat Dolls spiller sangen – Don’t Cha ft. Busta Rhymes – YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YNSxNsr4wmA . Katten Smule sitter og ser på meg, og jeg sier til Smule: Du er en pussycat doll. Han blinker med høyre øye som om det betyr right for riktig igjen.

I april 2006 var jeg i Ukraina.

Jeg spiste mat på en restaurant i Kyiv sammen med (ei hot person) tolken min som het Olga. The Pussycat dolls spiller sangen – Don’t Cha ft. Busta Rhymes – YouTube på radioen: Don’t cha wish your girlfriend was hot like me? det passet perfekt.

https://www.youtube.com/watch?v=YNSxNsr4wmA .

Jeg sier den spiller i Norge også på radioen og hun svarer sexy det er en hit her i Ukraina også. Olga baklegs betyr a Glo(glør f.eks som grill køl) en glo, og hun var varm, og bodde i en gata som het Komarova som også er en vulkan som heter det et annet sted i verdenen. Vulkaner har hotte rødglødene glo som spruter ut.

Onsdag 7 /11-2018

Katten Smule ligger på toppen av Sofaen, koser ser og maler. Jeg klapper han og sier du er snill katt, han blinker med høyre øye igjen til hva jeg sa.

En annen gang rundt 2011:

En annen gang da jeg hadde katten Snipp så sa jeg til Snipp under foringtids: Hva hvis vi prøver å ikke mate katten i det hele tatt! går det bra tror du? Katten ristet på hodet som den sier nei.

En annen super symmetri i landskapet.

I valdres, ved Vaset ligger Ålfjell. På ålfjell er det en dragehytte, jaktslott kalt Soria Mora. Den har drager og åler stikkende ut fra alle kanter. Veien opp til hytta går i sikk sakk oppover fjellsiden som en ål. Hytta ligger akkurat som sagnet bak syv blåner fra roten av Jotunheimen, og syv blåner den andre veien vestover også. (blåner blå fjell fordi de er så langt unna.)

Antar I denne hytten skrev Edvard Grieg Dovregubbens hall: Edvard Hagerup Grieg (født 15. juni 1843 i Bergen, død 4. september 1907 samme sted) var en norsk nasjonalromantisk komponist.

https://no.wikipedia.org/wiki/Edvard_Grieg
https://no.wikipedia.org/wiki/I_Dovregubbens_hall

Da jeg så at USA og Canada sett opp ned ser ut som hodet på djevelen som er kappet av rett opp fra Nordkapp fra Russland hvor Europa og Asia er overkroppen, Hvor Afrika og sør Amerika er beina på djevelen som er blitt kappet i to, hørte jeg på Dovregubbens hall. Ordet Dovregubbens hall brøt sammen til Do(du) Vred Gubben hall. Du vridde gubben halv eller du vred gubben hall.

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse


Sent 1986 til tidlig 1990 tallet hvor vi bodde før på Lørenskog, hadde vi en nabo som het Olsen. Jeg var i 1986 bare 6 år gammel. Så jeg kalte naboen for Olsen Banden. Mor syntes det var morsomt, de var et hyggelig eldre par med en voksen sønn. Lite morsomt var det for mor da og møte dem siden da det viste seg at de faktisk var kriminelle senere, sønnen ble tatt for spritproduksjon og for å stjele skrik maleriet og annet. Og jeg hadde kalt dem for Olsen banden. Det er som tatt ut av en film.

Det jeg sa åpenbarte seg som virkelighet siden. Mor glemmer det aldri.

Noen år senere, så kjøper vi en galopphest Lovely Chance heter den. Den hadde vært i trening hos en trener som het Christofer Thomas i Skoger. Så vi satte hesten i trening der igjen. Da jeg dro ned ditt for å ri på den selv mens den var i trening, så fikk jeg vite at eieren av stallen og gården som hesten stod på også het Olsen. Han var venn med naboen min som het Olsen som stjal skrik maleriet. Olsen i skoger var også en kunstsamler. En liten verden.

Dette er ikke en symmetri men interessant likevel. En kveld satt jeg på gulvet og puslet med noe i peisestuen nede. TV’en stod på NRK. Jeg ser ikke på TV’en men jeg hører den bryter inn med en ekstra nyhetssending. Janco kabel TV (https://no.wikipedia.org/wiki/Janco ) hadde vi på den tiden. Dette skjer på kvelden, Jeg hører at NRK meddeler at Kong Olav har gått bort. Jeg løper opp til kjøkkenet og forteller mamma at: Kongen er død. Hun var da midt i å ta ut bakkels ut av ovnen, og hun mister dem i bakken så de kollapser, det blir hun sint for, men hun ble virkelig sint da hun stormet bort til TV’en i andre etasje og det var ingen nyheter om at kongen var død, ikke på noen av kanalene og ikke på tekst tv heller. Jeg fikk streng beskjed om at jeg kunne ikke komme å si slikt og jeg måtte gå på rommet mitt og skamme meg. Jeg fortalte at jeg virkelig hadde hørt det på TV.

Neste dag om morgenen kommer sjokk beskjeden i avisen Aftenposten. Kongen er død, stod det med svarte bokstaver over hele forsiden.

Det var virkelig. Det var ikke tull. Mor av sjokkert over hva jeg hadde sagt dagen i forveien og hva som stod i avisen dagen etterpå.

https://no.wikipedia.org/wiki/Olav_V

I oktober 2018:

Jeg hadde parkert bilen utenfor en blokk i Riga. Da jeg skulle ut i butikken å kjøpe noe, så rygget jeg ut av parkeringsplassen og sa til meg selv, denne plassen vil bli tatt av noen andre før jeg rekker tilbake. Bilen som stod ved siden av hadde et registreringsnummer som begynte på JA xxxx. Det svarte med ja på at plassen kommer til å bli borte. Da jeg kom tilbake var plassen tatt av en annen bil.

I Riga en gang mellom 2015-2017.

Jeg går ut for å dra i butikken igjen. Utenfor leilighet stod det en våt paraply oppslått til tørk, og på den stod det RA MAX – lets play. Det betyr Gud maks la oss leke/spille.

Jeg forstod at noe kom til å skje med super symmetri rett etterpå. Jeg går ut og tenker på at på barneskolen min så fikk unger godteri av rektor hvis de hadde slåss, noe som ble ekstra slåssing ut av fordi alle ville ha godteri. Jeg tenkte for meg selv at de skulle ikke ha godteri de skulle hatt juling. JA leste jeg på bilskiltet igjen på samme parkeringsplass. En slags brutal humor i saken.

7 April 2019 ca kl 15:00

Jeg sitter foran pc en og hører på Zara Larsson – Uncover (Official Music Video) https://www.youtube.com/watch?v=U-PXEe-qeK4

Hun synger: In the daylight, in the daylight, When the sun is shining.

Akkurat hvor hun sier sun is shining løftet jeg blikket over pc skjermen og solen strålte rett i ansiktet mitt. Når jeg etterpå kl 16:40 skriver dette så lyste solen opp igjen bak en sky.

En gang før år 2011.

Snakker med en jente fra Ukraina på skype, og forteller at jeg har vært i Ukraina før og forteller om korrupsjonen som er der som hun bekrefter, og jeg viser henne på skype video 2 Grivna (UAH) sedler som er verdt ca 60 øre nå. Jeg sier jeg ser at det er et stort svart marked for bruder i Ukraina. Jeg spøker med at jeg kan kjøpe deg for 2 grivna, hvor hun svarer du får ikke kjøpe noe for det og ler.

Etterpå kom låten https://www.youtube.com/watch?v=qMxX-QOV9tI Price Tag av Jessie J.

Hvor hun synger: We’re paying with love tonight

It’s not about the money money money

We don’t need your money money money

We just wanna make the world dance

Forget about the price tag

Ain’t about the uh cha-ching cha-ching

Ain’t about the yeah b-bling b-bling

Wanna make the world dance

Forget about the price tag

Well keep the price tag

And take the cash back

En gang jeg ikke husker når:

Jeg hører på Suzanne Vega – Luka https://www.youtube.com/watch?v=VZt7J0iaUD0

Hun synger:

My name is Luka

I live on the second floor

I live upstairs from you

Yes I think you’ve seen me before

If you hear something late at night

Some kind of trouble, some kind of fight

Just don’t ask me what it was

Just don’t ask me what it was

Just don’t ask me what it was

Akkurat da hun synger: if you hear something late at night, some kind of trouble some kind of fight, så hørte jeg noe bråk i etg over meg.

Kanskje var det katten som lekte med vannskålen sin på kjøkkenet, eller var det Suzanne Vega som Luka som var på besøk?

Alt i livet mitt virker planlagt av en superkraft som går foran og skriver hvordan programmet for neste dag skal være for personen som kommer etter. Jeg har mye mer jeg kunne skrevet om men jeg husker ikke alt og det tar tid å skrive det ned.

Er det noen andre som har hatt lignende opplevelser så ta kontakt.

Jeg kjøpte til kjæresten min et par oppladbare lommelykter fra Clas Ohlson, med et lite nødlys som tenner seg i mørket hvis strømmen går.

Da kom låten Jessie J – Flashlight (from Pitch Perfect 2):

ca 523 millioner visninger har den musikk videoen per Torsdag 18 april 2019

Ta foreksempel Troikia sjokoloade, er det noen skjulte betydninger her:

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

Nidar Troika kan oversettes til Ni = 9 tallet til Gud. Da =den gang da, eller på russisk betyr da ja. R = er. Gud ja er! Tro i ka= hva. Tro i hva?

Trippel Nytelse; Faderen Sønnen og den hellige ånd = treeninghetslæren.Rødt hvitt og blått på pakningen, akkurat som fargene i det norske flagget, kanskje fordi det er et norsk produkt.

En ting på et språk kan bety noe annet på et annet språk, desto mer språk man lærer desto mer kan man lese betydnigen av et annet budskap, ikke mellom linjene, men mellom og over språkene.

Det å se inn i framtiden har jeg en modell av! Jeg lagde tegningen under:

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

Etter jeg lagde den kom overskriften på aftenposten slik: Det er vanskelig å se inn i framtiden, men ikke umulig.

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

En annen super symmetri er at det ser ut som landmassene er formet for å danne et bilde fra luften av Gud:

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse
Bilde av Storbritannia ser ut som en kanin som sitter opp, Halen er det hvor teksten Storbritannia er
Helt nord i bildet så ser man ørene peker fremover, under der er hodet som peker mot øst.
Ved siden av ser man Irland som ser ut som en fugl som flyr. Det er mange slike bilder rundt jorden, det gjelder bare å lete og bruke fantasien.Dette innlegget er Ikke en supersymmetry ennå som jeg vet, men jeg drømte at solen hadde skrevet denne sangen “Sunshine Reggae” av Laid Back og sendte musikk og tekst telepatisk til artistene som materialiserte den:


Jeg går klokken 14:22 Onsdag 3 april 2019 mellom fars hus til mitt hus på en landevei.

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

Da spilte John Denver Take me home country roads i min iPhone.

For en perfekt match. Se den landelig veien i bildet ovenfor som jeg gikk på og hørte på musikken under:

Mer Super Information Symmetry kommer snart er jeg sikker på!

Takk til den som lager disse avanserte Super Information Symmetries i mitt liv, Veldig underholdene og eksepsjonelt god disiplin.

Jeg heter Tor Fredrik. Tor betyr værguden Tor fra norrøn mytologi.

Jeg spilte denne låten: The Weather Girls – It’s Raining Men (Video)

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

Tor hadde sikkert vær jenter siden han var vær guden. Hi, hi we’re your weather girls
(derfor bør du søke på betydningen av xxx navn på internett og se om forklaringen stemmer overrens med hva/hvem den personen er for deg og/eller andre.

Men som de viser på plakaten i musikk videoen: står det ” 10:30 News” og synge:r Cause tonight for the first time (first time)
Just about half-past ten (half past ten)

Samtidig så jeg på det skiltet som de sang det, og klokken var 10:30 da.

Hi, hi we’re your weather girls
Ah-huh
And have we got news for you
You better listen
Get ready, all you lonely girls
And leave those umbrellas at home
AlrightHumidity is rising (uh rising), barometer’s getting low (oh low, girl)
According to all sources (what sources now), the street’s the place to go (we better hurry up)
‘Cause tonight for the first time (first time)
Just about half-past ten (half past ten)
For the first time in history
It’s gonna start raining men (start raining men)

En annen gang spilte denne musikken: The Pussycat Dolls – Don’t ChaKatten Smule satt på gulvet ved trappen og logret i takt med musikk, hvor jeg sier til han: Du er en pussycat doll, hvor han blinker ja riktig med høyre øye tilbake til meg.

27-06/2019 To Gode Naboer.

Jeg var i stallen og der kom det opp temaet religion og hva man tror på. Der sa jenta som bodde i nærheten av meg at du tror ikke på noe Gud. Jeg lot være å svare, og jente sa jeg tror på meg selv. Jeg tenkte /vet at man må tro på Gud/Jesus, menneske får ikke noe særlig til uten Gud og jeg tenkte inni meg telepatisk til jenta, du vet du trenger minst 2 fungerende hjerneceller til å utveksle en tanke, og du har bare en, den kommer du ikke langt med, du trenger å låne en av meg for å forstå og for få livet til å fungere. Akkurat da jeg tenkte det fikk jeg telepatisk svar fra Jenta “To Gode Naboer, hvor hun tegner et bilde i fantasien min at vi lener hodene våres inntil hverandre akkurat i det jeg ser reklameskiltet i bildet under; “To Gode Naboer”

Bilde av 2 hus som lener seg på hverandre er logen til: TO GODE NABOER – 2 fungerende hjerneceller!

To Gode Naboer
TO GODE NABOER – Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane

Alarmen i bussen: 30/6-2019: Søndag natt til Mandag morgen tok jeg bussen ved 12 tiden om natten hjem fra Oslo.

Bussen hadde en defekt sensor for bagasje lukene som var lukket men sensoren leste feil. Denne pipelyden i bussen måtte jeg og andre hører på hele veien hjem, Det var bus for tog da det var arbeid på toglinjen.

Da jeg hørte og så alarmen (lyste rødt på dashbordet) da vi begynte å kjøre så sa bussjåføren at beklager at må høre på den, jeg tenkte da på låten til Dire Straits Dire Straits – Industrial Disease (1982) hvor de synger: Warning lights are flashing down at Quality Control

” Somebody threw a spanner and they threw him in the hole ” Betyr: to do something that prevents a plan or activity from succeeding: Bus for tog som er hindret.

Jeg satte på meg headsettet og spilte låten:

Det at warnings lights are flashing kan ha betydning fra tidligere på søndag morgen ved rundt 9 tiden da jeg gikk mot kirken for å delta i Gudstjeneste. Jeg gikk oppover Akersgaten passerte forbi Deli de Luca  mens jeg så på nett tv at Trump besøker og går over til Nord Korea og møter Kim Kim Jong-un. https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/JoLM18/trump-gikk-inn-i-nord-korea-moette-kim-jong-un

Jeg tenkte hvis det skjer noe der så en atombombe som går av så mister verdenen 2 statsledere og de som er der vil merke et skarpt lys og varme fra øst hvis en bombe går av. Akkurat da passerer jeg krysset med bygningen som skjulte solen, , hvor solen står i øst og er både varm og med skarpt lys(det sies jo at solen er en kjernefysisk reaksjon.) Rart at dette skjer ved regjeringskvartalet som allerede er sprengt . Skal det smelle på nytt i Norge?

Tollpost Globe – en sommer

Jeg kom hjem fra utlandet og landet på Gardermoen.

Jeg satt meg inn i enn buss fra Flybussekspressen på Gardermoen. .

Vi kjørte fra Gardermoen, og høyre fil gikk veldig sakte. Vi kommer til en lastebil fra Tolpost Globe som går sakte i høyre felt.På den står det “alltids i forkant” Det betyr at de lager køer? ikke sant? siden det står alltids i forkant, men nei her kommer det: Vi kjører over i venstre felt og jeg sier “nå kommer det(jeg føler når det skjer noe spesielt) foran Tollpost Globe lastebilen er det en campingvong trukket av en bil, som alltids lager køer på norske veier, fordi de ikke har lov til å kjøre fortere en 80 km/t på motorveien. 2 fluer i en smekk på alltids i forkant – både lastebilen og campingvognen.

Døren: Mandag 01/07.2019* 22:10

Jeg hører på: Suzanne Vega – Luka

Hun synger i huset hjemme hos neg via youtube.com

og her er teksten hun synger: Yes, I think I’m okay
I walked into the door again
If you ask that’s what I’ll say
And it’s not your business anyway
I guess I’d like to be alone
With nothing broken, nothing thrown

Akkurat da hun synger i walked into the door again, så dytter jeg døren opp med kroppen på vei ut av huset , jeg brukte ikke håndtaket da døren ikke var helt lukket.

🙂

Takk til den som lager disse svært underholdende Super Infomrmation symmetries

Mandag 1/7-2019 – klokken 09;58- Blodprøven ved Moss Sykehus.

Jeg setter meg ned og ser skiltet “Blodprøvetakning”

Den opprinnelig betydningen faller bort og ordet blir; Blods Prøve takning blir til: taaker opp i taket(stanger i taket)) , eller motsatt sykehuset snus opp ned på hodet og takaker som en bil som velter på hode:

Blodprøvetakning

en tredje betydning traff meg også; blods prøve ta king (ta kongen)
En fjerde betydning blodspruten taker (blodspruten spruter opp i taket)

Et ord kan ha mange betydninger i mange forskjellige sammensetninger. En annen kan være at blodtrykket er så høyt at det står i taket!

Musikkspiller: iPod shuffle 4G – April/mai 2011 og Sinnet makt og dets hemmeligheter(bok)

https://no.wikipedia.org/wiki/IPod_shuffle

Jeg var på reise i april-mai 211 på toget igjennom Sverige og jeg satt med ryggen med kjøreretningen.

Jeg tenkte da alt i motsatt struktur, revers blir forover, opp ble til ned, framover ble revers,. Lys blir mørket, mørket blir lys. Vondt ble velbehag, velbehag ble vondt.Jeg snudde hele hjernen på hodet, hele periodetabellen snudd på hode.(anti-materie)

Jeg kom på at hjemme ligger iPoden oppe på boken “Sinnets Makt og dets Hemmeligheter. Jeg husker at i 1995 at jeg sa til forskjellige mennesker rundt meg at i framtiden kommer det en spiller som bare 1 cm tykk og på størrelse med et frimerke som kan lagre hundrevis av sanger. på den. Da tenkte jeg i baklengs Apple iPod ble Dop i elppa. elppa (elektrisk far/elektriskgitar som han spiller på) hørtes ut som leppa. At det var dop i leppa mi (selv om jeg ikke bruker stoff) som formet ordene mine om hva framtiden skal bringe, og slik ble virkeligheten som spådd. Shuffle blir elffhus – elf = alv hus.

Det viser at det man tenker det blir til, derfor boken sinnets makt og dets hemmeligheter, og derfor lå iPod produktet underbevisst plassert på toppen av den boken for å illustrerer hvor stor skaperkraft det er i denne verdenen. Liten ting – stor historie.

I am on my way – Tirsdag 14:48 hjemme.

Jeg var i hagen og tenkte nå går jeg bort til fars hus.

Jeg hører på The Proclaimers – I am on may way

Jeg tenkte jeg må snu å låse huset mitt hvis jeg skal bli lenger borte, jeg snudde for å gå tilbake. Akkurat da de sang “I took a right, I took a right turning yesterday” så snudde jeg til høyre for å gå tilbake og låse huset i samme øyeblikk som de sang.

Lyrics:

I’m on my way from misery to happiness today
I’m on my way from misery to happiness today
I’m on my way to what I want from this world
And years from now you’ll make it to the next world
And everything that you receive up yonder
Is what you gave to me the day I wanderedI took a right, I took a right turning yesterday
I took a right, I took a right turning yesterday
I took the road that brought me to your home town
I took the bus to streets that I could walk down
I walked the streets to find the one I’d looked for
I climbed the stair that led me to your front doorAnd now that I don’t want for anything
I’d have Al Jolson sing I”m sitting on top of the worldI’ll do my best, I’ll do my best to do the best I can
I’ll do my best, I’ll do my best to do the best I can
To keep my feet, from jumping from the ground dear
To keep my heart, from jumping through my mouth dear
To keep the past, the past and not the present
To try and learn when you teach me a lessonAnd now that I don’t want for anything
I’d have Al Jolson sing I”m sitting on top of the world

Middag Fredag 19 July 2019 klokken 14:52

Jeg skal spise Indisk mat i dag klokken 19:00 (samme klokkeslett som dato dag og dato år, samme måned som klokkeslett som kan skrives 7), også dukket det g jeg så en side på vg.no forsiden som linket til nettet om Indisk mat: https://www.godt.no/oppskrift/7178/indisk-butter-chicken

På 1980-1990 tallet var det en danseskole nederst i Glenneveien i vel huset, på Rasta, Lørenskog kommune. https://digitaltmuseum.no/011012560924/elever-fra-richters-danseskole

Danseskolen heter Richter danseskole, som jeg gikk på.

Det var en bra match, fordi Richter betyr egentlig en skala å måle jordskjelvets intensitet på , og i samme etasje og etasjen under kunne man føle vibrasjonene av musikken og alle som danset i etasjen ovenfor. Richter betyr svingninger, (vibrasjoner høy musikk) og danserene svingte til dansen. https://www.youtube.com/watch?v=MggQSspSGU8

Alt i livet mitt er gjennomført med største stil.

Torsdag 1 august 2019 klokken 12:15- Madonna – Hung up on you.

En person på Øvrevoll Galoppbane sa til meg: “Jesus Madonna” da noe uvanlig ekstra sensasjonelt skjedde! Jeg tenkte på det i dag da jeg hørte på Madonna Hung up. Jesus Madonna Hung up (on the cross)

I videoen på 1 minutt : 42 sekunder synger Madonna “slowly” samtidig som veimerkingen er merket slow!

I dag mandag 19 august 2019 var jeg hos legen klokken 09:00

og jeg sa til legen at verdenen kan være simulert, f.eks jeg kan si kjør bil forbi, og en bil kom kjørende forbi vinduet. (legen smilte) Så sa jeg at medisin virker bare så langt som den har rekkevidde for, for eksempel hostesaften Cosylan stopper hoste (da hostet legen og stoppet å hoste og smilte igjen da hun ser sammentreffene), også må man til til et høyere system for å løse selve årsaken. De diagnostiserer, men det må et mye mer avansert program for å løse sykdommer. Det begynner med tankesettet. Hvis man tenker friskdommer istedenfor sykdommer som diagnose, hvis man tenker friskehus istedenfor sykehus har man kommer langt i å forandre sinnets syn på helse og virkeligheten, og hva som må gjøres for å oppnå det å komme til en bedre tilstedeværelse.

Mandag 19/8-2019 klokken 19:37-fra VG.no nyheter: https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/5d5ade52e3fabc0011f926c3

En hund falt ut av en bygård i Holtegata mandag kveld. Mannen som så at hunden falt ut av vinduet het Roy André Holte. Sammen etternavn på personen som navnet på gaten det skjedde i.

utklipp fra vg.no:

En hund falt ut av en bygård i Holtegata mandag kveld.

– Vi fikk melding 18.19 av en person som så en hund falle ut av vinduet. Det falt ned i Holtegata og var hardt skadet da vi ankom stedet, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth ved politiet i Oslo.

– Hunden ble erklært død på Veterinærinstituttet. Vi har vært i kontakt med hundepasser og hundeeier. Hunden var hjemme alene og det har blitt antydet at den kan ha blitt skremt, kanskje av torden. Det er en tragisk ulykke for de som mistet hunden sin, sier Engeseth, som understreker at de ikke har mistanke om noe kriminelt.

VG har snakket med Roy André Holte, som så hunden falle.

– Jeg gikk i mine egne tanker da jeg plutselig så en hund som falt fra himmelen. Det kom noen ut som snakket med politiet på stedet, sier han.

Hunden var en Berner sennenhund.

Jeg som skriver dette sitter inne i et skogholt. Etternavnet mitt er Bjerke; skog = kan være Bjerk

Akkurat da jeg skrev dette fikk jeg en melding på smarttelefonen: å høre fra Gud hver morgen.

Son sentrum – Vestby kommune – Akershus fylke:
Mandag 19 august 2019:

Son optikk: Son er sønn på engelsk. Son opp(i himmelen) tikk(tikk=flott insekt) men denne gangen er det sønnen i himmelen er flott. Fysioterapi er der ved siden av, ofte kalt “one mans medicine) Holder til i Sagaveien. Sagaveien kan bety 2 ting. Saga veien(sagde over veien) eller fortelling/eventyr/saga.

Kiosk og spill = Kiosk kan betyt Kristus i oss kristne og spiller på de sanne kristne til å gjøre bestemte ting.. Ved siden av Son Rammeverksted og galleri. Et kunst stykke.

Sløyfe på skiltet til Kiosk og Spill akkurat som tegneserie figuren: My Melody: sin sløyfe https://hellokitty.fandom.com/wiki/My_Melody

Jesus red på et esel, i dag er det oppgradert til hest på Rikstoto skiltet.

Se Rikstoto direkte sitte reklame skilt i son som har et bilde av en hest: Rikstoto kan bet y riks ChrisTO ChrisTO.s Riks Kristus Kristus ( Jesus, over hele landet.) Kan være eller er det bare resultatet av et mind game?

Sonsveien stasjon er jo også sønnen sin stasjon.

Noen skriver Soon med 2 oér , som betyr snart på engelsk, snart kommer sønnen/son. Soon Son, snart sønn, eller sønn snart. Kan vri alle veier på det.

Det er andre tegn på det er kodet inn at sønnen skal komme snart eller allerede er her:

Hold on i am comming. Eric Clapton spiller her sammen med B.B King. Eric betyr evig hersker, og hold on I am comming for for å utføre nåde av herren Gud og Jesus. Et vink om at herren kommer.

I låten under: I dream I had a good job and got really good paid. Eneste referanse har til det er Jesus som rir på et esel:(Riding with the king) At han har en vanskelig oppgave å frelse og redde alle menneskene som tror på han.
He’s on a mission of mercy (Jesus = Mercy) to the new frontier, He’s gonna check us all on out of here. (frelse oss ut fra denne virkeligheten og inn i himmelen). Up to that mansion on a hill Where you can get your prescription filled.

En annen som synger I Proclaimers I am on my way. Er herren på vei?

Torsdag 22/8-2019 klokken 17:33 Lynnedslag

https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/5d5eb5deb06b17001161db50

Sitat fra VG.no : Flere personer har omkommet og mange er skadet etter lynnedslag og kraftig tordenvær i Tatra-fjellene i Polen. Det skriver BBC, som siterer polske medier. Lynet skal ha truffet et turistfølge ved toppen av fjellet Giewont.

Tatra – T = korset at (@) RA(Gud fjellene) i Polen.

Torsdag 29/8-2019 Bad connection.

Jeg var i en Skype lyd samtale i dag klokken 07:27 hvor personen jeg pratet med sendte et videoklipp fra youtube.com -> https://www.youtube.com/watch?v=5IPJh0-Lowo

Jeg hadde mobildata på, og gikk inn i badet i kjelleren. Og da klarte ikke samtalen og video å strømme problemfritt pga dårlig dekning. Jeg var på badet = Bad = Bad connection, dårlig baderoms-forbindelse – baderoms forbindelse. Man kan si det er Bad å ha en Bad Forbindelse på badet. Velg og vrak i betydningen av det. Jeg hadde mobildata på hjemme fordi tordenvær hadde ødelagt bredbånd internett forbindelsen som WIFI nettverket er koblet til nå. Det er nå reparert igjen.

Mandag 9 september 2019: På toget

Jeg sitter på toget klokken 14:39 retning Oslo fra Sonsveien

En jente sitter ovenform meg og har en treningsbag liggende på gulvet som det står Puma på. Jeg leser det baklengs amup – Am Up = er opp, og da reiste personen og løftet opp baggen og gikk av på neste stasjon. Am up etter å ha vært nede!

Klokken 14:47 samme dag, samme togtur drakk jeg Coca Cola på toget.

og på siden av passasjer setet står det “nyt” som jeg leste akkurat da jeg drak colan.

Videre på tur i Oslo, tok jeg T-banen til Majorstuen.

Jeg står i midtgangen på t-banen fra Jernbanetorget til Majorstuen.

Ved neste dør unna meg til venstre så står det man med sin høyre skulder mot meg med et cover i venstre hånden.

Zara Larsson synger i headsettet mitt:

That’s when we uncover, cover, cover
That’s when we uncover, cover, cover

Når hun synger uncover så tar mannen et plastikk cover i høyre hånd slikt at jeg ser det, når hun synger cover så tar han det i venstre hånd så jeg ikke ser det. Dette skjedde 2 ganger etter hverandre. dekke over et dekksel/mappe med å skjule det skjulte og vise fram det skjulte.

Fredag den 13 september 2019 – Sylen, kroken og sofaen.

Jeg skulle reparere på en fjær i sofaen som hadde løsnet fra festet sitt. Da måtte jeg lage hull med syl for ny krok til å sette inn i hullet.

Ved siden av sylen lå det en bag fra Lyskroken. (under glassbordet) (det er lys i kroken)

Der lå sylen også. Lyskroken baklengs blir ne kork syl, eller nek ork syl. Ork hvilken syl? Amors piler(syl)i hjertet siden det er et hjerte på bagen?

Fredag 13 september 2019 – ca kl16:00 Coke

Jeg vasker kjøleskap og fryser, og i den anledningen blir det vann smeltevann på gulvet som jeg tråkket i med sokker. Denne historien er ikke så spesielt men verdt å ta med ordspillet til senere.

Jeg tar en pause med en Coke. C på russisk uttales S. Soke. Coke = Soaked på engelsk, Soaked =gjennomvåt og jeg var våt på føttene.

Hvis man blander russisk C som utales S så blir det fra Coca Cola til Sussa Sola.Eller Suca(sukka ) sola. Sukket solen. Den var så god at Solen sukket da den drakk den. ahhh.

Lørdag 21 september 2019 klokken 11:45: Etter Gudstjenesten. sted: Vår Frelsers ortodokse kirke – Akersveien 33- 0177 Oslo

Jeg startet iPhonen og den begynte å spille Lady Gaga – Always remember us this way:

Jeg kjente solen steke akkurat i det hun synger:

That Arizona sky burning in your eyes
You look at me and, babe, I wanna catch on fire
It’s buried in my soul like California gold
You found the light in me that I couldn’t find

Arizona sky er samme himmel som Oslo sky

Samme dag byporten shopping / Oslo S hovedingang. kl 12:19

Akkurat da jeg kom opp av rulletrappen klødde jeg på høyre hånd, da jeg leste butikkens navn: ICHI Hørest ut som itchy

Det er en kles butikk:

Håper plaggene ikke klør /itchying

ICHI – Kan bety “Jesus Hei” – IC =Jesus – HI./Hello

På toget hjem samme dag kl 13:23

Midt i nakken på setet foran meg står det “tur” også til høyre står det rei sen.(over på setet til høyre) T =korset =u=you -r = are
risen Kan bety T =korset/jesus u=you i =is isen Jesus are risen.

Christ you are risen

Det ligger hjernetrim og easter eggs rundt i hele verdenen ser det ut som bare er å oppleve med glede.

Torsdag 26 september 2019 optikeren

Jeg ringte farmor kl 16:08 i dag og ga henne et navn til en optiker på kjøpesenteret CC VEST. Jeg la på røret etter å ha gitt beskjeden.

Så skrudde jeg på en live nyhets video fra VGTV og hun som er på tv en kl 16:24:53 og den som taler da heter MS. SEWELL. fonetisk = Se vel=bra

Optiker Krohg Optikk er på kjøpesenteret CC Vest. CC= se se! vest.

https://ccvest.no/butikker/

En gang i løpet av det siste året – 2018 -2019

Jeg stoppet på Big Bite på Amfi kjøpesenter i Moss og kjøpe meg en Taco wrap.

Så gikk jeg videre inn i senteret.

Der kom jeg til en ny butikk som selger fersk ferdig dandert mat.

Der på menyen stod det taco og jeg så da videre på navnet til butikken: Déjä Vu

https://no.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9j%C3%A0_vu

https://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9j%C3%A0_vu

Nettop spist en Taco.

Son Tirsdag 8 oktober 2019 “OPEN”

Hvis man blander ord på flere språk så kan det ha en annen betydning i revers for eksempel.

Son (sønnen) sus (kyss) hi (Judas kysset)

Op en (sønnen i himmelen er opp fra bakken)

OPEN baklengs er NEPO et kan bety ne (ned) po (det blir avføring når man spiser mat) som kommer ned.

Take away er hva Jesus ble – han ble tatt bort fra sine apostler og fra livet.

TAKE AWAY baklengs: YAW A – EKAT

Yaw = JAW (kjeve) A (si A for å åpne munnen for å spise) e= Eg – Krist at.(at = her – tilbake) Jesus mette 5000 med SUSHI fisk?

Hjemme
10 Oktober 2019 klokken 11:41 – Good Vibrations

Jeg skrur på DAB radioen og der synger Beach Boys Good Vibrations. Det kan man delvis se på det blå displayet på DAB radioen til høyre. Radiobølger er en gang symmetry. Musikken er den andre symmterien., og teksten til musikken er den tredje symmetrien.

Radioen har radiobølger som er vibrasjoner i luften, Musikken har gode vibrasjoner den også.

PowerBeats 3 – Wireless headset er trådløse som er gode vibrasjoner igjennom luften, igjennom radio(Bluetootht) og vibrasjoner i høyttalerene i ørepluggene og de varer ca 12 timer med musikk som gir gode vibrasjoner før den må lades opp. Det er 2 ganger symmetri der. (total 5)

Til venstre står en Quwave (https://quwave.com) som sender “bra signaler ut i rommet ( radio – vibrasjoner) ” for helse og gir bedre velvære. 3 radioer =3 fluer i en smekk – 6 Super Informations Symmetries på en gang.

Søndag 13 Oktober 2019 – Madonna hung up

Jeg gikk en tur ut i stallen i dag og hørte på musikk i headsettet mitt

I det hun synger “hung” opp ser jeg møkkagreipene som er hengt opp på veggen!

I det jeg gikk videre inn i stallen henger et dekken og pose der i det hun synger Hung up.

I det hun synger hun ser jeg saksen som henger på veggen.

I det hun synger Hung up ser jeg akkurat da på leie tauet og en bag som henger på boks døren til hesten.

I det Madonna igjen synger hung up ser jeg en whiteboard tavle med brune tre dører som henger på veggen og der henger også to hvite støvmasker og en lommelykt som lyser henger også der i det hun synger hung up.