Artificial intelligence in healthcare

In the field of radiology – DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) – we can make Computer-aided detection (CADe), also called computer-aided diagnosis (CADx), in connection with RIS (Radiology Information System) and PACS (Picture Archive and Communication System) We can make this come thru. Why? Because a radiologist make maybe 10 000 examinations a year, and he can go blind on important details, that a computer will not “get tired”

It should be two systems doing examination, Computer or radiologist, radiologist and radiologist counter signor on diagnostic examination.

Matrise i denne verdenen

Verdenen er mer sammenkoblet enn hva du kan tenke deg!

Se denne: http://gcpdot.com/

http://global-mind.org/

Her er 2 nettsider som er veldig viktige prosjekter, som viser at når noe stort skjer i verdenen så begynner en random nummer generator spredt rundt omkring i verden og ikke produsere random nummer lengre. Ja det må være en matrise i denne verdenen da atomer får annet spinn på seg når noe skjer i denne verdenen.

En random nummer generator er bare en boks som produserer 0 og 1 i tilfeldig rekkefølge som et atom er. Random nummer generatoren sender målingens resultat til en pc som logger dette, sender det til en felles server som sammenligner med alle de andre random nummer generatoren.

Det er tegn på et Matrise som sammenkobler alle atomer eller et Matrix eller Gud. Jeg satser på at det er Gud bak disse resultatene.

System X

Hjelp oss å finne det skjulte systemet som blir kalt “system X” som skaper menneskekroppen og hvordan den kroppen fungerer og hvordan system X fungerer.

Ta kontant på telefon eller e-post hvis du har noen forslag, eller legg igjen meldinger i kommentarfeltet.

Et nytt paradigme

Det å bevege seg inn i et nytt paradigme er som å skrive en ny historie med annen virkelig hetshviten enn hva den forrige hadde.

For eksempel før hjulet var funnet opp var det mange som det er ikke mulig for eksempel å frakte disse varene langt.

Da vi fant ut at DNA er ikke “master koden” for utvikling av menneskekroppen, datt mye av medisin viten vi hadde i dag fra hverandre og tron på at menneske er er skapt innenfor et felt av guddommelig presisjon av veldig høy disiplin.

Det er ikke nok data i cellene fra mor og far, inkludert DNA fra egg og sæd. Ikke nok med kromosomene, ikke nok med blod, eller andre celler.

Det betyr at vi kan bevise at det er et skjult system som skaper menneske, basert på en enkel kode som DNA er hvor vi kan måle til hvilken genetisk tilhørighet i verdenen. øyenfarge, hudfarge, høyde, sykdommer, mens de avanserte tingene som bygger opp hele kroppen er et annet system som vi ikke ser. Sykdommer sitter lengre inn i materien, og felt forståelse må til for at det er et felt som holder kroppen oppe som må behandles, ikke DNA som alle har trodd, DNA er på en måte primær koden som livet starter med, men den er i følge mine beregning sekundær koden til en mye større første betydningsfulle koden i universet som lager mennesket fra bunnen av og lager dem opp før menneske fosteret var befruktet i mors mage. Altså som bibelen sier at livet planlagt

Jeg vet at det er en selvmotsigelse, men begge tilfelle kan være sanne, bare i 2 forskjellige systemers tidslinje.

Masseenergiloven E=mc2 var den største oppdagelsen i historien. inntil denne kunnskapen traff meg og andre. For den som forstår betydningen av hva jeg har skrevet om DNA tidligere er dette stort og det sprenger grensene de har laget for seg selv. Dette her med at det ikke er nok data i DNA til å skape kroppen opp fra bunnen av. vil bety mye for mange. Spesielt religiøst Det vil bare ta litt tid til for folk ser og forstår hvor stort system dette er, og det er ikke noe å le av hvor omfattende det hvor høy disiplin som er inne i bildet og som er planlagt og strukturert langt over den forståelse vi har idag.

Det betyr at vi skulle avanserer teknologisk og medisinsk fra nå av og de nærmeste 300 årene.

Les disse artiklene:

Vår forskning er basert på veldedighet fra vår egen lomme og andre som bidrar økonomisk og til å finne sannheten i denne verdenen.

Vi skaper bevis for at en høyere intellektuell entitet enn mennesker eksistens eksisterer. For den religiøse gir det betryggelsen at det finnes en Gud og at det er mulig å bevise at et system og Gud som passer på oss og gir oss alt hva vi trenger så lenge vi følger hans lover og regler.

  Vi har forsket på hva som skal til for å helbrede enhver sykdom og skade eller gjøre en gammel person ung igjen.

Totalsummen for slikt beløper seg til 2 millioner verdens økonomier @ 127 Trillioner dollar verdens økonomier.

For 10 år siden (2009) var svaret 20 millioner verdens-økonomier, neste ti år( 2019)  så var svaret kanskje 2 millioner verdens-økonomier takket være teknologisk utvikling og ny kunnskap i fysikk og medisin,

etter det 3 dj nye tiår  år(2029) til kanskje 200 000 verdens-økonomier, 4rd ti år(2039) etter 20 000 verdens økonomier. Det femte (2049) tiår 2 000 verdens-økonomier, det skjette (2059) ti år @ 200 verdens økonomier, Det syvende (2069) tiår 10 år 20 verdens-økonomier, det åttende (2079) tiår 2 verdens-økonomier, det niende tiår (2089) 0,2 verdens økonomier, det tiende tiår(2099)  0,02 verdensøkonomi for å helbrede er person., det ellevte tiår 2109 cirka 0,002 verdens-økonomier.

Ta så å del på 100 år til da kommer vi til år 2209 et blir 0,00002 verdensøkonomier (da får vi 635 milliarder dollar i kostnad for en person) Videre vil dette også bli mye rimeligere med tiden som går videre. Det som er de store kostnaden er fysikk maskinen som skal reparer kroppen, CPU kraft, minnekapasitet og harddisk kapasitet.

Dette avhenger av at verdenen invester betydelig i teknologisk IT utvikling og i medisin og fysikk.

Det vi gjør er å se fremover i tid for å skape en trygge følelser om at fremtiden bringer med seg løsningene.  Ikke bare ser vi på vår egen mulighet til å styre sin framtidige helse, men vi beviser at det finnes et system alla Matrix (simulert virkelighet) eller en Gud som styrer virkeligheten.

Vi har funnet ut at det må over 7000 Yottabyte (https://no.wikipedia.org/wiki/Yottabyte) til for å kartlegge alle atomene i menneskekroppen for å fikse på de atomene som gir sykdom/feil.

Jeg har personlig brukt store summer på å holde kunnskapen oppe, og forske og utvikle løsninger. Jeg har drevet it drift og systemleverandør til helsevesenet.  Vi kan beregne et ca. tall på at det gjøres 4,2 millioner røntgen undersøkelser i Norge i året. Det som ikke er bra er at 80 % sies det av alle undersøkelser som gjøres der pasienten klager over smerte i kroppen ikke viser noe tegn til det på røntgen undersøkelsene som forklarer smerten. Maskinene CT/MRI/røntgen må bli mye bedre og kunstig intelligens må stille diagnosen da datamengden vil vokse rett opp desto mer nøyaktig undersøkelse på atomnivå som gjøres. Det betyr at enten har Norges befolkning psykiske smerter, eller så lyver de at de har smerter, noe jeg ikke tror de gjør, derfor må undersøkelsene bli langt bedre, fordi selv psykiske ting er tilstander i kroppen som kan gjøres om på med teknologi framtiden. En sa at 50% av alle sengeplassen i USA i 1980 var psykiske pasienter. De sier nå at 1 av 4 vill få psykiske lidelser og det er et tap for samfunnet da de ofte faller utenfor arbeidet, og de plages også selv, så det er tap av livskvalitet, som kan fikses med avansert omprogrammeringer av hjernen som nyere teknologi kan løse. 1 av 4 er for mye, det skader økonomien og samhold. Det at 80 % av alle undersøkelser som omhandler smerte som ikke kan diagnostiseres er katastrofale høye tall, og et tegn på at faget medisin og teknologi må bli mye mye bedre enn hva det er i dag.

Jeg mener det må komme en ny grad i universitetssystemet som er over Professor, nemlig Super Human, som forstår den fremtidige teknologien og kunnskapen bak det.

Den største gaven vi har til troende kristne er at vi vet og vi kan bevise at det er en høyere makt over mennesker som styrer virkeligheten. 1,5 GB https://no.wikipedia.org/wiki/Gigabyte er menneskes DNA på. Mennesket hjerne antas å være på over 10 Exabyte. https://no.wikipedia.org/wiki/Exbibyte

GB mennesket DNA i bytes:

Mennesket DNA: 15 073 741 824 bytes  

Hjernens lagringsplass:10 000 000 000 000 000 000 bytes (i menneskets hjerne i bytes)

Menneskets DNA på 1,5 GB har ikke nok kode/struktur/byggesteiner/strukturen til å skape noe som er 663 505 285 ganger større enn seg selv(DNA 1,5 GB) nemlig hjernen.

Og jeg snakket om at å samle alle atomene i database med molekylære bindinger hvert atom har kom jeg til over 7000 Yottabyte og mye mye mer. https://no.wikipedia.org/wiki/Yottabyte

En yottabyte er: 1 208 925 819 614 629 174 706 176 bytes 

Derfor er kroppen så kostnad, det koster vanvittig å reparere den.

Siden vi kan se denne superstrukturen som skaper mennesket, så kommer det ikke fra kromosomer fra blod fra moren under svangerskapet, hennes DNA eller fra sæd, egg eller cellene i seg selv.

Bevis for at eksistensen er guddommelig:

Bevis 1: Det er ikke nok data/kode/bygningsstrukturer/struktur til å skape noe større enn seg selv, likevel ble mennesket skapt.

Bevis 2: Det er noe som skjer i det skjulte utenfor skapelsen av hva vi kan måle med instrumenter, det at det er i det skjult som betyr at det er en annen dimensjon/disiplin enn hva vi vet er i dag hvor skapelsen blir til og at det holdes skjul er et bevis om høyere intelligens som klarer å skjule legevitenskapen rundt mennesker og skape mennesker.

Bevis 3: Hjernen er en «fungerende krets» som ser, hører, føler, snakker, planlegger morgendagen i dag og husker hva den gjorde dagen før osv. Det betyr at det må væren en skapelses-dimensjon/motor i universet som er større enn hva vi finner av data i menneskehjernen og i kroppen, da det ikke er nok i seg selv til å skape mennesket.. En gud som styrer utviklingen og virkeligheten må være der med muligens andre støtte systemer.

Første gang Jesus Kristus kom til jorden gjorde han mirakler som beviste at Gud fantes, men han la ikke igjen en oppskrift slik som jeg har gjort ovenfor som kan prøves og testes på nytt av andre mennesker med kunnskap, logikk, og teknologi som beviser at Gud finnes.

Det betyr at det er en skaper som vet alt hva du har tenkte å gjøre, som hører dine tanker og bønner uten å gi lyd fra seg, direkte med en gang.

Dette er en stor gave til de troende: Nå kan man si med sikkerhet at personer må følge bibelen, fordi den er sann og Gud måler hva mennesker gjør. Det kan få folk til å føle og følge den riktige veien her i livet og ikke plage andre, drepe, lyve, begå ekteskapsbrudd, voldta, utøve vold, stjele og misbruke Guds sitt navn. Her er et Utdrag fra de 10 bud:

 1. Du skal ikke ha andre guder enn meg
 2. Du skal ikke misbruke Guds navn
 3. Du skal holde hviledagen hellig
 4. Du skal ære din far og din mor
 5. Du skal ikke slå i hjel
 6. Du skal ikke bryte ekteskapet
 7. Du skal ikke stjele
 8. Du skal ikke tale usant om din neste
 9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom
 10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste

Vit at Gud finnes så kan man be han om få fjerne skumle mennesker i livet sitt.

Ta for eksempel filmen Matrix. Alt hva som skjer i den filmen er jeg 100 % sikker at Gud er i stand til også og mere til også.

Jeg har begynt arbeidet med neste generasjon vitenskap og medisin/kur. Det kreves en helt annen forståelse enn hva vi har i dag. Et eksempel på feil helsevesenet gjør: De har medisin istedenfor kur, De har sykdommer som diagnose, istedenfor friskdommer, som diagnose, de har sykehus, istedenfor friske hus.

RESOLUTION of human eyes

The human resolution of eyes are 576 megapixels that is 288 HD cameras or HD TV lined up.

If you think it is about 5.2 mbit in HD stream, when at data in raw format data are at 50 Mbits per second into the brain – video stream from eyes to brain .

That is 14 Gbit per second into the brain from the eyes. A network adapter on a computer have 1 Gbit network speed. So you need 14 computers to handel the video stream from eyes to a computer or video recorder.

It was said on Coast to Coast AM radio a story about that the reality vibrates at 30 Terra Hertz, some said later that human atoms vibrate at 6 trillion Hertz.

Brain of human frequency is from 1-30 hz, , where 30 Hz is highly alert and 1 Hz is asleep.

Mer enn tilfeldig?

Sist oppdatert: 07/07-2019

Super information symmetry – synchrocity – sammentreff, men ikke tilfeldigheter:

Det står i bibelen at Gud planla alt i ditt liv fra før du var født til du dør. Derfor kan ikke denne nettsiden være tilfeldigheter.

Jeg var i gang med å designe et nytt system alla Matrix, og jeg tenkte ut hvordan en simulert verdenen kan lage mirakler. Jeg fant ut at denne verdenen har mange skjulte mirakler som åpenbares og dekkes til igjen slik som i sangen Uncover av Zara Larsson https://www.youtube.com/watch?v=U-PXEe-qeK4

Det er en supermakt i verdenene som strukturerer livene til mennesker. Jorden kan oversettes til Jeg Orden, som holder liv i 7.5 milliarder mennesker. Dette er sanne historier fra virkeligheten!

Med disse sammentreffene eller super information symmetry’ies kan vi anta at det er en overlegen superkraft slik som Gud, som strukturerer verdenen etter et mønster for mennesker, det gjelder bare å ha alle sanser aktivert for fult samt bruke logikk.

Alt hva som skjer i livet er planlagt står det i bibelen. Bare se her:

11 Juni 2018 ca kl: 21:07

Skriver en melding på WhatsApp til min venn Bishara som er i Israel hvor han bor i Nazareth. Jeg skrur så på dab radioen P9 Retro spiller (P9 program 9 er tallet til Gud): Nazareth: Love hurts! Nazareth var bandet og Nazareth var den personen jeg skrev til i. Landskode i telefonsystemet til Israel er 9 først.

11 Juni 2018 ca klokken 18:00 – Rickard har møtte super informations symmetry på trikken.

Møter min venn Rikard i butikken som forteller meg at han har hatt et Tor Fredrik moment!: Han fortalte at han satt på trikken i Oslo og hørte på musikk i headesettet da låten sang at solen kom fram, akkurat da de sang solen kom fram så brøt solen igjennom skylaget og traff han i ansiktet!

Han mente det var Tor Fredrik som satt ved spakene til verdens-kontrollen som timet det perfekt, men så tenkte han seg om og mente det bare måtte være en tilfeldighet!

11 Juni 2018:

I forrige uke printet jeg ut papirer som trengs for å gifte seg, da jeg lurer på om jeg skal gifte meg!

Jeg stod med nettsiden til skatteetaten om papirer som trengs for å inngå ekteskap åpen på telefonen min samtidig som jeg stod med papirene i hånden: Så skrur jeg på radioen og der står kanal P9 Retro på og spiller: Manfred Mann do wah diddy diddy; låten spiller https://youtu.be/T0EDCAVsEDM og de synger akkurat da: I’m hers, she’s mine, wedding bells are gonna chime. Sammentreff med hva jeg holder på med.
Samme dag spilte også en reklame på YouTube kalt: Perfekt match – Den Lille Nøttefabrikken på YouTube, hvor 2 nøtter gifter seg https://www.youtube.com/watch?v=1wWPTxkhw54

En annen historie: Gravemaskinen!

Jeg hadde bilen på verksted i Drammen, og jeg gikk rundt i Drammen mens jeg ventet på at den skulle bli ferdig. På telefon hadde jeg kjæresten min, og hun jobber hjemmefra og jeg spurte henne: Are you working now? Rett foran meg i neste øyeblikk stod det en gravemaskin fra Isachsen i full sving og bak på den vendt mot meg stod det: Vi gjør det. Hva kjæresten svarte har jeg glemt i overraskelsen av at gravemaskinen svarte på spørsmålet mitt på norsk som var stilt på et annet språk som var engelsk. Se bildet under:

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

En annen historie: Jordskjelvet.

En søndag morgen ligger jeg i sengen og har akkurat våknet, klokken er ca 7 om morgenen. Plutselig begynner noe som ligner en fotoramme på nattbordet å vibrere og jeg lurer på om det er katten som ligger under nattbordet og leker med ledningen til nattbordslampen. Jeg skjønner at det er et lite jordskjelv som inntraff, da det ikke er noe katt under nattbordet som kunne forårsaket dette. Jeg går opp på kjøkkenet for å skru på radioen for å høre om det er på nyhetene om et jordskjelv. Ordet radio er 2 ord satt sammen Ra og Dio, Ra betyr solguden Ra fra Egypt, Dio betyr Gud på Italiensk. Så ordet Gud 2 ganger i radio. Så jeg skrur på Gud for å høre hva han har å si om jordskjelvet. Da spiller radiokanalen P9 Retro: Beach Boys – Good Vibrations https://youtu.be/Eab_beh07HU

Jordskjelv = Good Vibrations

En annen historie: Katten og spøkelset.

https://www.youtube.com/watch?v=m9We2XsVZfc En natt ved 3 tiden om natten kom katten Smule bort til meg og nugget til meg for å vekke meg, jeg våket og katten sa at med hodebevegelser sine at det var 3 stykker i rommet som den fokuserte på. Jeg skrudde på lyset og så ikke noen, heller ikke noen insekter som den kunne jage med blikket, jeg sa Smule det er ikke noe her, gå å legg deg igjen, men katten så igjen i 3 bestemte retninger i rommet som om det var noe der. Jeg gikk å la meg og sa la spøkelser være spøkelser Smule. Samme kveld hadde pc’en tullet litt med bilde og viste et svart bilde for et sekund, som om det også var et spøkelse i pc’en. Neste dag forteller jeg dette til min venn Marius. Han sa at katter kan merke ting som ikke mennesker kan merke.. Jeg satte meg i bilen og kjørt opp Storgaten i Son. Jeg kjører forbi et hus det har vært drap i:Jeg satt og tenkte på at pc’en tullet som om det var et spøkelse i den og katten sa det var 3 personer/spøkelser i rommet som ikke jeg kunne se. Jeg tenkte hvem skal jeg ringe for å bli kvitt dette tenkte jeg? så skrudde jeg på radioen og Radio Norge spilte Ghostbusters og den sang akkurat da jeg tenkte på hvordan bli kvitt dette: Who you gonna call Ghostbusters?

Merk det at jeg følte det som om det var spørsmål og ikke et svar som det er i sangen. Som om vi følger med deg, og det nytter ikke å ringe Ghostbusters for å bli kvitt oss var tanken som slo meg inn. Kjæresten sa at det der er ikke så uskyldig av dem. Hvis man spiller Ghostbusters baklengs så kan man anta å høre “they are out side”.

En annen morgen så vekker katten meg igjen, og sier det er noe i rommet. Det er en søndag rundt ca klokken 6:00 om morgenen. Jeg drømte også at det var noen personer i rommet. Jeg står opp fordi det er ikke noe der, jeg går opp på kjøkkenet og skrur på radioen, og der spiller Ghostbusters igjen. Hvis du hører på Ghostbusters på begynnelsen så lager gitaren en mjau lyd: https://www.youtube.com/watch?v=m9We2XsVZfc

Det må jo være en mjau lyd da det er tross alt katten Smule som iscenesatte dette spøkelset.

Det er ikke bare meg som merker disse symmetriene. Les også et avisutklipp fra VG:

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse


En annen historie: omhandler katten Smule og søken etter intelligent liv på andre planeter.

Jeg står på kjøkkenet og leser en artikkel på nettet på smarttelefonen min om at Stephen Hawking og noen andre forskere har fått noe sånt som 800 millioner kroner for å lete etter intelligent liv på andre planeter. I det kommer katten Smule inn, jeg sier det inni meg: dårlig nytt pus, siden de skal lete etter intelligent liv der ute betyr det at de ikke fant noe intelligent liv på denne planeten. Hvis man har intelligent liv rundt seg så behøver man ikke lete etter det, man vet hvor det intelligente livet er hen. Katten blinker med høyre øye til meg som om den sier Right = riktig. https://www.dagbladet.no/nyheter/stephen-hawking-skal-bruke-800-millioner-kroner-i-jakten-pa-intelligent-liv-pa-andre-planeter-en-revolusjon/60618780

En annen historie:

Farmor fortalte at hun lå og tenkte på bryllups-valsen hun hadde. Ramona het den låten, og hun skrude på radioen, og da spilte den låten.

Lørdag 18/3-2017: Bibellærdom og justis på høyt nivå.

Jeg var hos min venn som bor i Oslo, han heter Jan Kåre og er bibellærer.

Jeg sa la oss se hva TV’en kan gjøre – la oss tenke på noe kristent!

Jeg sa: man må reise til Israel å oppheve dødsdommen over Jesus, han er tross alt uskyldig sier bøkene, så man må gjøre om på det man gjorde: Man må dømme han tilbake til livet igjen og med full oppreisning.

TV2 Norge viste da: Davy Watne som slo hånden igjennom et kistelokk fra graven som han nettopp var senket ned i, han reiste seg fra kisten og spurte hva holder dere på med?

NRK viste statsminister i Norge Erna Solberg som kom til et kristent møte.
antar det var denne begivenheten:
https://www.nrk.no/ytring/erna-solberg-florter-med-kristenkonservative-1.13432340https://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/03/19/195287037/staende-applaus-da-solberg-gjestet-jesuskvinner

Tror det var Dagbladet.no som viste en artikkel som sa : det vil være som å vekke de døde til live! På forsiden!

Vg.no:Skrev noe sånt som: det hvite kristne raseriet på forsiden.
https://www.vgtv.no/video/138617/det-hvite-raseriet-kristen-nasjonalisten

Alt i rekkefølge rett etter hverandre!

Så dro jeg jeg til Israel nærmere bestemt Jerusalem. Ortohodox påske 2013.

Jeg gikk fra Central Bus Station i Jerusalemsom er i nye byen ned til gamlebyen, nærmere bestemt retningen av Golgata. På veien tenkte jeg at jeg bør gå i Jesus sine fotspor og følge han i alt jeg sier og gjør.

Jeg gikk nedover gaten og der hørte jeg på Eric Claption – Riding with the king. https://youtu.be/sJK78Y3zoQk ( i gamle dager så het det å å ri med apostlenes hester, dvs å bruke føttene som jeg gjorde)

Hver gang Eric Clapton sang: “don’t you know you riding with king”. Så på punktet han sang «king» så så jeg et bilde av en ultra ortodoks jøde på en plakat som det stod Messias på. Han synger vel Jesus sine tanker også: Han synger: “I wish I had a good job and got really good paid.” (for alt bråket han må ha med djevelen og for å prøve å redde folk) Er vel til referanse at Jesus ikke har noen god jobb å dø for syndene til andre og at han ikke får betalt for det.

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse
Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse
Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse
Synger hold on I’m Comming? Hvem kommer? Jesus andre komme? Gud? Tor Fredrik? Høres anspent ut og under trykk

Dette fortsatte hele veien, og ved et stykke så skiftet jeg låt til Tina Turner, Simply The Best.

Og gjett hva som skjedde da? Hver gang Tina Turner sang «The Best» så jeg en ny plakat av en ultraortodoks jøde på som symbolisere Jesus eller Messias. Evnen til å koordinere dette ligger på et høyt nivå. Jeg skal trykke spill på riktig sekund, jeg skal gå i riktig tempo, og bildende skal henge på riktig plass, og jeg skal se bildet i samme sekund som musikken spiller the king eller the best.

Men det stopper ikke der, super symmetrien fortsetter hele veien ned til klagemuren. Der spiller jeg: Dire Straits Communique: https://youtu.be/o8UfT2OWuis Rytmen i låten høres ut som om man går i den i begynnelsen av låten, og låten begynner med teksten:

“They wanna get a statement for Jesus’ sake

It’s like a talking to the wall (og der i samme øyeblikk som de synger det ser jeg jødene ber til veggen.) Klagemuren.

He’s incommunicado no comment to make

He’s saying nothing at all”

Reiser videre til Nazareth med buss fra Jerusalem. Der står det et skilt: Jesus trail: Jesus did not take the bus. Så sier en til meg at Jesus did not have an iPhone og en annen sa du er Jesus. Og det eneste jeg hadde planlagt var å prøve å være som Jesus og gå i hans fotspor. Det man tenker det blir man tydeligvis.

Mark Knopler https://no.wikipedia.org/wiki/Mark_Knopfler bosatte seg i Newcastle upon Tyne . https://no.wikipedia.org/wiki/Newcastle_upon_Tyne

Siden de synger:

“They wanna get a statement for Jesus’ sake

It’s like a talking to the wall (og der i samme øyeblikk som de synger det ser jeg jødene ber til veggen.) Klagemuren, mitt i Jerusalem.

Så bor han i NewCastle. New Castle Upon Tyne. Nytt slott opp over (tyne and wear) T=corss Y korsfestet må ned/slippes fri.
tyne og slitasje (gamle byen) Det skal komme en nytt Jerusalem! et nytt slott/borg = New Castle – nytt Jerusalem/borg

http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=rMD6BD6zDuy6fCc5CfbhmuKwHYh+LhAldkCazuMyLU6CYBsnqidHqYasGkCmbWr3JRhqV9tHwTQ=

Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.2 Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.  3 Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa:
          «Se, Guds bolig er hos menneskene.
 Han skal bo hos dem,
 og de skal være hans folk,
          og Gud selv skal være hos dem.
 Han skal være deres Gud.

En annen historie:

Natta Norge er et tv-program som sendes på NRK. Under dette skjedde det noe underlig. https://tv.nrk.no/serie/natta-norge/sesong/1/episode/5/avspiller

Jeg sier til far at tomten her hvor vi bor er formet som en peis-gasslighter se bilde under(og der hvor lighteren sin flamme kommer ut heter det Brandstadveien.)

Gamle Hobøl vei kan kanskje tydes til ho bål, eller ho bølle. eller ho bød øl. (et annet eksempel er: Vestby kommune. Er det Vestby som er vestover for noe annet, er v=f i noen språk så det blir festby, eller det en vest som man har på seg som f.eks redningsvest. Mange ting kan ha forskjellig betydninger på flere språk

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

Jeg sier de i himmelen driver med geoengineering og da viser TV’en: et skilt med geoengineering.

Jeg sier videre at det kan de gjøre ved å forme landskapet som de vil slik at det ser ut som noe slik som tomten våres. Sjøen ved Latvia ser f.eks ut som hestehode som er preget inn i landet. Se bilde:

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

JJeg sier dette kan de gjøre ved å kjenne alle reglene i universet. TV’en viser da: en plakat som det står universet på.

Så sier jeg dette er utenomjordiske krefter som gjør dette, de kan styre tv’en og hva folk gjør bare for å illustrere et eksempel på koordinering. TV’en viser et skilt som sier våre Utenomjordiske venner.

Da far så denne super symmetrien mellom det jeg sier og det som skjer på TV’en så sa han: jeg lurer på hva mer jeg har gått glipp av.

En annen historie:

En annen gang tenkte jeg på historien da kvinnen tok på Jesus og ble helbredet, da begynte A Ha å spille på iPhonen min: Aha take on me: I’ll be gone. https://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914

Ta på meg, jeg vil gå bort, det skjedde med Jesus også, så sant så sant han dro men er tydeligvis med oss.

Lighteren

Jeg kjøpte en BIC lighter på Kiwi i Son, som har bilde av en dame som står i positur på den i kjolen sin.

Den pleier å ligge på peisen, men jeg flyttet den foran radioen uten grunn. Så spiller P9 Retro: The Doors Baby Light my fire.

Kjøpte ny brukt bil.

Setter meg inn i den og kjører.

Skrur på radioen. https://youtu.be/KnPL5OXSBNE The Beach Boys – I Get Around spiller.

En annen gang:

Setter meg inn i bilen og skal kjøre en tur.

Skrur på radioen: https://youtu.be/dBN86y30Ufc Willie Nelson – On The Road Again spiller

Kometen:

En annen gang leser jeg en wikipedia artikkel om Halleys Komet. https://no.wikipedia.org/wiki/Halleys_komet

Samtidig er månen oppe, og radioen spiller Bill Haley & his Comets – Rock around the clock 1955 https://youtu.be/ZgdufzXvjqw

Månen er en rock/ sten og den går rundt klokken på jorden. Og jorden og månen går rundt seg seøv i solsystemet rundt solen som pickupen på en grammofon plate, (hvis du tenker deg som om de går i fast togspor/bane).. Bandet het Haleys & his Comets.

En annen gang:

Jeg hopper glad og fornøyd en sommer fra et hus til mitt eget hjemme. Månene er oppe, stor og gul. Vinduet står oppe så jeg hører radioen på kjøkkenet spiller: Toploader – Dancing in the Moonlight https://youtu.be/0yBnIUX0QAE

Hopper + danser bortover veien + dancing in the moonlight. Super information Symmetry. Ting i livet mitt er nøye planlagt.

En gang jeg kjører ned til Son sentrum

Skrur på musikken i bilen, og akkurat da traff kveldssolen rett i ansiktet mitt akkuratspillte Jerry Lee Lewis; you are my sunshine. Akkurat da han sang sunshine så traff solen meg.

En gang jeg var i Riga og skulle ta bussen hjem fra stranden.

På vei ut til stranden som ligger ved Jurmala så kjørte jeg minibuss ut ditt, jeg så til min forskrekkelse at minibussen ikke hadde noen nød hammere til å knuse ruten side de var rappet. Etter å ha vært på stranden dagen lang, gikk jeg og kjæresten forbi en gate som Omnibus iela,(min bestefar drev de Blå Omnibuser) og der så vi at minibussen stod og ventet. Jeg sa: skal vi løpe opp og ta minibussen, også fikk jeg et innfell av noe og svarte av meg selv før hun rakk å svare; Jeg sa så: å la oss gå ned denne gaten og opp igjen også tar vi neste buss, og vi gjorde det. Vi tok neste buss, og da vi kom inn til byen fikk vi høre at den forrige bussen vi skulle egentlig ha tatt har kollidert kraftig. Glad vi lyttet til innfallet mitt om å å gå 300 meter ekstra.

Så samme kveld:

Jeg gikk en kveldstur rundt nabolaget der kjæresten min bor. Hun sa de driver med svart magi i sekthuset, og man burde brenne det ned. Vi gikk inn og la oss, men jeg hørte noe som knitrer ute. Jeg titter ut av vinduet og får se flammene stikke 10 etasjer opp i luften. Nabohuset til sekthuset hadde tatt fyr og truet med å brenne ned sekthuset også. Jeg gikk inn på rommet til kjæresten og sa nå må du ringe brannvesenet fordi nå brenner det. Jeg ble ikke trodd, men da hun så flammene ut av vinduet så ble det fortgang i sakene. Huset var overtent og vi gikk ut å så på ilden og kommenterte begge at vi snakket om at vi bare 30 minutter før hadde sagt at det bør brenne ned. Det var troll i jord, som man kaller det, det var ikke oss som hadde tent på huset, men det luktet brent av klærne våres fordi det var en stor brann i et trehus. Neste dag stod naboen på tv og sa til en mann ute i gaten at du skulle bare vist hvor mye svart magi som hadde vært i det forlatte huset.Du vet ingenting sier hun! Der hadde folk død av overdose og at huset var så ondt at det hadde selvantent av svart magi mente de.

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

Jeg kom hjem neste dag til Norge, det luktet brent av klærne mine fremdeles, og jeg kjøpte en pakke med svinestek som mikromat. Jeg tok svinesteken ut av pakken, og på pakken stod det «SVINESTEK» og det ordet brøt sammen for meg i mosaikk akkurat i da jeg satte den ovnen. Så ordet brøt sammen til Svi Ned og STEK. Døgnet i forrige gang ble huset svidd ned og stekt. Jeg kjente at det luktet brent av klærne mine i det jeg satte svinesteken i ovnen.

Jeg gikk på tirsdag en tur med en person i Ski på tirsdagen. Vi gikk frobi Ski kjøpesenter og jeg fortalte at butikken DNA kan være plassert der med reklameskiltet sitt DNA , fordi jeg hadde fortalt om DNA artikkelen min til denne personen (om at det ikke er nok data i DNA til å bygge menneske opp fra grunnen av) og sa at denne DNA artikkelen og DNA butikken kan være en del av historien ved at ting henger sammen, at det man snakker om det skjer også i verdenen rundt oss og at en del ting virker til å være styrt av høyere makter enn oss mennesker på denne jorden.

Så gikk vi videre nedover gaten og jeg fortalt om: brannen jeg hadde vært i og at jeg kom hjem og og at ordet svinestek gikk i stykker og ble til svi ned og stek, i det jeg putter den i ovnen og akkurat i da jeg sier stek, så rykker brannbilen frem, skrur på blålysene og drar /blåser i hornet og skrur på sirenene. Personen merker super symmetrien som inntreffer og lurer på om jeg er Jesus fordi det føltes som en guddommelig inngripen i livene til oss som gikk der fra en annen dimensjon. (men jeg prøver bare å følge de 10 bud til beste evne og gjøre hva Jesus vile gjort med sin neste og da ved å gå i Jesus sine fotspor skjer disse tingene ved å være som han)

Brannbilen slukket en bil brann ved Leonardo da Vinci-broen i ÅS https://no.wikipedia.org/wiki/Da_Vinci-broen
https://www.oblad.no/nyhet/follo-brannvesen/as/rykket-ut-til-bilbrann-pa-e18/s/5-68-180223

Bil = car på engelsk, car utales Sar (tsar) på russisk.

Leonardo da Vinci er kjent for bildet nattverden. Nattverden som viser Jesus hvor han har det siste måltidet med apostlene. Brannvesen – bra n(n for nøytralt) n (for eksempel1 ) også vesen. Personen i senter av bildet er Jesus.

https://no.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci

https://no.wikipedia.org/wiki/Nattverden_(Leonardo)

Kattematen

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane

Etter at jeg hadde døpt katten Smule så kom det en ny kattemat variant. Se bildet ovenfor.(Purina Pussi Sensations Chruncky) Det er vått kjøtt i pose, med små sprø topping = Chrunchy smuler som jeg tar på til sist. Smule vet det kommer mer mat, så han venter med å forsyne seg til jeg har lagt på alle smulene før han spiser maten. Som jeg sa til katten Smule: “alt i livet var planlagt ned til minste smule.” Smule er også Chruncky god katt. Han tigger ikke, mjauer ikke, løper ikke rundt i benene på deg, han bare sitter pent og venter ved matfatet rundt kl 18:00 hver dag. Veldig rydding katt. Har til og med dressert den til å si ja og nei.

Norway spiral
se her: https://en.wikipedia.org/wiki/2009_Norwegian_spiral_anomaly

https://no.wikipedia.org/wiki/Det_spiralformede_lysfenomenet_i_Norge_i_desember_2009

Jeg tenkte på hva en jente hadde sagt til meg, hun sa: Jeg vil alltids være med deg. (I will always be with you) Det ringet i hodet mitt de ordene så jeg: skrev det ned på et papir og tegnet en spiral.

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse I will always b e wtih you

En slik tegning som ovenfor tegnet jeg 8 desember 2009. Jeg drømte den påfølgende natten om noen bokser/laberynter som jeg måtte forsere nede ved Helsfyr T-bane stasjon. Så drømte at jeg reiste opp til Furuset, jeg stod ved fotgjenger broen som går over motorveien. Noe sa til meg at se mot vest noe stort kommer til å komme på himmelen da jeg så utover hele byen fra den høyden. Jeg så ingenting spesielt og våknet av denne .

Neste dag 9 desember viser det seg at noe har skjedd på vest himmelen. Se youtube videoen ovenfor The Norway Spiral video. Den spiralen sies å ha syntes fra Bergen til Tromsø. Et stort himmellegeme. Gjærtegn. https://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%A6rtegn

Jeg drar opp til Furuset litt senere og da jeg kom til broen over motoreien så spiller Led Zepplin Stairway to heaven, i radioen i bilen, se Youtube/ bilde under: Furuset kan tydes :For u se t = For you see cross – for deg se korset/jesus.

Det virker veldig religiøst, fordi de skylte på at den spiralen var en rakket fra Russland som hadde feilet.Jeg tror ikke på den forklaringen etter hva jeg har opplevd, Jenta som sa at: “jeg alltids skal være med deg” jeg vet at hun kommer fra østblokk land. Rakettens opprinnelse kom fra Østblokkland mente myndighetene, bare at den ble høyst sannsynlig skutt opp i Atlanteren.

Det er mye musikk som kan spilles baklengs og ha skjulte budskap i dem. https://www.youtube.com/watch?v=myUyWOvm1WM

https://no.wikipedia.org/wiki/Det_spiralformede_lysfenomenet_i_Norge_i_desember_2009

Musikkvideon til Lady Gaga – Paparazzi har også en spiral i seg, hvor det symboliseres som Odin med et øye, som hun forgifter, Kors og lyn(Jesus og Tor med hammeren) i ørepynt.

Verdenen er altfor bra laget.

Etter den raketten som jeg mener omhandlet den jenta som hun sa at hun skulle være sammen med meg, har også en annen betydning i (ord og handlinger kan tolkes og ha flere betydninger,)mosaikken min, hun kom fra Ukraina, https://www.youtube.com/watch?v=RBumgq5yVrA

Musikkvideoen av Passenger: “Let Her Go” har i bakgrunnen fargene til det Ukrainske flagget. Låten har nå bare 2.4 milliarder visninger på www.youtube.com

Religiøs opplevelse som vekker i Moss den 23 januar 2017

Denne historien er uten sidestykke siden 2000 år siden helt tilbake til Jesus sin tid, har ikke noe så ekstremt skjedd som har vært dokumentert. Denne historien er sann, ikke en detalj er trukket fra eller lagt til ekstra i historien.

Tor med far Knut Erik reiser fra Son til BilExtra i Moss for å kjøpe noen bildeler. Tor er i norrøn mytolgi Odins sønn. Knut Erik betyr knuten til den evige herskeren. Tor er kjent som Tor med hammeren, representerer lynet.

De kjører nedover Vogts gate som betyr vokterens gate. Stikkord: Tor og Ne for ned. Tornekransen

Tor med hammeren er den norrøne værguden med lyn og torden. Hammer er som et kors så det kan også symbolisere Jesus. Knut Erik betyr knuten til den evige hersker.

Der ligger det en mann død til venstre i veibanen som får hjertekompresjoner av ambulansepersonell rett ved rundkjøring som kalles kransen.

Far sier her har det vært en påkjørsel av fotgjenger dette er ikke noe særlig å komme opp i. Tor svarer nei det er det ikke.

Vi kjører rundt rundkjøringen og parkerer ved BilExtra og går bort for å se. Se vedlagte bilder.

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

Det står en politimann og en ambulansemann og prater med en sivil person til venstre ved bildet. Tor går til høyre i bildet mot politibilen og får bare vagt med seg at en av de 2 offentlige tjeneste mennene går bort fra den sivile personen som nå er ute av synsfeltet. Da hører jeg en av de offentligtjenestemennene si: Gratulerer han er død. Et adrenalinrush av en annen verden går igjennom meg da det betyr at dette må være en skikkelig heit kriminelle scene da de sa gratulerer han er død, var det en etterlyst broren til Osama Bin Laden de hadde skutt som skulle sprenge en barneskole i Norge?, eller hadde Tor hørt feil da det varbil trafikk i mellom dem. Kanskje de hadde sagt Gratulerer han er ikke død, det er mer riktig fordi en offentlig tjenestemann skal ikke si Gratulerer han er død.

Tor ringer Moss Avis som kontakter politiet. Der får de oppgitt at han hadde fått et hjerteinfarkt, men var nå ved live. Adrenalin rushet satt ennå i kroppen og derfor begynte man å studere sammensetningen av situasjonen som ikke virket riktig, blant annet var 3 ambulanser for 1 mann som lå nede da vi kom, med en politibil. Mannen var helt livløs da han ikke responderte på hjertekompresjoner. Ambulansepersonell er trent de gir ikke hjertekompresjoner på en person som har puls, så det faktum at han må ha vært død er en nesten ufravikelig.

Så snakker Tor med en venn som forteller han hva rundkjøringen heter “Kransen” og da detter alle bitene på plass.

Tor går ut på Google Maps og finner følgende:

https://www.google.no/maps/place/Kransen,+1531+Moss/@59.4325997,10.6600249,17z/data=!4m5!3m4!1s0x46414d610c415a19:0xbe855a2b7c16d9db!8m2!3d59.4335218!4d10.6592417

Rundkjøringen heter Kransen. Tor kom ned Vogts gate – vokteren gate og ned kransen. Tornekransen slår inn. Tor Ne Kransen. Krans er noe man legger på graven for å pynte, eller kransen av torner som Jesus hadde på hodet.

Mannen døde ved tornekransen, og ble gjenopplivet ved kransen. Kransen på sykkel er noe som overført kraft til hjulet. Mannen lå ved forhjulet og fikk hjertekompresjoner, forhjulet på en bil har en ABS krans. Kransen til Jesus er et religiøst symbol for lidelsene til Jesus og spått og spe.

Mannen døde ved kransen, og ble gjenopplivet ved Jesus kraft. Kransens kraft.

Man må finne denne mannen som døde og høre hva han har opplevd i livet og se om han har fått noen syner, visjoner eller sett lyset.

Tor er helt sikker basert på tidligere religiøse hendelser og opplevelser at det ligger noe i denne naturen hvor veinavnene i Moss som er skapt av folk med hjelp fra Gud eller Djevelen eller et system som prøver å fortelle noe slik som denne historien hvor mannen døde og ble gjenopplivet ved kransen, samt hans egen betydning av navn kommer til å sjokkere leserene:

Det står skrevet:

Når Menneskesønnen kommer 
23 Om noen da sier til dere: ‘Se, her er Messias’ eller: ‘Der er han’, så tro det ikke!24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. 25 Nå har jeg sagt dere det på forhånd!26 Om de altså sier til dere: ‘Se, han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut, eller: ‘Se, han er i et rom der inne’, så tro det ikke. 27 For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 28 Hvor åtselet er, vil gribbene samles.
    29 Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. 31 Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre. 

Tor (med hammeren) som representerer lynet, kom kjørende ned Vogts gate til kransen fra øst til vest retning Jeløy. 27 For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 

Hammeren er også formet som et kors!

Se på kartet over Moss. Der kan man se en hammer mellom Skoggata, Holteløkka, Fleichersgate og kirken i Kirkegata, Metodist kirken i Moss. Moss helsestasjon er i det bygget som viser hammeren på kartet.

Fleichers gate betyr slakterens gate.


Fleichers gate er Jiddisch og betyr slakterens gate.

Fleischer (or Fleisher) is a common German and Yiddish family name. Its literal meaning is “butcher“. Other German family names with the same meaning include Metzger, Mezger, Fleischman, and Fleischmann.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fleischer

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/like-a-lamb-to-the-slaughter

Like a lamb to the slaughter

If someone does something or goes somewhere like a lamb to the slaughter, they do it without knowing that something bad is going to happen and therefore act calmly and without fighting against the situation.

I Jerusalem så har du sikkert sett plakaten Like a lamb to the slaugheter som henger på vei til Golgata.

http://biblehub.com/isaiah/53-7.htm

Som om dette ikke er bevis nok for at det ligger noe systematisk bak dødsfallet og gjenopplivelsen ved kransen i Moss så se de andre navnene på gatene der.

Kirkegaten

Kongens gate

Høienhaldgata.

Thorneløkkeveien = Tornekransen/løkken til Jesus.

Værlegate ( Vær = tor med hammeren)

Skoggata (Tors etternavn Bjerke har noe med bjerkeskog å gjøre)

Gudes gate!

Prinsensgate

Kong Christian Fredriks plass – Tor heter også Fredrik.

St Mikael katolsk menighet

Arena, Moss kirke- og kultursenter

Moss menighetskontor

Andre butikker:

Vinmonopolet – og Kiwi i nærheten av Gudes gate = Det vil si at brød og vin som omtales som til Kristi legeme og blod i nattverden.

Clas Ohlson = Ohl = ull betyr lammet, sønnen Jesus:

Kan bety fonetisk: Clas = Slash kan bety : Slakt ull sønn.

Son ligger nord for Moss, Son kan være englesk som betyr sønn på norsk.

Eller :
Glass ull sønn:

Eller Class – utales Slash på engelsk som betyr skråstrek på norsk- skråstrek Ohl son som i korset under har en skråstrek i seg ved føttene til Jesus som symbol for at den personen til venstre for Jesus gikk ned til helvete og den personen til høyre gikk opp.

Ikke blitt religiøs ennå? Vent å se hva som skjer i verdenen dette er ikke slutten

Det kommer mer!

BilExtra som Tor skulle til:

Mosaisk kan det brytes ned til og  bety bil = car = kan uttales Tsar på russisk , E = eg/ er/

Tsar jeg,  X = Jesus,   T = korset , Ra = solguden Ra fra Egypt

Ikke bare ligger BilExtra i Fjordveien, som går pararellt med fjorden utenfor Moss, men det ligger også en VVS baderoms butikk ved rundkjøringen kransen som har 4 armer akkurat som korset. I Fjorden bader man i derfor Baderoms butikk i Fjordveien.

Detaljer: I Detaljer ligger det detaljer i flere lag! Som beviser ting i mengde omfang av detaljer satt i system og symmetri til en historie med ting, bilder, gatenavn, steder, personer, hendelser som forklarer en kosmisk historie.

Andre religiøse symboler kan leses her: https://www.religion.dk/viden/oversigt-over-kristne-symboler

Den som lever får se mye mer!

Noen kaller dette super information symmtery, Synchroncity, super intelligent structure.

Noen kaller det tilfeldigheter, men jeg mener det ikke er det basert på energien man føler når det inntreffer.

Mandag 16 Juli 2018 – en tur i butikken for å kjøpe fruktchampagne.

Handlet fruktchampagne brus i den lokale butikken. Gikk ut av butikken, åpnet bakdøren for å sette varene inn i bilen, smeller den igjen, og akkurat i samme øyeblikk som jeg smeller den igjen spiller det på iPhonen min Andrew Lloyd Webber – Tell m on a Sunday: Synger: don’t get drunk and slam the door. Nå blir man ikke full av champagne brus, men av champagne med alkohol kan man bli det.

En gang jeg var i byen:

Jeg stod ved nasjonalteateret, så sa jeg: Vi lever inne i et informasjonssystem. Så rett etter å ha sagt det leste jeg reklame skiltet til Aftenposten som har som slogan: Det er å godt å vite.

Det er godt å vite at man lever inne i et informasjonssystem. Gud eller systemet er ikke dødt.

12 august 2016 kl 17:45

Ved siden av radioen har plassert et sett headsett til iPhone. På esken står det THANK YOU, this is the beginning of a love story.

Radioen P9 spilte Beatles – all you need is love. Samme topic som på esken, Love story. All you need is love.

30 juli 2016.kl .01:50

Radio P9 Retro spiller Van Morrison – Moondance

Månen gikk nettopp opp på himmelen da.

Mandag 30 juli 2018 kl 16:55 All by my self.

Skrur på radioen, P9 Retro spiller Eric Carmen – All by my self.

Ved siden av radioen denne gangen lå en pakke med solsikke frø fra SOS Barnebyer som jeg har fått som gave siden jeg donerer penger til SOS barnebyer. Alle barn har rett til å blomstre står det på pakken, med bilde av et barn på. SOS barnebyer er jo for foreldreløse barn. De barna er all by my self.

På kvelden den 25/9-2018:

Kjører en tur ned til Son for å møte min venn som skal være forlover. Jeg har med i bilen forlovererklæringen han skal signere på. Mens jeg kjører for å gjøre denne ene tingen hører jeg på musikk i bilen. Lady Gaga spiller sangen: Born This Way. Hun synger; “’Cause God makes no mistakes, I’m on the right track, baby I was born this way”. Akkurat I den hun synger I am on the right track i det jeg kjører ned for å få forlovererklæringen signert til bryllupet mitt så ser jeg ned på jernbanesporet ved Sonsveien stasjon og der passerer toget på vei til Oslo. I am on the right track i livet.

En dag etter 25/9-2018:

The Pussycat Dolls spiller sangen – Don’t Cha ft. Busta Rhymes – YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YNSxNsr4wmA . Katten Smule sitter og ser på meg, og jeg sier til Smule: Du er en pussycat doll. Han blinker med høyre øye som om det betyr right for riktig igjen.

I april 2006 var jeg i Ukraina.

Jeg spiste mat på en restaurant i Kyiv sammen med (ei hot person) tolken min som het Olga. The Pussycat dolls spiller sangen – Don’t Cha ft. Busta Rhymes – YouTube på radioen: Don’t cha wish your girlfriend was hot like me? det passet perfekt.

https://www.youtube.com/watch?v=YNSxNsr4wmA .

Jeg sier den spiller i Norge også på radioen og hun svarer sexy det er en hit her i Ukraina også. Olga baklegs betyr a Glo(glør f.eks som grill køl) en glo, og hun var varm, og bodde i en gata som het Komarova som også er en vulkan som heter det et annet sted i verdenen. Vulkaner har hotte rødglødene glo som spruter ut.

Onsdag 7 /11-2018

Katten Smule ligger på toppen av Sofaen, koser ser og maler. Jeg klapper han og sier du er snill katt, han blinker med høyre øye igjen til hva jeg sa.

En annen gang rundt 2011:

En annen gang da jeg hadde katten Snipp så sa jeg til Snipp under foringtids: Hva hvis vi prøver å ikke mate katten i det hele tatt! går det bra tror du? Katten ristet på hodet som den sier nei.

En annen super symmetri i landskapet.

I valdres, ved Vaset ligger Ålfjell. På ålfjell er det en dragehytte, jaktslott kalt Soria Mora. Den har drager og åler stikkende ut fra alle kanter. Veien opp til hytta går i sikk sakk oppover fjellsiden som en ål. Hytta ligger akkurat som sagnet bak syv blåner fra roten av Jotunheimen, og syv blåner den andre veien vestover også. (blåner blå fjell fordi de er så langt unna.)

Antar I denne hytten skrev Edvard Grieg Dovregubbens hall: Edvard Hagerup Grieg (født 15. juni 1843 i Bergen, død 4. september 1907 samme sted) var en norsk nasjonalromantisk komponist.

https://no.wikipedia.org/wiki/Edvard_Grieg
https://no.wikipedia.org/wiki/I_Dovregubbens_hall

Da jeg så at USA og Canada sett opp ned ser ut som hodet på djevelen som er kappet av rett opp fra Nordkapp fra Russland hvor Europa og Asia er overkroppen, Hvor Afrika og sør Amerika er beina på djevelen som er blitt kappet i to, hørte jeg på Dovregubbens hall. Ordet Dovregubbens hall brøt sammen til Do(du) Vred Gubben hall. Du vridde gubben halv eller du vred gubben hall.

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse


Sent 1986 til tidlig 1990 tallet hvor vi bodde før på Lørenskog, hadde vi en nabo som het Olsen. Jeg var i 1986 bare 6 år gammel. Så jeg kalte naboen for Olsen Banden. Mor syntes det var morsomt, de var et hyggelig eldre par med en voksen sønn. Lite morsomt var det for mor da og møte dem siden da det viste seg at de faktisk var kriminelle senere, sønnen ble tatt for spritproduksjon og for å stjele skrik maleriet og annet. Og jeg hadde kalt dem for Olsen banden. Det er som tatt ut av en film.

Det jeg sa åpenbarte seg som virkelighet siden. Mor glemmer det aldri.

Noen år senere, så kjøper vi en galopphest Lovely Chance heter den. Den hadde vært i trening hos en trener som het Christofer Thomas i Skoger. Så vi satte hesten i trening der igjen. Da jeg dro ned ditt for å ri på den selv mens den var i trening, så fikk jeg vite at eieren av stallen og gården som hesten stod på også het Olsen. Han var venn med naboen min som het Olsen som stjal skrik maleriet. Olsen i skoger var også en kunstsamler. En liten verden.

Dette er ikke en symmetri men interessant likevel. En kveld satt jeg på gulvet og puslet med noe i peisestuen nede. TV’en stod på NRK. Jeg ser ikke på TV’en men jeg hører den bryter inn med en ekstra nyhetssending. Janco kabel TV (https://no.wikipedia.org/wiki/Janco ) hadde vi på den tiden. Dette skjer på kvelden, Jeg hører at NRK meddeler at Kong Olav har gått bort. Jeg løper opp til kjøkkenet og forteller mamma at: Kongen er død. Hun var da midt i å ta ut bakkels ut av ovnen, og hun mister dem i bakken så de kollapser, det blir hun sint for, men hun ble virkelig sint da hun stormet bort til TV’en i andre etasje og det var ingen nyheter om at kongen var død, ikke på noen av kanalene og ikke på tekst tv heller. Jeg fikk streng beskjed om at jeg kunne ikke komme å si slikt og jeg måtte gå på rommet mitt og skamme meg. Jeg fortalte at jeg virkelig hadde hørt det på TV.

Neste dag om morgenen kommer sjokk beskjeden i avisen Aftenposten. Kongen er død, stod det med svarte bokstaver over hele forsiden.

Det var virkelig. Det var ikke tull. Mor av sjokkert over hva jeg hadde sagt dagen i forveien og hva som stod i avisen dagen etterpå.

https://no.wikipedia.org/wiki/Olav_V

I oktober 2018:

Jeg hadde parkert bilen utenfor en blokk i Riga. Da jeg skulle ut i butikken å kjøpe noe, så rygget jeg ut av parkeringsplassen og sa til meg selv, denne plassen vil bli tatt av noen andre før jeg rekker tilbake. Bilen som stod ved siden av hadde et registreringsnummer som begynte på JA xxxx. Det svarte med ja på at plassen kommer til å bli borte. Da jeg kom tilbake var plassen tatt av en annen bil.

I Riga en gang mellom 2015-2017.

Jeg går ut for å dra i butikken igjen. Utenfor leilighet stod det en våt paraply oppslått til tørk, og på den stod det RA MAX – lets play. Det betyr Gud maks la oss leke/spille.

Jeg forstod at noe kom til å skje med super symmetri rett etterpå. Jeg går ut og tenker på at på barneskolen min så fikk unger godteri av rektor hvis de hadde slåss, noe som ble ekstra slåssing ut av fordi alle ville ha godteri. Jeg tenkte for meg selv at de skulle ikke ha godteri de skulle hatt juling. JA leste jeg på bilskiltet igjen på samme parkeringsplass. En slags brutal humor i saken.

7 April 2019 ca kl 15:00

Jeg sitter foran pc en og hører på Zara Larsson – Uncover (Official Music Video) https://www.youtube.com/watch?v=U-PXEe-qeK4

Hun synger: In the daylight, in the daylight, When the sun is shining.

Akkurat hvor hun sier sun is shining løftet jeg blikket over pc skjermen og solen strålte rett i ansiktet mitt. Når jeg etterpå kl 16:40 skriver dette så lyste solen opp igjen bak en sky.

En gang før år 2011.

Snakker med en jente fra Ukraina på skype, og forteller at jeg har vært i Ukraina før og forteller om korrupsjonen som er der som hun bekrefter, og jeg viser henne på skype video 2 Grivna (UAH) sedler som er verdt ca 60 øre nå. Jeg sier jeg ser at det er et stort svart marked for bruder i Ukraina. Jeg spøker med at jeg kan kjøpe deg for 2 grivna, hvor hun svarer du får ikke kjøpe noe for det og ler.

Etterpå kom låten https://www.youtube.com/watch?v=qMxX-QOV9tI Price Tag av Jessie J.

Hvor hun synger: We’re paying with love tonight

It’s not about the money money money

We don’t need your money money money

We just wanna make the world dance

Forget about the price tag

Ain’t about the uh cha-ching cha-ching

Ain’t about the yeah b-bling b-bling

Wanna make the world dance

Forget about the price tag

Well keep the price tag

And take the cash back

En gang jeg ikke husker når:

Jeg hører på Suzanne Vega – Luka https://www.youtube.com/watch?v=VZt7J0iaUD0

Hun synger:

My name is Luka

I live on the second floor

I live upstairs from you

Yes I think you’ve seen me before

If you hear something late at night

Some kind of trouble, some kind of fight

Just don’t ask me what it was

Just don’t ask me what it was

Just don’t ask me what it was

Akkurat da hun synger: if you hear something late at night, some kind of trouble some kind of fight, så hørte jeg noe bråk i etg over meg.

Kanskje var det katten som lekte med vannskålen sin på kjøkkenet, eller var det Suzanne Vega som Luka som var på besøk?

Alt i livet mitt virker planlagt av en superkraft som går foran og skriver hvordan programmet for neste dag skal være for personen som kommer etter. Jeg har mye mer jeg kunne skrevet om men jeg husker ikke alt og det tar tid å skrive det ned.

Er det noen andre som har hatt lignende opplevelser så ta kontakt.

Jeg kjøpte til kjæresten min et par oppladbare lommelykter fra Clas Ohlson, med et lite nødlys som tenner seg i mørket hvis strømmen går.

Da kom låten Jessie J – Flashlight (from Pitch Perfect 2):

ca 523 millioner visninger har den musikk videoen per Torsdag 18 april 2019

Ta foreksempel Troikia sjokoloade, er det noen skjulte betydninger her:

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

Nidar Troika kan oversettes til Ni = 9 tallet til Gud. Da =den gang da, eller på russisk betyr da ja. R = er. Gud ja er! Tro i ka= hva. Tro i hva?

Trippel Nytelse; Faderen Sønnen og den hellige ånd = treeninghetslæren.Rødt hvitt og blått på pakningen, akkurat som fargene i det norske flagget, kanskje fordi det er et norsk produkt.

En ting på et språk kan bety noe annet på et annet språk, desto mer språk man lærer desto mer kan man lese betydnigen av et annet budskap, ikke mellom linjene, men mellom og over språkene.

Det å se inn i framtiden har jeg en modell av! Jeg lagde tegningen under:

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

Etter jeg lagde den kom overskriften på aftenposten slik: Det er vanskelig å se inn i framtiden, men ikke umulig.

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

En annen super symmetri er at det ser ut som landmassene er formet for å danne et bilde fra luften av Gud:

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse
Bilde av Storbritannia ser ut som en kanin som sitter opp, Halen er det hvor teksten Storbritannia er
Helt nord i bildet så ser man ørene peker fremover, under der er hodet som peker mot øst.
Ved siden av ser man Irland som ser ut som en fugl som flyr. Det er mange slike bilder rundt jorden, det gjelder bare å lete og bruke fantasien.Dette innlegget er Ikke en supersymmetry ennå som jeg vet, men jeg drømte at solen hadde skrevet denne sangen “Sunshine Reggae” av Laid Back og sendte musikk og tekst telepatisk til artistene som materialiserte den:


Jeg går klokken 14:22 Onsdag 3 april 2019 mellom fars hus til mitt hus på en landevei.

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

Da spilte John Denver Take me home country roads i min iPhone.

For en perfekt match. Se den landelig veien i bildet ovenfor som jeg gikk på og hørte på musikken under:

Mer Super Information Symmetry kommer snart er jeg sikker på!

Takk til den som lager disse avanserte Super Information Symmetries i mitt liv, Veldig underholdene og eksepsjonelt god disiplin.

Jeg heter Tor Fredrik. Tor betyr værguden Tor fra norrøn mytologi.

Jeg spilte denne låten: The Weather Girls – It’s Raining Men (Video)

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

Tor hadde sikkert vær jenter siden han var vær guden. Hi, hi we’re your weather girls
(derfor bør du søke på betydningen av xxx navn på internett og se om forklaringen stemmer overrens med hva/hvem den personen er for deg og/eller andre.

Men som de viser på plakaten i musikk videoen: står det ” 10:30 News” og synge:r Cause tonight for the first time (first time)
Just about half-past ten (half past ten)

Samtidig så jeg på det skiltet som de sang det, og klokken var 10:30 da.

Hi, hi we’re your weather girls
Ah-huh
And have we got news for you
You better listen
Get ready, all you lonely girls
And leave those umbrellas at home
AlrightHumidity is rising (uh rising), barometer’s getting low (oh low, girl)
According to all sources (what sources now), the street’s the place to go (we better hurry up)
‘Cause tonight for the first time (first time)
Just about half-past ten (half past ten)
For the first time in history
It’s gonna start raining men (start raining men)

En annen gang spilte denne musikken: The Pussycat Dolls – Don’t ChaKatten Smule satt på gulvet ved trappen og logret i takt med musikk, hvor jeg sier til han: Du er en pussycat doll, hvor han blinker ja riktig med høyre øye tilbake til meg.

27-06/2019 To Gode Naboer.

Jeg var i stallen og der kom det opp temaet religion og hva man tror på. Der sa jenta som bodde i nærheten av meg at du tror ikke på noe Gud. Jeg lot være å svare, og jente sa jeg tror på meg selv. Jeg tenkte /vet at man må tro på Gud/Jesus, menneske får ikke noe særlig til uten Gud og jeg tenkte inni meg telepatisk til jenta, du vet du trenger minst 2 fungerende hjerneceller til å utveksle en tanke, og du har bare en, den kommer du ikke langt med, du trenger å låne en av meg for å forstå og for få livet til å fungere. Akkurat da jeg tenkte det fikk jeg telepatisk svar fra Jenta “To Gode Naboer, hvor hun tegner et bilde i fantasien min at vi lener hodene våres inntil hverandre akkurat i det jeg ser reklameskiltet i bildet under; “To Gode Naboer”

Bilde av 2 hus som lener seg på hverandre er logen til: TO GODE NABOER – 2 fungerende hjerneceller!

To Gode Naboer
TO GODE NABOER – Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane for full størrelse

Høyre klikk på bildet og vis i nytt vindu/fane

Alarmen i bussen: 30/6-2019: Søndag natt til Mandag morgen tok jeg bussen ved 12 tiden om natten hjem fra Oslo.

Bussen hadde en defekt sensor for bagasje lukene som var lukket men sensoren leste feil. Denne pipelyden i bussen måtte jeg og andre hører på hele veien hjem, Det var bus for tog da det var arbeid på toglinjen.

Da jeg hørte og så alarmen (lyste rødt på dashbordet) da vi begynte å kjøre så sa bussjåføren at beklager at må høre på den, jeg tenkte da på låten til Dire Straits Dire Straits – Industrial Disease (1982) hvor de synger: Warning lights are flashing down at Quality Control

” Somebody threw a spanner and they threw him in the hole ” Betyr: to do something that prevents a plan or activity from succeeding: Bus for tog som er hindret.

Jeg satte på meg headsettet og spilte låten:

Det at warnings lights are flashing kan ha betydning fra tidligere på søndag morgen ved rundt 9 tiden da jeg gikk mot kirken for å delta i Gudstjeneste. Jeg gikk oppover Akersgaten passerte forbi Deli de Luca  mens jeg så på nett tv at Trump besøker og går over til Nord Korea og møter Kim Kim Jong-un. https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/JoLM18/trump-gikk-inn-i-nord-korea-moette-kim-jong-un

Jeg tenkte hvis det skjer noe der så en atombombe som går av så mister verdenen 2 statsledere og de som er der vil merke et skarpt lys og varme fra øst hvis en bombe går av. Akkurat da passerer jeg krysset med bygningen som skjulte solen, , hvor solen står i øst og er både varm og med skarpt lys(det sies jo at solen er en kjernefysisk reaksjon.) Rart at dette skjer ved regjeringskvartalet som allerede er sprengt . Skal det smelle på nytt i Norge?

Tollpost Globe – en sommer

Jeg kom hjem fra utlandet og landet på Gardermoen.

Jeg satt meg inn i enn buss fra Flybussekspressen på Gardermoen. .

Vi kjørte fra Gardermoen, og høyre fil gikk veldig sakte. Vi kommer til en lastebil fra Tolpost Globe som går sakte i høyre felt.På den står det “alltids i forkant” Det betyr at de lager køer? ikke sant? siden det står alltids i forkant, men nei her kommer det: Vi kjører over i venstre felt og jeg sier “nå kommer det(jeg føler når det skjer noe spesielt) foran Tollpost Globe lastebilen er det en campingvong trukket av en bil, som alltids lager køer på norske veier, fordi de ikke har lov til å kjøre fortere en 80 km/t på motorveien. 2 fluer i en smekk på alltids i forkant – både lastebilen og campingvognen.

Døren: Mandag 01/07.2019* 22:10

Jeg hører på: Suzanne Vega – Luka

Hun synger i huset hjemme hos neg via youtube.com

og her er teksten hun synger: Yes, I think I’m okay
I walked into the door again
If you ask that’s what I’ll say
And it’s not your business anyway
I guess I’d like to be alone
With nothing broken, nothing thrown

Akkurat da hun synger i walked into the door again, så dytter jeg døren opp med kroppen på vei ut av huset , jeg brukte ikke håndtaket da døren ikke var helt lukket.

🙂

Takk til den som lager disse svært underholdende Super Infomrmation symmetries

Mandag 1/7-2019 – klokken 09;58- Blodprøven ved Moss Sykehus.

Jeg setter meg ned og ser skiltet “Blodprøvetakning”

Den opprinnelig betydningen faller bort og ordet blir; Blods Prøve takning blir til: taaker opp i taket(stanger i taket)) , eller motsatt sykehuset snus opp ned på hodet og takaker som en bil som velter på hode:

Blodprøvetakning

en tredje betydning traff meg også; blods prøve ta king (ta kongen)

Et ord kan ha mange betydninger i mange forskjellige sammensetninger. En annen kan være at blodtrykket er så høyt at det står i taket!

Musikkspiller: iPod shuffle 4G – April/mai 2011 og Sinnet makt og dets hemmeligheter(bok)

https://no.wikipedia.org/wiki/IPod_shuffle

Jeg var på reise i april-mai 211 på toget igjennom Sverige og jeg satt med ryggen med kjøreretningen.

Jeg tenkte da alt i motsatt struktur, revers blir forover, opp ble til ned, framover ble revers,. Lys blir mørket, mørket blir lys. Vondt ble velbehag, velbehag ble vondt.Jeg snudde hele hjernen på hodet, hele periodetabellen snudd på hode.(anti-materie)

Jeg kom på at hjemme ligger iPoden oppe på boken “Sinnets Makt og dets Hemmeligheter. Jeg husker at i 1995 at jeg sa til forskjellige mennesker rundt meg at i framtiden kommer det en spiller som bare 1 cm tykk og på størrelse med et frimerke som kan lagre hundrevis av sanger. på den. Da tenkte jeg i baklengs Apple iPod ble Dop i elppa. elppa (elektrisk far/elektriskgitar som han spiller på) hørtes ut som leppa. At det var dop i leppa mi (selv om jeg ikke bruker stoff) som formet ordene mine om hva framtiden skal bringe, og slik ble virkeligheten som spådd. Shuffle blir elffhus – elf = alv hus.

Det viser at det man tenker det blir til, derfor boken sinnets makt og dets hemmeligheter, og derfor lå iPod produktet underbevisst plassert på toppen av den boken for å illustrerer hvor stor skaperkraft det er i denne verdenen. Liten ting – stor historie.

I am on my way – Tirsdag 14:48 hjemme.

Jeg var i hagen og tenkte nå går jeg bort til fars hus.

Jeg hører på The Proclaimers – I am on may way

Jeg tenkte jeg må snu å låse huset mitt hvis jeg skal bli lenger borte, jeg snudde for å gå tilbake. Akkurat da de sang “I took a right, I took a right turning yesterday” så snudde jeg til høyre for å gå tilbake og låse huset i samme øyeblikk som de sang.

Lyrics:

I’m on my way from misery to happiness today
I’m on my way from misery to happiness today
I’m on my way to what I want from this world
And years from now you’ll make it to the next world
And everything that you receive up yonder
Is what you gave to me the day I wanderedI took a right, I took a right turning yesterday
I took a right, I took a right turning yesterday
I took the road that brought me to your home town
I took the bus to streets that I could walk down
I walked the streets to find the one I’d looked for
I climbed the stair that led me to your front doorAnd now that I don’t want for anything
I’d have Al Jolson sing I”m sitting on top of the worldI’ll do my best, I’ll do my best to do the best I can
I’ll do my best, I’ll do my best to do the best I can
To keep my feet, from jumping from the ground dear
To keep my heart, from jumping through my mouth dear
To keep the past, the past and not the present
To try and learn when you teach me a lessonAnd now that I don’t want for anything
I’d have Al Jolson sing I”m sitting on top of the world

Middag Fredag 19 July 2019 klokken 14:52

Jeg skal spise Indisk mat i dag klokken 19:00 (samme klokkeslett som dato dag og dato år, samme måned som klokkeslett som kan skrives 7), også dukket det g jeg så en side på vg.no forsiden som linket til nettet om Indisk mat: https://www.godt.no/oppskrift/7178/indisk-butter-chicken

På 1980-1990 tallet var det en danseskole nederst i Glenneveien i vel huset, på Rasta, Lørenskog kommune. https://digitaltmuseum.no/011012560924/elever-fra-richters-danseskole

Danseskolen heter Richter danseskole, som jeg gikk på.

Det var en bra match, fordi Richter betyr egentlig en skala å måle jordskjelvets intensitet på , og i samme etasje og etasjen under kunne man føle vibrasjonene av musikken og alle som danset i etasjen ovenfor. Richter betyr svingninger, (vibrasjoner høy musikk) og danserene svingte til dansen. https://www.youtube.com/watch?v=MggQSspSGU8

Alt i livet mitt er gjennomført med største stil.

Torsdag 1 august 2019 klokken 12:15- Madonna – Hung up on you.

En person på Øvrevoll Galoppbane sa til meg: “Jesus Madonna” da noe uvanlig ekstra sensasjonelt skjedde! Jeg tenkte på det i dag da jeg hørte på Madonna Hung up. Jesus Madonna Hung up (on the cross)

I videoen på 1 minutt : 42 sekunder synger Madonna “slowly” samtidig som veimerkingen er merket slow!

I dag mandag 19 august 2019 var jeg hos legen klokken 09:00

og jeg sa til legen at verdenen kan være simulert, f.eks jeg kan si kjør bil forbi, og en bil kom kjørende forbi vinduet. (legen smilte) Så sa jeg at medisin virker bare så langt som den har rekkevidde for, for eksempel hostesaften Cosylan stopper hoste (da hostet legen og stoppet å hoste og smilte igjen da hun ser sammentreffene), også må man til til et høyere system for å løse selve årsaken. De diagnostiserer, men det må et mye mer avansert program for å løse sykdommer. Det begynner med tankesettet. Hvis man tenker friskdommer istedenfor sykdommer som diagnose, hvis man tenker friskehus istedenfor sykehus har man kommer langt i å forandre sinnets syn på helse og virkeligheten, og hva som må gjøres for å oppnå det å komme til en bedre tilstedeværelse.

Mandag 19/8-2019 klokken 19:37-fra VG.no nyheter: https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/5d5ade52e3fabc0011f926c3

En hund falt ut av en bygård i Holtegata mandag kveld. Mannen som så at hunden falt ut av vinduet het Roy André Holte. Sammen etternavn på personen som navnet på gaten det skjedde i.

utklipp fra vg.no:

En hund falt ut av en bygård i Holtegata mandag kveld.

– Vi fikk melding 18.19 av en person som så en hund falle ut av vinduet. Det falt ned i Holtegata og var hardt skadet da vi ankom stedet, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth ved politiet i Oslo.

– Hunden ble erklært død på Veterinærinstituttet. Vi har vært i kontakt med hundepasser og hundeeier. Hunden var hjemme alene og det har blitt antydet at den kan ha blitt skremt, kanskje av torden. Det er en tragisk ulykke for de som mistet hunden sin, sier Engeseth, som understreker at de ikke har mistanke om noe kriminelt.

VG har snakket med Roy André Holte, som så hunden falle.

– Jeg gikk i mine egne tanker da jeg plutselig så en hund som falt fra himmelen. Det kom noen ut som snakket med politiet på stedet, sier han.

Hunden var en Berner sennenhund.

Jeg som skriver dette sitter inne i et skogholt. Etternavnet mitt er Bjerke; skog = kan være Bjerk

Akkurat da jeg skrev dette fikk jeg en melding på smarttelefonen: å høre fra Gud hver morgen.

Son sentrum – Vestby kommune – Akershus fylke:
Mandag 19 august 2019:

Son optikk: Son er sønn på engelsk. Son opp(i himmelen) tikk(tikk=flott insekt) men denne gangen er det sønnen i himmelen er flott. Fysioterapi er der ved siden av, ofte kalt “one mans medicine) Holder til i Sagaveien. Sagaveien kan bety 2 ting. Saga veien(sagde over veien) eller fortelling/eventyr/saga.

Kiosk og spill = Kiosk kan betyt Kristus i oss kristne og spiller på de sanne kristne til å gjøre bestemte ting.. Ved siden av Son Rammeverksted og galleri. Et kunst stykke.

Sløyfe på skiltet til Kiosk og Spill akkurat som tegneserie figuren: My Melody: sin sløyfe https://hellokitty.fandom.com/wiki/My_Melody

Jesus red på et esel, i dag er det oppgradert til hest på Rikstoto skiltet.

Se Rikstoto direkte sitte reklame skilt i son som har et bilde av en hest: Rikstoto kan bet y riks ChrisTO ChrisTO.s Riks Kristus Kristus ( Jesus, over hele landet.) Kan være eller er det bare resultatet av et mind game?

Sonsveien stasjon er jo også sønnen sin stasjon.

Noen skriver Soon med 2 oér , som betyr snart på engelsk, snart kommer sønnen/son. Soon Son, snart sønn, eller sønn snart. Kan vri alle veier på det.

Det er andre tegn på det er kodet inn at sønnen skal komme snart eller allerede er her:

Hold on i am comming. Eric Clapton spiller her sammen med B.B King. Eric betyr evig hersker, og hold on I am comming for for å utføre nåde av herren Gud og Jesus.

I låten under: I dream I had a good job and got really good paid. Eneste referanse har til det er Jesus som rir på et esel:(Riding with the king) At han har en vanskelig oppgave å frelse og redde alle menneskene som tror på han.
He’s on a mission of mercy (Jesus = Mercy) to the new frontier, He’s gonna check us all on out of here. (frelse oss ut fra denne virkeligheten og inn i himmelen). Up to that mansion on a hill Where you can get your prescription filled.

En annen som synger I Proclaimers I am on my way. Er herren på vei?

Beviser på at Gud finnes og at man lever i Gud: I meg lever du, beveger deg og er til. (Apostlenes gjerninger 17, 28)

Her har jeg oppdatert forskningen min med mer beviser

 

Beviser på at Gud finnes og at man lever i Gud: I meg lever du, beveger deg og er til. (Apostlenes gjerninger 17, 28)

 

Her er bevisene som Jesus ikke la igjen da han var her første gang, men som nå beviser rent vitenskapelig at det er en Gud, høyere makt som skaper menneskene  og at det ikke er nok kode i DNA til å skape et menneske, og at det er noe skjult som skjuler 99,999 % av skaperverket av menneskene.

 

 

http://unlimitedcomputing.no/news/not-enough-information-in-dna-to-build-the-body-up-from-scratch/

 

 

http://unlimitedcomputing.no/news/hvorfor-charles-darwins-evolusjonslaere-er-dod/

 

 

 • Menneskets DNA og kropp er bare et bedrag – mirage/luftspeiling. Virkeligheten er ikke virkelig slik som folk tror.
 • 99,999 % av menneskets kode er skjult, det ligger ikke i DNA’et, som rommer bare 1,5 GB.
 • Det at det mer enn 99,999 % er skjult for mennesker er et bevis på at en høyere intelligens har skapt oss og holdt noe skjult for oss, siden det har den evnen å skjule skaperverket.
 • Det at 99,999 % mangler av data er også et bevis på at den vitenskapen vi har i dag er ikke den virkelige vitenskapen om hvordan kroppen fungerer, og et bevis på Gud eller et høytstående system over menneskelig fatteevne styrer showet.
 • Mennesket hjerne er beregnet til å romme en lagringsplass på 10 Exabyte, noe som er ca 10 milliarder ganger mer 1,5 GB. DNA har ikke nok kode og byggesteiner til å bygge en fungerende minnekrets som menneskets hjerne. Skal man bygge en menneskehjerne som rommer 10 exabyte så må tegningen som forteller hvordan man  skal bygge den være større enn 10 exabyte med mange ganger, det nytter ikke å komme med noe mindre datasett som DNA.
 • Antall atomer bare å telle dem i kroppen så vil man trenge 7000 Yottabyte med lagringsplass, så kommer bindingene til andre atomer (konfigurasjonen) som er mye større enn 7000 yotttabyte. Det er ikke nok data i menneskets DNA som stammer fra mor og far 1,5 GB til å lage menneskets. Noe annet skjult gjør jobben.
 • Man kan si at det er holografisk virkelighet, derav ordet holly- Hellig. Det er ikke mulig å endre hellig kode.
 • 1,5 GB kan ikke lage en struktur som fungerer som er 10 milliarder ganger større enn seg selv.
 • DNA kan inneholde tekst, lyd, video, bilder og ikke genetisk informasjon.
 • Det er bevis på at Gud finnes fordi han skapte jorden med menneskene. Alt er en simulasjon som kontrolleres nøye.
 • Det betyr at de ikke vil være i stand til å skape mennesker i laboratorium(utenfor livmor) uten Guds samtykke til det først, det vil bare ikke fungere fordi det er et mirage som har en genetisk teknologi som ikke fungerer uten et master program.
 • Programmet som prosjekterer denne virkeligheten er da satt sammen av en høyere intelligens enn oss mennesker. Det at denne virkeligheten blir «rendered» (tegnet)  er et bevis igjen på høyre intelligens bak gardinen enn hva vi har teknologi til i dag. Filmen Matrix er en måte å tenke seg hvordan virkeligheten er satt sammen.
 • DNA er bare konfigurasjons filen til programmet menneske som er mye mye større.

 

Mvh

Fredrik

What if human DNA code about 1,5 GB for a human is binary code with text, images, audio, video in it?

What if human DNA code about 1,5 GB for a human is binary code with text, images, audio, video in it instead of genetically data in it? It could contain the life song of each beeing, music notes.

What if it is a unique data set of information for each human beeing?

We heard that Steve Jobs digitalized his DNA to a file!

What if the secret of the universe and our root creation essentials, and information about how our reality and body is working,  is hidden in DNA? I believe it  can be super structured data. It would prove the existence of a God or creator if we could find structured information in DNA. It could contain information about how to create a human in a laboratory,  how the universe is working, teleportation (Stargate technology), energy solutions, how to create matter, medical knowledge etc. It could also contain information about soul and spirit.

It would maybe even prove that reality is holographic and that people are holy. An electric entity solution.

Anybody got a digital file of the human DNA and tried to run a text, video, images, CAD, blueprint and audio, pdf filter on it?  Please send me a copy of digitalized DNA code to me!

It could be a quantum processing  raw data file to DNA rather than genetically data. All have secrets in DNA stored!

Windows 10 operating systems comes on 3 GB disk.  Human DNA from both father and mother have 1,5 GB of data total. Humans are more advanced than a windows installation!

There is information missing here I wrote about it in this articles:

Not enough information in DNA to build the body up from scratch

 

Hvorfor Charles Darwins evolusjonslære er død

 

 

 

The New Era of Supercomputing